Thủ Thuật Tích hợp Google Dịch Cực Dễ cho Xenforo

trungro12

Gefreiter


Demo Tích Hợp Google Dịch Vào Xenforo ( ở trên cái breadcrumbs )


Code cần chèn
Mã:
<div id='google_translate_element'></div>
<script>
  function googleTranslateElementInit() {
   new google.translate.TranslateElement({
    pageLanguage: 'vi',
    autoDisplay: 'true',
    layout: google.translate.TranslateElement.InlineLayout.HORIZONTAL
   }, 'google_translate_element');
  }
 </script>
<script src='//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit'></script>

Bạn hãy dùng Addon Widget Framework để chèn code dễ dàng hơn.
Bạn tạo 1 Widget và chèn code vào.

Untitled.pngMục Position bạn chọn vị trí để hiển thị Widget ( bạn có thể xem các hook vị trí trong xenforo ) sau đó nhấn lưu.


Untitled2.png

Chúc các bạn thành công !!
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top