XenForo 1.5.5(a) Released

Bài Viết Mới

THB

Legend
Thành viên BQT
Today, we are pleased to release XenForo 1.5.5. This release fixes a number of bugs and issues that were found since the release of 1.5.3. As this is a maintenance release, the vast majority of the focus was an increase in stability.

Please note that we are now formally recommending that you upgrade to PHP 5.4 or newer. Our intention with XenForo 2.0 is to require PHP 5.4 or newer. If you are running PHP 5.3 or 5.2, you will receive a warning when installing or upgrading XenForo.

Some of the bugs fixed in 1.5.5 include:
 • Fix an issue where logging in via Facebook would immediately log you out again
 • Prevent a database error when using the IP Board 4.0/4.1 importer with a IPB 4.1 database
 • Resolve a timeout when dealing with long data URLs
 • No longer require a Facebook App ID to be configured to display Open Graph metadata
 • Workaround for a PHP 7.0.0 / 7.0.1 bug (fixed in 7.0.2) which causes a "Invalid numeric literal" error to be thrown on some
  PHP:
  [*]Fix for "Undefined index: associate_account" error
  [*]Fix for a potential race condition involving G+ button if it hasn't loaded (or has been blocked)
  [*]Fix for an "array to string conversion" error in fb_channel.php
  [*]Workaround for an issue with pasted content being distorted when pasting from Microsoft Edge
  [*]Fix for an issue which clears custom field values from a form after returning to it after an error (such as registration)
  [*]Implement retrieving saved draft messages from the "Reply to Thread" page
  [*]Implement an option to prevent sending mass messages (conversations) via the control panel to users that don't want to receive emails from the admin
  [*]Force rebuild of rebuilding the add-ons cache after changing an add-ons addon_id
  [*]More consistent ordering of a users's IP addresses in the control panel
  [*]Skip email_bounce and email_confirm(_edit) states if a user has just reset their password
  [*]Include thread prefix in subject of thread watch emails
  [*]Resolve an inconsistency with use of ISO-8601 weeks and years causing a display glitch in the Weekly Statistics chart
  [/LIST]
  See the [URL='https://xenforo.com/community/forums/resolved-bugs/']Resolved Bug Reports[/URL] forum for further information.
  
  The following templates have had changes:
  [LIST]
  [*]custom_field_edit
  [*]open_graph_meta
  [/LIST]
  Where necessary, the merge system within the "Outdated Templates" page should be used to integrate these changes.
 

Đính kèm

 • XenForo 1.5.5a Released - VNXF Full.rar
  5.3 MB · Lượt xem: 839
 • XenForo 1.5.5a Released - VNXF Upgrade.rar
  5.3 MB · Lượt xem: 235

gocmobie

MasterCorporal
ô sao bản trước là minh bảo up mà sao bản này lại là THP??? THP tự null hay kiếm ở đâu vậy? hàng của vnxf à
 
 • Like
Reactions: THB

gocmobie

MasterCorporal
à mà sao mình tải code này về giải nén đè lên bản cũ mà chả thấy cần chạy install vậy mà nó vẫn hoạt động như thường. giống như đây là bản 1.5.5 thôi á chưa sang 1.5.5a
 

Nguoidung

MasterCorporal
Nguyên văn tiengs việt cho ae
Hôm nay, chúng tôi xin được phát hành XenForo 1.5.5. Phiên bản này sửa chữa một số lỗi và vấn đề đã được tìm thấy kể từ khi phát hành 1.5.3. Vì đây là một phát hành bảo trì, đại đa số các trọng tâm là sự gia tăng ổn định.

Xin lưu ý rằng chúng tôi đang chính thức đề nghị các bạn nâng cấp lên PHP 5.4 hoặc mới hơn. Ý định của chúng tôi với XenForo 2.0 là yêu cầu PHP 5.4 hoặc mới hơn. Nếu bạn đang chạy PHP 5.3 hoặc 5.2, bạn sẽ nhận được một cảnh báo khi cài đặt hoặc nâng cấp XenForo.

Một số lỗi cố định trong 1.5.5 bao gồm:
Sửa chữa một vấn đề mà đăng nhập thông qua Facebook sẽ ngay lập tức đăng nhập của bạn một lần nữa
Ngăn chặn một lỗi cơ sở dữ liệu khi sử dụng Ban IP 4,0 / 4,1 nhập khẩu với một cơ sở dữ liệu IPB 4.1
Giải quyết một thời gian chờ khi đối phó với các URL dữ liệu dài
Không còn yêu cầu một Facebook App ID được cấu hình để hiển thị siêu dữ liệu mở Graph
Giải pháp cho một PHP 7.0.0 / 7.0.1 lỗi (cố định trong 7.0.2) gây ra một "nghĩa đen không hợp lệ số" lỗi được ném vào một số
PHP:
[*] Sửa chữa cho các "chỉ số Undefined: associate_account" lỗi
[*] Sửa chữa cho một cuộc đua điều kiện tiềm năng liên quan đến nút G + nếu nó đã không được nạp (hoặc đã bị chặn)
[*] Sửa chữa cho một "mảng để chuyển đổi chuỗi" lỗi trong fb_channel.php
[*] Giải pháp cho một vấn đề với nội dung dán bị bóp méo khi dán từ Microsoft cạnh
[*] Sửa chữa cho một vấn đề mà xóa các dữ liệu tùy từ một hình thức sau khi trở về với nó sau khi một lỗi (như đăng ký)
[*] Thực hiện truy xuất thư nháp đã lưu từ "Trả lời chủ đề" trang
[*] Thực hiện một lựa chọn để tránh tình trạng gửi tin nhắn hàng loạt (đàm thoại) thông qua bảng điều khiển để người dùng không muốn nhận email từ các admin
[*] Force tái xây dựng lại các add-ons bộ nhớ cache sau khi thay đổi một add-ons addon_id
[*] Đặt hàng khác phù hợp của địa chỉ IP của người dùng trong bảng điều khiển
[*] Chuyển email_bounce và email_confirm (_edit) khẳng định nếu như người dùng chỉ cần thiết lập mật khẩu của mình
[*] Bao gồm các chủ đề tiền tố trong chủ đề của email chủ đề đồng hồ
[*] Giải quyết sự không thống nhất với việc sử dụng các tuần và năm gây ra một lỗi hiển thị trong biểu đồ Weekly kê ISO-8601
[/DANH SÁCH]
Xem ['https: //xenforo.com/community/forums/resolved-bugs/' URL =] Báo cáo Bug Quyết [/ URL] diễn đàn để biết thêm thông tin.

Các mẫu sau đây đã có sự thay đổi:
[DANH SÁCH]
[*] custom_field_edit
[*] open_graph_meta
[/DANH SÁCH]
Khi cần thiết, hệ thống hợp nhất trong "Mẫu lỗi thời trang" nên được sử dụng để tích hợp những thay đổi này.
 

THB

Legend
Thành viên BQT
ô sao bản trước là minh bảo up mà sao bản này lại là THP??? THP tự null hay kiếm ở đâu vậy? hàng của vnxf à
THP này là tân hiệp phát hả?
hiii. Mình là THB. ( trần huy bình) cũng biết null chứ? haaa. Hàng vnxf đấy yên tâm mà dùng.
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top