Addon 2x Up ảnh và lưu trữ miễn phí UpAnh.ThietBiXe.Com diễn đàn Xenforo

dhot5hui

Gefreiter
Tải lên & lưu trữ hình ảnh từ xa bằng cách sử dụng upanh.thietbixe.com để lưu trữ hình ảnh miễn phí.
1.png


Nó cung cấp hình ảnh tải lên bất kỳ diễn đàn nào bằng cách đặt một nút cho phép người dùng của bạn trực tiếp tải hình ảnh lên upanh.thietbixe.com và nó sẽ tự động xử lý các mã cần thiết để chèn.
2.pngNhững gì nó làm là thêm nút Add images ở dưới cùng của trình chỉnh sửa với chức năng để tải hình ảnh lên upanh.thietbixe.com và tự động nhúng hình ảnh vào trình chỉnh sửa.
Nó sử dụng IMG BBCode để nhúng hình ảnh, vì vậy bạn cũng có thể sao chép mã cho các mục đích khác. Điều này bao gồm các chức năng kéo và thả.
3.png


Hỗ trợ
  • Trang Xenforo: forum_post_thread, conversation_add, conversation_view, thread_view, post_edit
  • Định dạng hình ảnh: JPG JPEG PNG BMP GIF WEBP
  • Kích thước tối đa của hình ảnh: 50 MB
Hướng dẫn : Mở PAGE_CONTAINER template
Chèn trước
HTML:
</head>
HTML:
<xf:if is="$xf.visitor.user_id AND in_array({$template}, ['forum_post_thread', 'conversation_add', 'conversation_view', 'thread_view', 'post_edit'])">
    <script async src="https://upanh.thietbixe.com/sdk/pup.js?_v=3150" data-url="https://upanh.thietbixe.com/upload" vendor="xenforo"></script>
</xf:if>

Demo : diendan.thietbixe.com
Đồng hành anh em trên mọi chặng đường. Cảm ơn.
 

Đính kèm

  • -ITM-CheveretoIntegration-master.zip
    596.7 KB · Lượt xem: 19

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top