Help Xin hỏi cách chuyển hướng url giữa 2 domain

dhv49

MasterCorporal
Tham gia
14/03/2015
Bài viết
280
Được Like
176
Chào các bác
Nhờ các bác chỉ giúp cách chuyển hướng chỉ 1 url của web A sang 1 url của web B.
Ví dụ
Mã:
url web A: https://vnxf.vn/forums/addon-styling-and-customization-questions.10/
url web B: https://abc.net/cau-hoi-thao-luan.php
Giải thích thêm: Nghĩa là khi khách truy cập vào link
Mã:
https://vnxf.vn/forums/addon-styling-and-customization-questions.10/
Thì nó điều hướng tới đọc bài viết của link
Mã:
https://abc.net/cau-hoi-thao-luan.php
Cảm ơn nhiều
P/s: Web A sử dụng mã nguồn xenforo
 

Top Bottom