Addon Threadmarks - Đánh dấu chủ đề

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Threadmarks - Đánh dấu chủ đề 1.5.4

Add-on này thêm hỗ trợ cho XenForo cho việc gắn thẻ bài viết cụ thể trong một chủ đề để họ có thể dễ dàng điều hướng đến.

Điều này rất hữu ích cho một chủ đề dài thảo luận về một chủ đề trong một thời gian dài và nhiều trang. Một threadmark cho phép người dùng nhanh chóng nhảy vào một bài cụ thể có liên quan đến một sự kiện nào đó, ngày, hoặc bất cứ điều gì có liên quan đến chủ đề.

1.png

Ví dụ sử dụng
Diễn đàn của bạn có một thảo luận về một chương trình truyền hình kéo dài hàng chục trang. Các chủ đề thường được đụng bất cứ khi nào một tập mới của chương trình phát sóng.

Một threadmark trên bài viết đầu tiên liên quan đến mỗi tập phim cho phép người dùng nhanh chóng chuyển đến các bài viết về tập phim đó, chứ không phải đoán mà trang thảo luận bắt đầu vào.

Lưu ý: Khách sẽ không nhìn thấy được nút trình đơn Threadmarks thả xuống.

Cài đặt
Cài đặt addon-sidaneThreadmarks.xml qua XenForo Admin.

Nâng cấp
Như với việc cài đặt, sử dụng addon-sidaneThreadmarks.xml qua XenForo Admin.

Lưu ý: threadmarks hiện tại sẽ không bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của bạn trong quá trình nâng cấp.

Sử dụng threadmarks
Menu threadmarks là vị trí bên cạnh các liên kết phân trang ở phía trên cùng và dưới cùng của bài.

2.png

Một trình đơn thả xuống hiển thị các threadmarks gần đây nhất.

Đối với chủ đề với nhiều threadmarks, một overlay có thể được mở để truy cập vào tất cả chúng.

3.png

Số threadmarks để hiển thị trong trình đơn thả xuống được kiểm soát thông qua quyền (xem ở dưới).

Bài viết với một threadmark được dán nhãn rõ ràng.

4.png

Permissions
Add-on này cho biết thêm các quyền sau đây:

 • Xem Threadmarks

  Menu threadmarks và nhãn sẽ không được hiển thị trừ khi người sử dụng có quyền này.
 • Tối đa Threadmarks trên Menu

  Số lượng lớn nhất threadmarks gần đây để hiển thị trong trình đơn thả xuống. Mặc định là 8 cho nhóm Registered and Unregistered / Unconfirmed
 • Thêm Threadmarks từ Own Thread

  Threadmarks có thể được thêm vào bởi người tạo chủ đề. Được phép theo mặc định cho nhóm Registered.
 • Chỉnh sửa Threadmarks từ Own Thread

  Threadmarks hiện tại có thể được sửa bởi người tạo chủ đề. Được phép theo mặc định cho nhóm Registered.
 • Xóa Threadmarks từ Own Thread

  Threadmarks hiện tại có thể được xóa bởi người tạo chủ đề. Được phép theo mặc định cho nhóm Registered.
 • Quản lý Threadmarks

  Người dùng có quyền này có thể quản lý tất cả threadmarks. Thông thường người điều hành và người quản trị cần được sự cho phép này.
Quản lý Threadmarks
Người dùng sẽ thấy một liên kết Threadmark và có thể thêm/sửa/xóa threadmarks trong mỗi bài.

5.png

Bấm vào nút này sẽ mở ra một overlay có nhãn của threadmark có thể được nhập vào.

6.png

Threadmarks hiện tại cũng có thể được cập nhật và xóa từ overlay này.

7.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • threadmarks_v1.1.5.zip
  17.2 KB · Lượt xem: 14
 • threadmarks_v1.2.0.zip
  58 KB · Lượt xem: 2
 • threadmarks_v1.2.1.zip
  86 KB · Lượt xem: 2
 • threadmarks_v1.3.0.zip
  149.5 KB · Lượt xem: 3
 • threadmarks_v1.3.2.zip
  150 KB · Lượt xem: 6
 • threadmarks_v1.3.3.zip
  155.3 KB · Lượt xem: 6
 • threadmarks_v1.5.0.zip
  172.1 KB · Lượt xem: 2
 • threadmarks_v1.5.1.zip
  172.2 KB · Lượt xem: 2
 • threadmarks_v1.5.2.zip
  172.8 KB · Lượt xem: 7
 • threadmarks_v1.5.3.zip
  172.3 KB · Lượt xem: 7
 • threadmarks_v1.5.4.zip
  173.3 KB · Lượt xem: 7
 • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top