[Tổng Hợp] Các addon free của Brivium.

THB

Legend
Thành viên BQT
chào ae. Mình tổng hợp các addon free của Brivium cho ae tham khảo.
Tử từ cài vào và tận hưởng chức năng của nó. Khi có thời gian mình sẽ demo cho mấy bác. Bác nào demo giúp cho mình thì cảm ơn.
theo chữ cái nha.
down hết nè: http://4share.vn/f/6d5e545d58545558

chữ A nè.
 

Đính kèm

 • AboutMeRestriction_1.0.0.zip
  21.3 KB · Lượt xem: 3
 • ActiveUpgradeBrowser_1.0.1.zip
  34.5 KB · Lượt xem: 3
 • ActiveUpgradeExporter_1.0.1.zip
  36.7 KB · Lượt xem: 4
 • AddonInstallLog_1.0.0.zip
  102.7 KB · Lượt xem: 3
 • AdvancedMobileSwitcher_1.0.0.zip
  249.3 KB · Lượt xem: 4
 • AllowUserSelectLanguage_1.0.2.zip
  35.9 KB · Lượt xem: 3
 • AssignStyleBasedOnViewerTime_1.0.1.zip
  25.8 KB · Lượt xem: 3
 • AttentionZero-Posters_1.0.0.zip
  40.3 KB · Lượt xem: 3
 • AutoCloseMoveDeleteThreadInactivity_1.0.1.zip
  22.2 KB · Lượt xem: 3
Sửa lần cuối:

THB

Legend
Thành viên BQT
tiếp tục là chữ B và C.
 

Đính kèm

 • BirthdayChangeStyle_1.0.0.zip
  18.2 KB · Lượt xem: 3
 • BlockRegistrationsFromSameIP_1.0.0.zip
  21.9 KB · Lượt xem: 6
 • CaptchaPosting_1.0.0.zip
  308 KB · Lượt xem: 4
 • CensorshipInConversation_1.0.0.zip
  29.7 KB · Lượt xem: 3
 • CensorshipPerNode_1.0.2.zip
  36.5 KB · Lượt xem: 3
 • ChangePasswordPermission_1.0.0.zip
  39.5 KB · Lượt xem: 3
 • ChangeThreadsPostsOwner_1.0.4.zip
  78.3 KB · Lượt xem: 3
 • ContactAutoResponder_1.0.0.zip
  46.8 KB · Lượt xem: 3
 • ContentResCredit_1.2.0.zip
  294.5 KB · Lượt xem: 6
 • ConversationLiveUpdate_1.1.1.zip
  60.2 KB · Lượt xem: 5
 • CreditsLite_1.2.4.zip
  2.1 MB · Lượt xem: 3
 • CreditsPaymentBaoKim_1.1.1.zip
  221.4 KB · Lượt xem: 6
 • CreditsPaymentBitpay_1.0.0.zip
  387.5 KB · Lượt xem: 3
 • CreditsPaymentPerfectMoney_1.0.0.zip
  301 KB · Lượt xem: 3
 • Customized Templates_1.0.0.zip
  93.5 KB · Lượt xem: 3

THB

Legend
Thành viên BQT
chữ D,E,F,M, L nè.
 

Đính kèm

 • FilterResourceAuthor_1.0.0.zip
  206.2 KB · Lượt xem: 3
 • DiscussionProgress_1.0.0.zip
  18.8 KB · Lượt xem: 3
 • DoFollowforUsergroup_1.0.0.zip
  43.1 KB · Lượt xem: 5
 • EditThreadPostAlert_1.0.1.zip
  139.2 KB · Lượt xem: 3
 • EmailConversation_1.0.0.zip
  297.1 KB · Lượt xem: 3
 • ExpiredUserUpgrades_1.0.0.zip
  150.9 KB · Lượt xem: 3
 • FilterPhrase_1.1.2.zip
  105.4 KB · Lượt xem: 3
 • FilterResourceAuthor_1.0.0.zip
  206.2 KB · Lượt xem: 3
 • FilterTemplate_1.1.2.zip
  49.8 KB · Lượt xem: 3
 • ForcedPasswordChange_1.0.0.zip
  91.1 KB · Lượt xem: 3
 • GenerateTemporaryPassword_1.0.0.zip
  127.7 KB · Lượt xem: 3
 • IndividualPost_1.2.0.zip
  62.5 KB · Lượt xem: 3
 • LikeCounter_1.0.0.zip
  77.5 KB · Lượt xem: 3

THB

Legend
Thành viên BQT
Chữ M,
 

Đính kèm

 • MembersPagination_1.0.0.zip
  77.1 KB · Lượt xem: 3
 • MinCharWords_1.0.0.zip
  93.5 KB · Lượt xem: 3
 • MonthlyRecentThreads_1.0.0.zip
  162.5 KB · Lượt xem: 3
 • MonthlyTopPosters_1.0.0.zip
  137.9 KB · Lượt xem: 3
 • MultiNodeCreate_1.0.0.zip
  115.8 KB · Lượt xem: 3
 • MultiplePhraseCreate_1.0.0.zip
  34.9 KB · Lượt xem: 3
 • MultipleRMCategoryCreate_1.0.0.zip
  222.6 KB · Lượt xem: 3

THB

Legend
Thành viên BQT
Chữ P, R nè.
 

Đính kèm

 • Pokes_1.1.0.zip
  168.9 KB · Lượt xem: 4
 • PopularForumsSidebar_1.0.0.zip
  98.8 KB · Lượt xem: 3
 • PostThanksImporter_1.0.1.zip
  97.3 KB · Lượt xem: 3
 • PreventNewbiesPostsToWrongForum_1.0.2.zip
  36.6 KB · Lượt xem: 3
 • RecentPostsSidebar_1.2.2.zip
  40.2 KB · Lượt xem: 3
 • RecentThreadsSidebar_1.0.1.zip
  43.5 KB · Lượt xem: 3
 • RedirectOnLoginLogout_1.0.0.zip
  28.2 KB · Lượt xem: 3
 • ResendActivationMail_1.0.0.zip
  99.1 KB · Lượt xem: 3
 • ResendActivationMail_1.0.0.zip
  99.1 KB · Lượt xem: 3
 • ResetPasswordUsingSecretQuestion_1.0.4.zip
  130.6 KB · Lượt xem: 3
 • ResourcesPagination_1.0.0.zip
  204.8 KB · Lượt xem: 3
 • RMCategoriesExpand_1.0.1.zip
  155 KB · Lượt xem: 3

THB

Legend
Thành viên BQT
Chữ S
 

Đính kèm

 • SearchEmailTemplate_1.0.1.zip
  79.3 KB · Lượt xem: 3
 • SearchQueryLog_1.0.1.zip
  107.2 KB · Lượt xem: 4
 • SearchResourceName_1.2.1.zip
  89.8 KB · Lượt xem: 3
 • SortRMCategoryByTitle_1.0.0.zip
  23 KB · Lượt xem: 3
 • SpamCleanerInAdmin_1.0.2.zip
  279.3 KB · Lượt xem: 3
 • StoreProduct_ChangeDateOfBirth_1.0.2.zip
  407.9 KB · Lượt xem: 7
 • StoreProduct_ChangeEmail_1.0.0.zip
  384.4 KB · Lượt xem: 4
 • StoreProduct_ChangeUserName_1.0.2.zip
  398.5 KB · Lượt xem: 6
 • StoreProduct_ChangeUserTitle_1.0.0.zip
  352.6 KB · Lượt xem: 4
 • StoreProduct_ImageSignature_1.0.2.zip
  919.3 KB · Lượt xem: 6

THB

Legend
Thành viên BQT
Chữ T, U, V
 

Đính kèm

 • ThreadListingMakeUp_1.0.1.zip
  64.5 KB · Lượt xem: 3
 • ThreadLiveUpdate_1.1.3.zip
  165.8 KB · Lượt xem: 3
 • ThreadModerationLog_1.0.0.zip
  67.6 KB · Lượt xem: 3
 • TodaysBirthdays_1.0.0.zip
  25.3 KB · Lượt xem: 3
 • TopXStatsUsers_1.0.0.zip
  205 KB · Lượt xem: 3
 • UpgradeExpiredReminder_1.0.0.zip
  73.8 KB · Lượt xem: 3
 • UrlProfilePost_1.0.0.zip
  91.4 KB · Lượt xem: 3
 • UserProfileCover_1.2.6.zip
  1.6 MB · Lượt xem: 7
 • UserUpgradeEmail_1.0.1.zip
  52.2 KB · Lượt xem: 4
 • ViewListMembers_1.0.0.zip
  11.3 KB · Lượt xem: 3

THB

Legend
Thành viên BQT
thanks bác. Mình có nói ở trên rồi mà.
Có thời gian mình sẽ làm từng cái giới thiệu chức năng. bây giờ post lên cho ae nào cần thì down về dùng luôn.;););)
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top