xin hướng dẫn đưa media ra xenportar (Widget Media Recent)

lenovo1102

Private
Mò nguyên 1 ngày nhưng không được các bác ạ, bác nào hướng dẫn cho em với

media-jpg.13472
 
 • Like
Reactions: THB

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
của bạn đây, down file đính kèm nha
 

Đính kèm

 • MediaRecentWidget.zip
  898 bytes · Lượt xem: 26

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
bạn phải vào add widget nữa chứ, bây giờ nó nằm trong list mặc định đó
 
 • Like
Reactions: THB

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
1. Tải lên các tập tin trong 'upload' lên thư mục gốc diễn đàn XenForo của bạn.
2. Bạn phải cấu hình tùy chọn XenFacil's WidgetFramework Renderers (down đính kèm) với EWRmedio_MediaRecentWidget và lưu thay đổi.
3. Chỉnh sửa và thay thế tất cả văn bản của EWRblock_MediaRecent mẫu với mã đã cung cấp dưới đây
ACP -> Appareance -> Add Widget -> Chọn Render MediaRecent và thiết lập các phần còn lại như bạn muốn.
4. Thưởng thức.

Mã:
<xen:requiere css="EWRmedio.css" />
<xen:require css="member_list.css" />

<div class="section">
  <div class="secondaryContent mediaSmall" id="mediaRecent">
    <h3><a href="{xen:link media}">{xen:phrase recent_media}</a></h3>

    <xen:if hascontent="true">
    <ul>
      <xen:contentcheck>
      <xen:foreach loop="$MediaRecent" value="$media">
        <li>
          <div class="mediaContent">
            <div class="image">

              <xen:if is="{$media.service_media} == 'gallery'">
                <div class="overlays overBtmL"><b>{xen:phrase x_images, 'count={$media.media_duration}'}</b></div>
              <xen:else />
                <div class="overlays overBtmR"><b><xen:if is="{$media.media_hours}">{$media.media_hours}:</xen:if>{$media.media_minutes}:{$media.media_seconds}</b></div>
              </xen:if>

              <a href="{xen:link 'full:media', $media}"><img src="{xen:if {xen:helper medio, $media}, '{xen:helper medio, $media}', '/data/media/{$media.media_id}.jpg'}" {xen:if {xen:helper medio, $media}, '', 'style="width:110px; height:62px;"'} border="0" alt="{$media.media_title}" /></a>
            </div>
            <div class="title">
              <a href="{xen:link 'full:media', $media}">{$media.media_title}</a>
            </div>
          </div>
        </li>
      </xen:foreach>
      </xen:contentcheck>
    </ul>
    </xen:if>

    <xen:if is="{$option.search}">
    <div class="findMember">
      <form action="{xen:link 'search/search'}" method="post" class="AutoValidator" data-optInOut="optIn" data-redirect="true">
        <input type="search" name="keywords" class="textCtrl" placeholder="{xen:phrase search_media}..." results="0" title="{xen:phrase enter_your_search_and_hit_enter}" id="searchBar_keywords" value="{$search.keywords}" />
        <input type="hidden" name="type" value="media" />
        <input type="hidden" name="_xfToken" value="{$visitor.csrf_token_page}" />
      </form>
    </div>
    </xen:if>
  </div>
</div>
 

Đính kèm

 • addon-XF_widgetframework_rends.zip
  2.2 KB · Lượt xem: 16
 • Like
Reactions: THB

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
đây bạn
 

Đính kèm

 • [8wayRun.Com] XenMedio (Media) v1.5.3.zip
  421.8 KB · Lượt xem: 9

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
xung đột rồi bạn @@
 

THB

Legend
Thành viên BQT
Tắt cái addo taigachat thu nha bác.
 

THB

Legend
Thành viên BQT
vậy bác tắt hết thử. sau đó mở lại từng cái để kiểm tra.
em trên host có cái nào liên quan đến taigachat thì xóa luôn.
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top