Styles Xin full style trang subvn ạ

Bon

MasterCorporal
@datdaik000 : Cảm ơn bác về style, bác có thể giúp e thanh menu cuộn theo trang cho style này được không ạ ?
- Thêm vào template navigation.css đoạn css sau:
/*Sticky nav */
#navigation { -webkit-transition: opacity 1s ease; -moz-transition: opacity 1s ease; -ms-transition: opacity 1s ease; -o-transition: opacity 1s ease; transition: opacity 1s ease;}
#navigation.sticky { position:fixed; top:0px; left:0px; right: 0; z-index:7499;}
#navigation.sticky:hover { opacity: 1;}
#navigation.sticky .navTabs { -webkit-border-radius: 0px; border-radius: 0px; }
#navigation.sticky .navTabs .navTab.selected .tabLinks { -webkit-border-radius: 0px 0px 10px 10px;border-radius: 0px 0px 10px 10px; -webkit-box-shadow: 0px 6px 2px -4px rgba(0, 0, 0, 0.4); box-shadow: 0px 6px 2px -4px rgba(0, 0, 0, 0.4) }#navigation.sticky .navTabs .navLink .itemCount {top: auto; bottom: -12px;}
#navigation.sticky .navTabs .navLink .itemCount .arrow { bottom: auto; top: -3px; border-color: rgba(0, 0, 0, 0) rgba(0, 0, 0, 0) #FF0000; border-width: 3px; border-style: none solid solid;}
#navigation.sticky .navTabs .Popup.PopupContainerControl.PopupOpen .navLink .itemCount {position: inherit; padding: 2px 4px;}
#navigation.sticky .navTabs .Popup.PopupContainerControl.PopupOpen .navLink .itemCount .arrow {display: none;}.footerLinks a.topLink {display: none;
}/* End sticky nav */

thêm vào template page_container_js_head đoạn js sau:
<!-- Sticky nav -->
<script type="text/javascript">
$(function(){
$(window).scroll(function(){
if ($(window).scrollTop() > <xen:if is="!{$visitor.user_id}">{xen:calc '@headerLogoHeight + @headerTabHeight - 20'}</xen:if><xen:if is="{$visitor.user_id}">{xen:calc '@headerLogoHeight + @headerTabHeight'}</xen:if>) {
$("[HASHTAG]#navigation[/HASHTAG]").addClass("sticky");
} else {
$("[HASHTAG]#navigation[/HASHTAG]").removeClass("sticky");
}
});
});
</script>
<!-- End sticky nav -->
 

vinhtq

Private
Cam on bac, nhung e lam theo cai nay thi bi loi. Em mo thi thay style nay lam theo huong dan nay ok a.

cho vào cuối navigation
<script>
jQuery("document").ready(function($){

var nav = $('#navigation');

$(window).scroll(function () {
if ($(this).scrollTop() > 205) {
nav.addClass("f-nav pageWidth");
} else {
nav.removeClass("f-nav pageWidth");
}
});

});
</script>

Bạn muốn khi vào nó dính thì sửa 205.

CHo vào EXTRA.css
.f-nav
{
z-index: 9999;
position: fixed !important;
left: 0 !important;
top: 0 !important;
right: 0;
}

 

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top