User Mentions Improvements - Đề cập người dùng cải tiến

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
User Mentions Improvements - Đề cập người dùng cải tiến 1.7.0

Cải tiến để sử dụng XenForo đề cập đến hệ thống. Addon này không được thiết kế để đối phó với thành viên các nhóm lớn. Tính năng này có thể được thêm vào Xenforo trong tương lai.

Tính năng:
 • Nhóm người dùng taggable.
  • Biểu tượng tùy biến cho mỗi nhóm (nhỏ + lớn).
  • Thành viên có thể xem front-end.
  • Nhóm người dùng có thể riêng tư, lúc này chỉ có thành viên có thể tag hoặc xem nhóm đó.
  • Permission gắn thẻ nhóm taggable.
  • Đặc quyền quản trị để xem tất cả các nhóm taggable.
 • Nhóm người sử dụng hỗ trợ tagging như sau:
  • Hồ sơ người dùng/nhận xét.
  • Bài viết/Chủ đề.
  • Báo cáo (nếu Report Improvements được cài đặt).
  • Các loại hỗ trợ gắn thẻ sử dụng XenForo sẽ tự động hỗ trợ gắn thẻ nhóm người sử dụng, nhưng giao diện front-end cho các nhóm người sử dụng tự động hoàn thành sẽ không hoạt động.
 • Opt-in email trên gắn thẻ:
  • Tùy chọn mọi nơi để cho phép/vô hiệu hóa.
  • Cho phép nhận email được gắn thẻ.
  • Mặc định cấu hình cho người dùng về việc tạo tài khoản.
 • Hội nhập Editor. Sao chép & dán một liên kết tag nhóm người dùng được chuyển đổi thành @usergroup
Xem addon Username Restrictions để ngăn chặn người dùng đăng ký sử dụng tên usergroup.

Permissions mới:
 • Disable User Mentions
 • Receive Tag Alert Emails
 • Tag User Group
 • View Private Groups
user-group-options.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-UserMentionsImprovements-1.0.8.zip
  43.6 KB · Lượt xem: 1
 • addon-UserMentionsImprovements-1.0.9.zip
  43.7 KB · Lượt xem: 1
 • addon-UserMentionsImprovements-1.0.10.zip
  43.9 KB · Lượt xem: 2
 • addon-UserMentionsImprovements-1.0.10a.zip
  43.9 KB · Lượt xem: 5
 • addon-UserMentionsImprovements-1.0.11.zip
  44.6 KB · Lượt xem: 7
 • addon-UserMentionsImprovements-1.0.11a.zip
  44.4 KB · Lượt xem: 2
 • addon-UserMentionsImprovements-1.1.0.zip
  46.7 KB · Lượt xem: 8
 • addon-UserMentionsImprovements-1.2.0.zip
  47.5 KB · Lượt xem: 3
 • addon-UserMentionsImprovements-1.2.1.zip
  48.4 KB · Lượt xem: 2
 • addon-UserMentionsImprovements-1.2.2.zip
  48.5 KB · Lượt xem: 1
 • addon-UserMentionsImprovements-1.2.3.zip
  48.6 KB · Lượt xem: 1
 • addon-UserMentionsImprovements-1.2.4.zip
  47 KB · Lượt xem: 2
 • addon-UserMentionsImprovements-1.2.5.zip
  51.6 KB · Lượt xem: 7
 • addon-UserMentionsImprovements-1.2.6.zip
  48.9 KB · Lượt xem: 4
 • addon-UserMentionsImprovements-1.3.0.zip
  51.7 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-UserMentionsImprovements-1.7.0.zip
  57.9 KB · Lượt xem: 6

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.0.6
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.0.7
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.0.8
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.0.9
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.0.10
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.0.10a
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.0.11
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.0.11a
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.2.0
 

compuzones

Gefreiter
Tham gia
29/09/2015
Bài viết
60
Được Like
58
User Mentions Improvements by Xon 1.2.0


Features:
 • User group mentions now include the group which triggered the mention.
Compatibility fixes:
 • Compatibility fix for Tapatalk
  • User group mentions are now expanded to use mentions.
 • Compatibility fix for Report Improvements add-on.
  • Report comment alerts which mention users can now send emails.
 

Đính kèm

 • XenForo-UserMentionsImprovements 1.2.0.zip
  51.1 KB · Lượt xem: 0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.2.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.2.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.2.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.2.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.2.5
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.2.6
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.3.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.4.1
 

Đính kèm

 • addon-UserMentionsImprovements-1.4.1.zip
  51.7 KB · Lượt xem: 2

Top Bottom