[VNXF] Download - Add on chờ tải file giống SVIT

nguyenbaodanh

Private
Tham gia
12/05/2016
Bài viết
33
Được Like
20
upgrade lên bản 2.1 fix của bác @susl16c sao no hết đếm thời gian luôn nhỉ .... lúc 1.0 vẫn đếm mà ta
 
 • Like
Reactions: THB

daohongduong

Private
Tham gia
27/01/2016
Bài viết
12
Được Like
8
Sao nó cứ bị nhảy về trang chủ vậy nhỉ.
Có bác nào hỗ trợ em với
 
 • Like
Reactions: THB

Lê Tí

Corporal
Tham gia
29/07/2015
Bài viết
142
Được Like
151
Code Vnxf style Dev.xf monkey~~ tks to https://xfteam.net - Demo
View attachment 13383
VNXF_Download
Mã:
<xen:if is="{$dkem}">
<xen:title>Tải file {$dkem.filename}</xen:title>
<xen:require css="VNXF_Download.css" />
<div class="download-container">
  <div class="ad-left">{xen:raw $xenOptions.vnxf_download_adsleft}</div>
  <div class="download-box">
    <span class="filename" id="fileinfo-filename" title="{xen:raw $dkem.filename}">{xen:raw $dkem.filename}</span>
    <span class="fileinfo" id="fileinfo">Dung lượng: <span id="fileinfo-filesize">{xen:number $dkem.file_size, size}</span> - Lượt tải: <span id="fileinfo-filesize">{xen:number $dkem.view_count}</span></span>
    <span class="fileinfo" id="fileinfo"><a class="baivietgoc" target="_blank" href="{xen:link threads, $dkem}" title="{xen:raw $dkem.title}">Bài viết gốc</a></span>
    <div id="waiting-down" class="btnss btn-blue">
      <span class="text1" id="countdown-info" >File đang được xác định, vui lòng chờ</span>
      <span id="countdown-info2" class="text1" style="display:none">Đang lấy link download...</span>
      <span class="timedown" id="timevisit"><a id="time">{xen:raw $xenOptions.vnxf_download_time}</a>s</span>
      <div id="loadingdown" class="loading" style="display:none">
        <div id="fountainG">
        <div id="fountainG_1" class="fountainG"></div>
        <div id="fountainG_2" class="fountainG"></div>
        <div id="fountainG_3" class="fountainG"></div>
        <div id="fountainG_4" class="fountainG"></div>
        <div id="fountainG_5" class="fountainG"></div>
        <div id="fountainG_6" class="fountainG"></div>
        <div id="fountainG_7" class="fountainG"></div>
        <div id="fountainG_8" class="fountainG"></div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="button-download" id="download-button" style="display:none">
      <span id="but2">
        <form action="{xen:link attachments, $dkem}?sess={xen:raw $sess}" method="post">
          <input type="submit" class="btn btn-download" value="Download" style="cursor:pointer">
          <input type="hidden" name="sess" value="{xen:raw $sess}" />
          <input type="hidden" name="_xfToken" value="{$visitor.csrf_token_page}" />
        </form>
      </span>
     </div>
     <input class="lin_fil" type="text" value="{xen:link full:attachments, $dkem}">
    <div class="downloading hide" id="downloading">Ðã tải xuống</div>
  </div>
  <div class="ad-right">{xen:raw $xenOptions.vnxf_download_adsright}</div>
</div> 
<xen:else/>
File này không tồn tại!
</xen:if>
<script type="text/javascript">
  var jgt = {xen:raw $xenOptions.vnxf_download_time};
  document.getElementById('time').innerHTML = jgt+1;
  function stime(){
    document.getElementById('time').innerHTML = jgt;
    jgt = jgt - 1;
    if(jgt == -1){
    document.getElementById("loadingdown").style.display="block";
    document.getElementById("time").style.display="none";
    document.getElementById("timevisit").style.display="none";
    document.getElementById("countdown-info").style.display="none";
    document.getElementById("countdown-info2").style.display="block";
    document.getElementById("download-button").style.display="none";
   
    }
    if(jgt == -8){
    clearInterval(timing);
    document.getElementById("time").style.display="none";
    document.getElementById("waiting-down").style.display="none";
    document.getElementById("download-button").style.display="block";
    document.getElementById("loadingdown").style.display="none";
   
    }
  }
  var timing = setInterval("stime();",1000);
</script>
VNXF_Download.css
Mã:
input.lin_fil {
  padding: 2px 5px;
}
.download-container {
  background: #ecf0f5 none repeat scroll 0 0;
  -webkit-border-radius: 10px;
  -moz-border-radius: 10px;
  -khtml-border-radius: 10px;
  border-radius: 10px;
  border: 1px solid #ddd;
  padding: 10px;
  margin: 0 auto;
  position: relative;
  min-height: 260px;
  width: 98%;
}

.download-container .download-box {
background: #fafafa none repeat scroll 0 0;
  border: 1px solid #ddd;
  -webkit-border-radius: 10px;
  -moz-border-radius: 10px;
  -khtml-border-radius: 10px;
  border-radius: 10px;
  float: left;
  margin-left: 20px;
  margin-right: 20px;
  padding: 5px 10px;
  text-align: center;
  width: 504px;
}

.filename {
  color: #34495e;
  display: block;
  font-family: "Segoe UI","Segoe","Segoe WP","Tahoma","Verdana","Arial","sans-serif";
  font-size: 20px;
  overflow: hidden;
  padding: 5px;
  text-overflow: ellipsis;
}

.fileinfo {
  color: #34495e;
  display: block;
  font-family: "Segoe UI","Segoe","Segoe WP","Tahoma","Verdana","Arial","sans-serif";
  font-size: 14px;
  padding: 5px;
}

#fileinfo > a.baivietgoc {
  color: #033a77;
  font-size: 14px;
  font-weight: bold;
}

.download-container .ad-right {
  background: #ccc none repeat scroll 0 0;
  float: right;
  height: 250px;
  overflow: hidden;
  width: 300px;
}

.download-container .ad-left {
  background: #ccc none repeat scroll 0 0;
  float: left;
  height: 250px;
  overflow: hidden;
  width: 300px;
}

.download-box input {
  width: 250px;
}

.download-container .download-box .time-down .time {
  color: #777;
  font-size: 50px;
}
.file-link {
  margin-top: 15px;
}
.file-link-input {
  padding: 5px;
  width: 300px;
}
.file-save {
  float: left;
  margin-top: 18px;
}
.waiting-down {
  cursor: default !important;
  opacity: 0.4;
}
.btn-download {
  color: #ffffff;
  background: #1abc9c url("http://congngheaz.com/styles/default/img/cloud-download.png") no-repeat scroll 65px 27px;
  margin: 10px auto;
  border: 0;
  font-size: 17.5px;
  background-position: 50px 20px;
  padding: 30px 30px 30px 60px;
}
.btn-download:hover, .btn-download:focus, .btn-download:active, .btn-download.active, .btn-download.disabled, .btn-download[disabled] {
  background-color: #51a351;
  color: #ffffff;
}
.hide {display:none;}


#waiting-down {
  margin: 20px auto;
  width: 275px;
}
.btnss.btn-blue {
  background-color: #3498db;
  -webkit-border-radius: 6px;
  -moz-border-radius: 6px;
  -khtml-border-radius: 6px;
  border-radius: 6px;
  cursor: pointer;
  font-family: "Tahoma","Verdana","Arial","sans-serif";
  font-size: 15.5px;
  padding: 11px 19px;
}
.btnss {
  color: #fff !important;
  font-size: 16.5px;
  text-shadow: none;
}
.timedown {
  display: block;
  font-size: 36px;
}
.loading {
  margin: 10px;
}
#fountainG{
  position:relative;
  width:234px;
  height:28px;
  margin:auto;
}

.fountainG{
  position:absolute;
  top:0;
  background-color:rgb(255,255,255);
  width:28px;
  height:28px;
  animation-name:bounce_fountainG;
    -o-animation-name:bounce_fountainG;
    -ms-animation-name:bounce_fountainG;
    -webkit-animation-name:bounce_fountainG;
    -moz-animation-name:bounce_fountainG;
  animation-duration:1.5s;
    -o-animation-duration:1.5s;
    -ms-animation-duration:1.5s;
    -webkit-animation-duration:1.5s;
    -moz-animation-duration:1.5s;
  animation-iteration-count:infinite;
    -o-animation-iteration-count:infinite;
    -ms-animation-iteration-count:infinite;
    -webkit-animation-iteration-count:infinite;
    -moz-animation-iteration-count:infinite;
  animation-direction:normal;
    -o-animation-direction:normal;
    -ms-animation-direction:normal;
    -webkit-animation-direction:normal;
    -moz-animation-direction:normal;
  transform:scale(.3);
    -o-transform:scale(.3);
    -ms-transform:scale(.3);
    -webkit-transform:scale(.3);
    -moz-transform:scale(.3);
  border-radius:19px;
    -o-border-radius:19px;
    -ms-border-radius:19px;
    -webkit-border-radius:19px;
    -moz-border-radius:19px;
}

#fountainG_1{
  left:0;
  animation-delay:0.6s;
    -o-animation-delay:0.6s;
    -ms-animation-delay:0.6s;
    -webkit-animation-delay:0.6s;
    -moz-animation-delay:0.6s;
}

#fountainG_2{
  left:29px;
  animation-delay:0.75s;
    -o-animation-delay:0.75s;
    -ms-animation-delay:0.75s;
    -webkit-animation-delay:0.75s;
    -moz-animation-delay:0.75s;
}

#fountainG_3{
  left:58px;
  animation-delay:0.9s;
    -o-animation-delay:0.9s;
    -ms-animation-delay:0.9s;
    -webkit-animation-delay:0.9s;
    -moz-animation-delay:0.9s;
}

#fountainG_4{
  left:88px;
  animation-delay:1.05s;
    -o-animation-delay:1.05s;
    -ms-animation-delay:1.05s;
    -webkit-animation-delay:1.05s;
    -moz-animation-delay:1.05s;
}

#fountainG_5{
  left:117px;
  animation-delay:1.2s;
    -o-animation-delay:1.2s;
    -ms-animation-delay:1.2s;
    -webkit-animation-delay:1.2s;
    -moz-animation-delay:1.2s;
}

#fountainG_6{
  left:146px;
  animation-delay:1.35s;
    -o-animation-delay:1.35s;
    -ms-animation-delay:1.35s;
    -webkit-animation-delay:1.35s;
    -moz-animation-delay:1.35s;
}

#fountainG_7{
  left:175px;
  animation-delay:1.5s;
    -o-animation-delay:1.5s;
    -ms-animation-delay:1.5s;
    -webkit-animation-delay:1.5s;
    -moz-animation-delay:1.5s;
}

#fountainG_8{
  left:205px;
  animation-delay:1.64s;
    -o-animation-delay:1.64s;
    -ms-animation-delay:1.64s;
    -webkit-animation-delay:1.64s;
    -moz-animation-delay:1.64s;
}@keyframes bounce_fountainG{
  0%{
  transform:scale(1);
    background-color:rgb(255,255,255);
  }

  100%{
  transform:scale(.3);
    background-color:rgb(255,255,255);
  }
}

@-o-keyframes bounce_fountainG{
  0%{
  -o-transform:scale(1);
    background-color:rgb(255,255,255);
  }

  100%{
  -o-transform:scale(.3);
    background-color:rgb(255,255,255);
  }
}

@-ms-keyframes bounce_fountainG{
  0%{
  -ms-transform:scale(1);
    background-color:rgb(255,255,255);
  }

  100%{
  -ms-transform:scale(.3);
    background-color:rgb(255,255,255);
  }
}

@-webkit-keyframes bounce_fountainG{
  0%{
  -webkit-transform:scale(1);
    background-color:rgb(255,255,255);
  }

  100%{
  -webkit-transform:scale(.3);
    background-color:rgb(255,255,255);
  }
}

@-moz-keyframes bounce_fountainG{
  0%{
  -moz-transform:scale(1);
    background-color:rgb(255,255,255);
  }

  100%{
  -moz-transform:scale(.3);
    background-color:rgb(255,255,255);
  }
}

.text2 {
  color: #fff !important;
  display: block;
  margin-left: 54px;
  padding: 23px 20px;
}


respon chưa e? :D
 
 • Like
Reactions: THB

ptvinhdtk

MasterCorporal
Tham gia
21/07/2015
Bài viết
202
Được Like
122
addon này sửa đc tải chờ link ngoài ko nhỉ?
 
 • Like
Reactions: THB

lenanghai

Private
Tham gia
21/08/2016
Bài viết
11
Được Like
4
1. em muốn lấy 1 đoạn content đầu trong topic của attach để hiển thị trên trang download thì phải làm thế nào
2. Bộ đếm download bị treo, em tải nhiều lượt nhưng nó ko chịu đếm

1.png

2.png
 
Sửa lần cuối:

zing4u

Private
Tham gia
21/08/2016
Bài viết
17
Được Like
11
@Blue nó không đếm lượt download là sao ạ? :oops:
 
Sửa lần cuối:
 • Like
Reactions: THB

ghostsamp

Private
Tham gia
31/07/2016
Bài viết
6
Được Like
2
Upload các file trong mục upload lên folder root của site (ngang hàng với file index.php). la sao vay ns ro hon dc khong
 
 • Like
Reactions: THB

THB

Founder
Thành viên BQT
Tham gia
25/02/2015
Bài viết
6,650
Được Like
3,932
Upload các file trong mục upload lên folder root của site (ngang hàng với file index.php). la sao vay ns ro hon dc khong
thì up nó lên host, vps.. rồi cài.
đọc lại #1 nhé.
 

huynhngoclan

Private
Tham gia
09/11/2015
Bài viết
9
Được Like
4
cho mình hỏi. sau khi cài addon nhấn download thì bị thoát về trang chủ mà không download được gì
vậy là sao? có thể giúp mình không?
 

phankt

Corporal
Tham gia
23/08/2016
Bài viết
116
Được Like
25
làm xong ok rồi.. mà test bấm vào file dowload không ra cái gì vậy anh oi.
trắng trơn..
mà phần này điền gì vào đây anh @Blue
option_vnxf_download_forumkah
 

Niceguy1648

Private
Tham gia
14/12/2016
Bài viết
24
Được Like
8
cho mình hỏi. sau khi cài addon nhấn download thì bị thoát về trang chủ mà không download được gì
vậy là sao? có thể giúp mình không? Please help .
teamviewer giup minh voi
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom