Help tôi cần giúp đỏ

Tinhnguyen123

Gefreiter
làm sao để tắt 2 cái bảng : bài viết mới + New Proflie Posts ?
upload_2016-10-24_8-47-26.png
 

PYX

Private
Bạn vào Options > Node & Forum List
chỗ
New Posts to Display on Forum List
New Profile Posts to Display on Forum List

sửa số 5 lại lthành 0 là ẩn được
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top