Help Xen 2.0 Lỗi 502 cài đặt mới trên VPS Nginx

Thut Thit

Private
Mình cài đặt xenforo 2.0.4 mới hoàn toàn. Khi cài đặt xong lỗi 502. Ai biết bị sao không?

Địa chỉ web: nhatrangfun.com
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top