Help Tùy chỉnh custom fields và image

Enty119

Private
Mình muốn tùy chỉnh custom fields bằng HTML trong general option mà không thấy hàm hiển thị ở đâu, mọi người biết hàm đó là gì không ạ? Và làm cách vào để thêm thumb vào custom field ạ?
 

Win

MasterCorporal
f not empty, this allows you to format the value of this field using HTML, allowing you to do things like link or mark up the output. You may use these placeholders: {$value} - the field's display value; {$valueUrl} - the field's display value for use in a URL, {$choice} - the underlying value of the chosen option, and {$fieldId} - the ID of this field (province).
Mấy cái in đậm này phải k?
 

Enty119

Private
f not empty, this allows you to format the value of this field using HTML, allowing you to do things like link or mark up the output. You may use these placeholders: {$value} - the field's display value; {$valueUrl} - the field's display value for use in a URL, {$choice} - the underlying value of the chosen option, and {$fieldId} - the ID of this field (province).
Mấy cái in đậm này phải k?
Vâng, nhưng nó không có field mình đã đặt bác ạ
 

Win

MasterCorporal

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top