Addon 2x Thread Password 1.0

Minhdat070

Gefreiter
Pass thread đồng nghĩa với chặn các loại robot thu thập dữ liệu.
đặt mật khẩu để hạn chế người xem nên chắc không cần seo bài đó đâu bạn, robot vẫn có thể lấy tên chủ đề tại forum_view. Hay là nên dùng bbcode để đặt pass những nội dung cần ẩn, mà nội dung toàn bài vẫn đảm bảo.
 

hacmieu

Private
addon Thread Password 1.0 - đặt mật khẩu cho chủ đề xenforo 2.
mọi người ai sài thì cho mình góp ý với nhé. smirk~~
Bạn có addon threads permission và calculate custom fields không? Thanks!
Up lại file vì bác ấy để \ trước uploads nên các máy Macbook là khỏi extract luôn :(
 

Đính kèm

 • MD-ThreadPassword-1.0.zip
  33.7 KB · Lượt xem: 9
Sửa lần cuối:

hacmieu

Private
Mình đã sử dụng thấy rất hay. Tuy nhiên bạn có thể cho nhóm nào đó ByPass không cần nhập pass mà vẫn xem được không?
Thanks!!!
 

hapvc

Private
Ấn sửa bài xong lưu thì bị lỗi này
InvalidArgumentException: Attempted to convert NULL to string/binary [md_thread_password] in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 740
 1. XF\Mvc\Entity\Entity->_castValueToType() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 694
 2. XF\Mvc\Entity\Entity->setAsSaved() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 1285
 3. XF\Mvc\Entity\Entity->fastUpdate() in src/addons/MD/ThreadPassword/XF/Service/Thread/Editor.php at line 19
 4. MD\ThreadPassword\XF\Service\Thread\Editor->_save() in src/XF/Service/ValidateAndSavableTrait.php at line 40
 5. XF\Service\Thread\Editor->save() in src/XF/Service/Post/Editor.php at line 207
 6. XF\Service\Post\Editor->_save() in src/XF/Service/ValidateAndSavableTrait.php at line 40
 7. XF\Service\Post\Editor->save() in src/XF/Pub/Controller/Post.php at line 135
 8. XF\Pub\Controller\Post->actionEdit() in src/addons/EWR/Porta/Pub/Controller/Post.php at line 39
 9. EWR\Porta\Pub\Controller\Post->actionEdit() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 321
 10. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchClass() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 248
 11. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchFromMatch() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 100
 12. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchLoop() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 50
 13. XF\Mvc\Dispatcher->run() in src/XF/App.php at line 2177
 14. XF\App->run() in src/XF.php at line 390
 15. XF::runApp() in index.php at line 20
Gỡ addon ra post bài cũng bị lỗi trên.
nhờ ad fix giùm
 

PhuongBinzz

StaffSergeant
Ấn sửa bài xong lưu thì bị lỗi này
InvalidArgumentException: Attempted to convert NULL to string/binary [md_thread_password] in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 740
 1. XF\Mvc\Entity\Entity->_castValueToType() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 694
 2. XF\Mvc\Entity\Entity->setAsSaved() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 1285
 3. XF\Mvc\Entity\Entity->fastUpdate() in src/addons/MD/ThreadPassword/XF/Service/Thread/Editor.php at line 19
 4. MD\ThreadPassword\XF\Service\Thread\Editor->_save() in src/XF/Service/ValidateAndSavableTrait.php at line 40
 5. XF\Service\Thread\Editor->save() in src/XF/Service/Post/Editor.php at line 207
 6. XF\Service\Post\Editor->_save() in src/XF/Service/ValidateAndSavableTrait.php at line 40
 7. XF\Service\Post\Editor->save() in src/XF/Pub/Controller/Post.php at line 135
 8. XF\Pub\Controller\Post->actionEdit() in src/addons/EWR/Porta/Pub/Controller/Post.php at line 39
 9. EWR\Porta\Pub\Controller\Post->actionEdit() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 321
 10. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchClass() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 248
 11. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchFromMatch() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 100
 12. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchLoop() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 50
 13. XF\Mvc\Dispatcher->run() in src/XF/App.php at line 2177
 14. XF\App->run() in src/XF.php at line 390
 15. XF::runApp() in index.php at line 20
Gỡ addon ra post bài cũng bị lỗi trên.
nhờ ad fix giùm
gỡ ra thì xóa file của nó luôn
 

PhuongBinzz

StaffSergeant
Ấn sửa bài xong lưu thì bị lỗi này
InvalidArgumentException: Attempted to convert NULL to string/binary [md_thread_password] in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 740
 1. XF\Mvc\Entity\Entity->_castValueToType() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 694
 2. XF\Mvc\Entity\Entity->setAsSaved() in src/XF/Mvc/Entity/Entity.php at line 1285
 3. XF\Mvc\Entity\Entity->fastUpdate() in src/addons/MD/ThreadPassword/XF/Service/Thread/Editor.php at line 19
 4. MD\ThreadPassword\XF\Service\Thread\Editor->_save() in src/XF/Service/ValidateAndSavableTrait.php at line 40
 5. XF\Service\Thread\Editor->save() in src/XF/Service/Post/Editor.php at line 207
 6. XF\Service\Post\Editor->_save() in src/XF/Service/ValidateAndSavableTrait.php at line 40
 7. XF\Service\Post\Editor->save() in src/XF/Pub/Controller/Post.php at line 135
 8. XF\Pub\Controller\Post->actionEdit() in src/addons/EWR/Porta/Pub/Controller/Post.php at line 39
 9. EWR\Porta\Pub\Controller\Post->actionEdit() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 321
 10. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchClass() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 248
 11. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchFromMatch() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 100
 12. XF\Mvc\Dispatcher->dispatchLoop() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 50
 13. XF\Mvc\Dispatcher->run() in src/XF/App.php at line 2177
 14. XF\App->run() in src/XF.php at line 390
 15. XF::runApp() in index.php at line 20
Gỡ addon ra post bài cũng bị lỗi trên.
nhờ ad fix giùm
thử file này xem
 

Đính kèm

 • src.zip
  14.3 KB · Lượt xem: 10

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top