Help Xin giúp đỡ khắc phục lỗi: Chữ quá nhỏ để đọc và Các phần tử có thể nhấp quá gần nhau

em bị lỗi

Chữ quá nhỏ để đọc và Các phần tử có thể nhấp quá gần nhau​

dù đã chỉnh font chữ to + giao diện mới nhưng trong google lại hiển thị như kiểu thiếu css xin cao nhân chỉ giáo fix lỗi này
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top