Help xin hướng dẫn tạo công cụ tìm kiếm chủ đề trên cùng giống vnxf

thahtrung06

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
12/11/2019
Bài viết
1,082
Được Like
444
Bạn sử dụng code này nhé!
Mã:
<div class="search-header">
        <form action="/search/search" method="post" class="form-inline" data-xf-init="quick-search">
          <input type="text" class="input form-control" name="keywords" placeholder="Tìm kiếm" aria-label="Tìm kiếm" data-menu-autofocus="true" id="keywords">
          <input type="hidden" name="_xfToken" value="mã _xfToken">
          <input type="submit" class="nut-tk" value="Tìm kiếm">
        </form>
      </div>
Trong đó thay từ mã _xfToken bằng mã _xfToken tìm kiếm trên forum của bạn, sau đó bạn bổ sung thêm CSS là được nhé!
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Hướng dẫn hoàn chỉnh cho bạn đây:

Vào PAGE_CONTAINER tìm:
HTML:
      <div class="p-header-logo p-header-logo--image">
        <a href="{{ ($xf.options.logoLink && $xf.homePageUrl) ? $xf.homePageUrl : link('index') }}">
          <img src="{{ base_url(property('publicLogoUrl')) }}"
            alt="{$xf.options.boardTitle}"
            {{ property('publicLogoUrl2x') ? 'srcset="' . base_url(property('publicLogoUrl2x')) . ' 2x"' : '' }} />
        </a>
      </div>

Thêm code này vào bên dưới:
HTML:
      <div class="search-header">
        <form action="{{ link('search/search') }}" method="post"
           class="form-inline"
           data-xf-init="quick-search">
          <xf:textbox name="keywords"
                placeholder="Tìm kiếm"
                aria-label="Tìm kiếm"
                data-menu-autofocus="true"
                class="form-control"
                id="keywords"/>
          <xf:csrf />
          <input type="submit" class="nut-tk" value="Tìm kiếm">
        </form>
      </div>

Save lại xong qua extra.less thêm đoạn code sau:
Less:
.search-header {
  width: 33.33%;
}

@media (max-width: 900px) {
  .search-header {
    width: 50%;
  }
}

.form-inline {
  width: 100%;
  float: left;
  position: relative;
  text-transform: uppercase;
  color: #ffffff;
}

.form-control {
  display: block;
  width: 100%;
  height: 45px;
  padding: 6px 12px;
  font-size: 13px;
  line-height: 1.42857143;
  color: #000;
  background-color: #fff;
  background-image: none;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 10px;
  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075);
  box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075);
  -webkit-transition: border-color ease-in-out .15s, -webkit-box-shadow ease-in-out .15s;
  -o-transition: border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s;
  transition: border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s;
}

.form-inline input[type="text"] {
  -webkit-appearance: none;
}


.form-inline .form-control {
  display: inline-block;
  width: auto;
  vertical-align: middle;
}

.form-inline input[type="text"] {
  width: 75%;
}

.form-inline input[type="submit"] {
  width: 25%;
}


.form-inline input[type="text"] {
  float: left;
  padding: 10px 15px;
  height: 35px;
  color: #909191;
  border: none;
  text-transform: capitalize;
  border-top-right-radius: 0;
  border-bottom-right-radius: 0;
}

.form-inline input[type="submit"] {
  float: right;
  border: none;
  background: #e8a147;
  color: #fff;
  font-size: 16px;
  cursor: pointer;
  text-align: center;
  height: 35px;
  border-top-right-radius: 10px;
  border-bottom-right-radius: 10px;
}
 

ntzthanh

Sergeant
Tham gia
07/08/2015
Bài viết
404
Được Like
129
Hướng dẫn hoàn chỉnh cho bạn đây:

Vào PAGE_CONTAINER tìm:
HTML:
      <div class="p-header-logo p-header-logo--image">
        <a href="{{ ($xf.options.logoLink && $xf.homePageUrl) ? $xf.homePageUrl : link('index') }}">
          <img src="{{ base_url(property('publicLogoUrl')) }}"
            alt="{$xf.options.boardTitle}"
            {{ property('publicLogoUrl2x') ? 'srcset="' . base_url(property('publicLogoUrl2x')) . ' 2x"' : '' }} />
        </a>
      </div>

Thêm code này vào bên dưới:
HTML:
      <div class="search-header">
        <form action="{{ link('search/search') }}" method="post"
           class="form-inline"
           data-xf-init="quick-search">
          <xf:textbox name="keywords"
                placeholder="Tìm kiếm"
                aria-label="Tìm kiếm"
                data-menu-autofocus="true"
                class="form-control"
                id="keywords"/>
          <xf:csrf />
          <input type="submit" class="nut-tk" value="Tìm kiếm">
        </form>
      </div>

Save lại xong qua extra.less thêm đoạn code sau:
Less:
.search-header {
  width: 33.33%;
}

@media (max-width: 900px) {
  .search-header {
    width: 50%;
  }
}

.form-inline {
  width: 100%;
  float: left;
  position: relative;
  text-transform: uppercase;
  color: #ffffff;
}

.form-control {
  display: block;
  width: 100%;
  height: 45px;
  padding: 6px 12px;
  font-size: 13px;
  line-height: 1.42857143;
  color: #000;
  background-color: #fff;
  background-image: none;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 10px;
  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075);
  box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075);
  -webkit-transition: border-color ease-in-out .15s, -webkit-box-shadow ease-in-out .15s;
  -o-transition: border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s;
  transition: border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s;
}

.form-inline input[type="text"] {
  -webkit-appearance: none;
}


.form-inline .form-control {
  display: inline-block;
  width: auto;
  vertical-align: middle;
}

.form-inline input[type="text"] {
  width: 75%;
}

.form-inline input[type="submit"] {
  width: 25%;
}


.form-inline input[type="text"] {
  float: left;
  padding: 10px 15px;
  height: 35px;
  color: #909191;
  border: none;
  text-transform: capitalize;
  border-top-right-radius: 0;
  border-bottom-right-radius: 0;
}

.form-inline input[type="submit"] {
  float: right;
  border: none;
  background: #e8a147;
  color: #fff;
  font-size: 16px;
  cursor: pointer;
  text-align: center;
  height: 35px;
  border-top-right-radius: 10px;
  border-bottom-right-radius: 10px;
}
Vào đâu để tìm " PAGE_CONTAINER " vậy pro ? em gà mờ ạ
 

ntzthanh

Sergeant
Tham gia
07/08/2015
Bài viết
404
Được Like
129
Hướng dẫn hoàn chỉnh cho bạn đây:

Vào PAGE_CONTAINER tìm:
HTML:
      <div class="p-header-logo p-header-logo--image">
        <a href="{{ ($xf.options.logoLink && $xf.homePageUrl) ? $xf.homePageUrl : link('index') }}">
          <img src="{{ base_url(property('publicLogoUrl')) }}"
            alt="{$xf.options.boardTitle}"
            {{ property('publicLogoUrl2x') ? 'srcset="' . base_url(property('publicLogoUrl2x')) . ' 2x"' : '' }} />
        </a>
      </div>

Thêm code này vào bên dưới:
HTML:
      <div class="search-header">
        <form action="{{ link('search/search') }}" method="post"
           class="form-inline"
           data-xf-init="quick-search">
          <xf:textbox name="keywords"
                placeholder="Tìm kiếm"
                aria-label="Tìm kiếm"
                data-menu-autofocus="true"
                class="form-control"
                id="keywords"/>
          <xf:csrf />
          <input type="submit" class="nut-tk" value="Tìm kiếm">
        </form>
      </div>

Save lại xong qua extra.less thêm đoạn code sau:
Less:
.search-header {
  width: 33.33%;
}

@media (max-width: 900px) {
  .search-header {
    width: 50%;
  }
}

.form-inline {
  width: 100%;
  float: left;
  position: relative;
  text-transform: uppercase;
  color: #ffffff;
}

.form-control {
  display: block;
  width: 100%;
  height: 45px;
  padding: 6px 12px;
  font-size: 13px;
  line-height: 1.42857143;
  color: #000;
  background-color: #fff;
  background-image: none;
  border: 1px solid #ccc;
  border-radius: 10px;
  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075);
  box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075);
  -webkit-transition: border-color ease-in-out .15s, -webkit-box-shadow ease-in-out .15s;
  -o-transition: border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s;
  transition: border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s;
}

.form-inline input[type="text"] {
  -webkit-appearance: none;
}


.form-inline .form-control {
  display: inline-block;
  width: auto;
  vertical-align: middle;
}

.form-inline input[type="text"] {
  width: 75%;
}

.form-inline input[type="submit"] {
  width: 25%;
}


.form-inline input[type="text"] {
  float: left;
  padding: 10px 15px;
  height: 35px;
  color: #909191;
  border: none;
  text-transform: capitalize;
  border-top-right-radius: 0;
  border-bottom-right-radius: 0;
}

.form-inline input[type="submit"] {
  float: right;
  border: none;
  background: #e8a147;
  color: #fff;
  font-size: 16px;
  cursor: pointer;
  text-align: center;
  height: 35px;
  border-top-right-radius: 10px;
  border-bottom-right-radius: 10px;
}
em vào được PAGE_CONTAINER nhưng tìm cả ngày không thấy đoạn code này :
<div class="p-header-logo p-header-logo--image">
<a href="{{ ($xf.options.logoLink && $xf.homePageUrl) ? $xf.homePageUrl : link('index') }}">
<img src="{{ base_url(property('publicLogoUrl')) }}"
alt="{$xf.options.boardTitle}"
{{ property('publicLogoUrl2x') ? 'srcset="' . base_url(property('publicLogoUrl2x')) . ' 2x"' : '' }} />
</a>
</div>
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Bạn thử tìm 1 dòng thôi xem sao:
HTML:
<div class="p-header-logo p-header-logo--image">
 

ntzthanh

Sergeant
Tham gia
07/08/2015
Bài viết
404
Được Like
129
Bạn thử tìm 1 dòng thôi xem sao:
HTML:
<div class="p-header-logo p-header-logo--image">
Đây là tất cả code trong của em , em tìm cả buổi mà không thấy ạ . mong pro giúp em với ạ

<!DOCTYPE html><xen:set var="$isResponsive" value="{xen:if '@enableResponsive AND !{$noResponsive}', 1, 0}" /> <html id="XenForo" lang="{$visitorLanguage.language_code}" dir="{$visitorLanguage.text_direction}" class="Public NoJs {xen:if {$visitor.user_id}, 'LoggedIn', 'LoggedOut'} {xen:if {$sidebar}, 'Sidebar', 'NoSidebar'} {xen:if $hasAutoDeferred, RunDeferred} {xen:if $isResponsive, Responsive, NoResponsive}" xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"> <head> <xen:hook name="page_container_head"> <meta charset="utf-8" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" /> <xen:if is="{$isResponsive}"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> </xen:if> <xen:if is="{$requestPaths.fullBasePath}"> <base href="{$requestPaths.fullBasePath}" /> <script><xen:comment>/* Chrome bug and for Google cache */</xen:comment> var _b = document.getElementsByTagName('base')[0], _bH = "{xen:jsescape $requestPaths.fullBasePath}"; if (_b && _b.href != _bH) _b.href = _bH; </script> </xen:if> <title><xen:if is="{$title}">{xen:raw $title} | {$xenOptions.boardTitle}<xen:else />{$xenOptions.boardTitle}</xen:if></title> <noscript><style>.JsOnly, .jsOnly { display: none !important; }</style></noscript> <link rel="stylesheet" href="css.php?css=xenforo,form,public&amp;style={xen:urlencode $_styleId}&amp;dir={$visitorLanguage.text_direction}&amp;d={$visitorStyle.last_modified_date}" /> <!--XenForo_Require:CSS--> {xen:helper ignoredCss, {$visitor.ignoredUsers}} <xen:include template="google_analytics" /> <xen:include template="page_container_js_head" /> <link rel="apple-touch-icon" href="{xen:helper fullurl, @ogLogoPath, 1}" /> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="{xen:phrase rss_feed_for_x, 'title={$xenOptions.boardTitle}'}" href="{xen:link forums/-/index.rss}" /> <xen:if is="{$pageDescription.content} AND !{$pageDescription.skipmeta} AND !{$head.description}"><meta name="description" content="{xen:string wordTrim, {xen:helper stripHtml, {xen:raw $pageDescription.content}}, 200}" /></xen:if> <xen:if is="{$head}"><xen:foreach loop="$head" value="$headElement">{xen:raw $headElement}</xen:foreach></xen:if> </xen:hook> </head> <body{xen:if {$bodyClasses}, ' class="{$bodyClasses}"'}> <xen:hook name="body"> <xen:if is="{$visitor.is_moderator} || {$visitor.is_admin}"> <xen:include template="moderator_bar" /> <xen:elseif is="!{$visitor.user_id} && !{$hideLoginBar}" /> <xen:include template="login_bar" /> </xen:if> <div id="headerMover"> <div id="headerProxy"></div> <div id="content" class="{$contentTemplate}"> <div class="pageWidth"> <div class="pageContent"> <!-- main content area --> <xen:hook name="page_container_content_top" /> <xen:if is="{$sidebar}"> <div class="mainContainer"> <div class="mainContent"></xen:if> <xen:include template="ad_above_top_breadcrumb" /> <xen:hook name="page_container_breadcrumb_top"> <div class="breadBoxTop {xen:if $topctrl, withTopCtrl}"> <xen:if is="{$topctrl}"><div class="topCtrl">{xen:raw $topctrl}</div></xen:if> <xen:include template="breadcrumb"><xen:set var="$microdata">1</xen:set></xen:include> </div> </xen:hook> <xen:include template="ad_below_top_breadcrumb" /> <!--[if lt IE 8]> <p class="importantMessage">{xen:phrase you_are_using_out_of_date_browser_upgrade}</p> <![endif]--> <xen:hook name="page_container_notices"> <xen:include template="notices" /> </xen:hook> <xen:hook name="page_container_content_title_bar"> <xen:if is="!{$noH1}"> <!-- h1 title, description --> <div class="titleBar"> {xen:raw $beforeH1} <h1><xen:if is="{$h1}">{xen:raw $h1}<xen:elseif is="{$title}" />{xen:raw $title}<xen:else />{$xenOptions.boardTitle}</xen:if></h1> <xen:if is="{$pageDescription.content}"><p id="pageDescription" class="muted {$pageDescription.class}">{xen:raw $pageDescription.content}</p></xen:if> </div> </xen:if> </xen:hook> <xen:include template="ad_above_content" /> <!-- main template --> {xen:raw $contents} <xen:include template="ad_below_content" /> <xen:if is="!{$visitor.user_id} && !{$hideLoginBar}"> <!-- login form, to be moved to the upper drop-down --> <xen:include template="login_bar_form" /> </xen:if> <xen:if is="{$sidebar}"></div> </div> <!-- sidebar --> <aside> <div class="sidebar"> <xen:hook name="page_container_sidebar"> <xen:include template="ad_sidebar_top" /> <xen:if is="!{$noVisitorPanel}"><xen:include template="sidebar_visitor_panel" /></xen:if> {xen:raw $sidebar} <xen:include template="ad_sidebar_bottom" /> </xen:hook> </div> </aside> </xen:if> <xen:hook name="page_container_breadcrumb_bottom"> <div class="breadBoxBottom"><xen:include template="breadcrumb" /></div> </xen:hook> <xen:include template="ad_below_bottom_breadcrumb" /> </div> </div> </div> <header> <xen:include template="header" /> <xen:edithint template="navigation" /> <xen:edithint template="search_bar" /> </header> </div> <footer> <xen:include template="footer" /> </footer> <xen:include template="page_container_js_body" /> <xen:if is="{$isIndexPage} AND {$canSearch}"> <script type="application/ld+json"> { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "{xen:jsescape {xen:link canonical:index}}", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "{xen:jsescape {xen:link canonical:search/search}}{xen:if $xenOptions.useFriendlyUrls, '?', '&'}keywords={search_keywords}", "query-input": "required name=search_keywords" } } </script> </xen:if> </xen:hook> </body> </html>
 

thahtrung06

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
12/11/2019
Bài viết
1,082
Được Like
444
Đây là tất cả code trong của em , em tìm cả buổi mà không thấy ạ . mong pro giúp em với ạ

<!DOCTYPE html><xen:set var="$isResponsive" value="{xen:if '@enableResponsive AND !{$noResponsive}', 1, 0}" /> <html id="XenForo" lang="{$visitorLanguage.language_code}" dir="{$visitorLanguage.text_direction}" class="Public NoJs {xen:if {$visitor.user_id}, 'LoggedIn', 'LoggedOut'} {xen:if {$sidebar}, 'Sidebar', 'NoSidebar'} {xen:if $hasAutoDeferred, RunDeferred} {xen:if $isResponsive, Responsive, NoResponsive}" xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"> <head> <xen:hook name="page_container_head"> <meta charset="utf-8" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,chrome=1" /> <xen:if is="{$isResponsive}"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> </xen:if> <xen:if is="{$requestPaths.fullBasePath}"> <base href="{$requestPaths.fullBasePath}" /> <script><xen:comment>/* Chrome bug and for Google cache */</xen:comment> var _b = document.getElementsByTagName('base')[0], _bH = "{xen:jsescape $requestPaths.fullBasePath}"; if (_b && _b.href != _bH) _b.href = _bH; </script> </xen:if> <title><xen:if is="{$title}">{xen:raw $title} | {$xenOptions.boardTitle}<xen:else />{$xenOptions.boardTitle}</xen:if></title> <noscript><style>.JsOnly, .jsOnly { display: none !important; }</style></noscript> <link rel="stylesheet" href="css.php?css=xenforo,form,public&amp;style={xen:urlencode $_styleId}&amp;dir={$visitorLanguage.text_direction}&amp;d={$visitorStyle.last_modified_date}" /> <!--XenForo_Require:CSS--> {xen:helper ignoredCss, {$visitor.ignoredUsers}} <xen:include template="google_analytics" /> <xen:include template="page_container_js_head" /> <link rel="apple-touch-icon" href="{xen:helper fullurl, @ogLogoPath, 1}" /> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="{xen:phrase rss_feed_for_x, 'title={$xenOptions.boardTitle}'}" href="{xen:link forums/-/index.rss}" /> <xen:if is="{$pageDescription.content} AND !{$pageDescription.skipmeta} AND !{$head.description}"><meta name="description" content="{xen:string wordTrim, {xen:helper stripHtml, {xen:raw $pageDescription.content}}, 200}" /></xen:if> <xen:if is="{$head}"><xen:foreach loop="$head" value="$headElement">{xen:raw $headElement}</xen:foreach></xen:if> </xen:hook> </head> <body{xen:if {$bodyClasses}, ' class="{$bodyClasses}"'}> <xen:hook name="body"> <xen:if is="{$visitor.is_moderator} || {$visitor.is_admin}"> <xen:include template="moderator_bar" /> <xen:elseif is="!{$visitor.user_id} && !{$hideLoginBar}" /> <xen:include template="login_bar" /> </xen:if> <div id="headerMover"> <div id="headerProxy"></div> <div id="content" class="{$contentTemplate}"> <div class="pageWidth"> <div class="pageContent"> <!-- main content area --> <xen:hook name="page_container_content_top" /> <xen:if is="{$sidebar}"> <div class="mainContainer"> <div class="mainContent"></xen:if> <xen:include template="ad_above_top_breadcrumb" /> <xen:hook name="page_container_breadcrumb_top"> <div class="breadBoxTop {xen:if $topctrl, withTopCtrl}"> <xen:if is="{$topctrl}"><div class="topCtrl">{xen:raw $topctrl}</div></xen:if> <xen:include template="breadcrumb"><xen:set var="$microdata">1</xen:set></xen:include> </div> </xen:hook> <xen:include template="ad_below_top_breadcrumb" /> <!--[if lt IE 8]> <p class="importantMessage">{xen:phrase you_are_using_out_of_date_browser_upgrade}</p> <![endif]--> <xen:hook name="page_container_notices"> <xen:include template="notices" /> </xen:hook> <xen:hook name="page_container_content_title_bar"> <xen:if is="!{$noH1}"> <!-- h1 title, description --> <div class="titleBar"> {xen:raw $beforeH1} <h1><xen:if is="{$h1}">{xen:raw $h1}<xen:elseif is="{$title}" />{xen:raw $title}<xen:else />{$xenOptions.boardTitle}</xen:if></h1> <xen:if is="{$pageDescription.content}"><p id="pageDescription" class="muted {$pageDescription.class}">{xen:raw $pageDescription.content}</p></xen:if> </div> </xen:if> </xen:hook> <xen:include template="ad_above_content" /> <!-- main template --> {xen:raw $contents} <xen:include template="ad_below_content" /> <xen:if is="!{$visitor.user_id} && !{$hideLoginBar}"> <!-- login form, to be moved to the upper drop-down --> <xen:include template="login_bar_form" /> </xen:if> <xen:if is="{$sidebar}"></div> </div> <!-- sidebar --> <aside> <div class="sidebar"> <xen:hook name="page_container_sidebar"> <xen:include template="ad_sidebar_top" /> <xen:if is="!{$noVisitorPanel}"><xen:include template="sidebar_visitor_panel" /></xen:if> {xen:raw $sidebar} <xen:include template="ad_sidebar_bottom" /> </xen:hook> </div> </aside> </xen:if> <xen:hook name="page_container_breadcrumb_bottom"> <div class="breadBoxBottom"><xen:include template="breadcrumb" /></div> </xen:hook> <xen:include template="ad_below_bottom_breadcrumb" /> </div> </div> </div> <header> <xen:include template="header" /> <xen:edithint template="navigation" /> <xen:edithint template="search_bar" /> </header> </div> <footer> <xen:include template="footer" /> </footer> <xen:include template="page_container_js_body" /> <xen:if is="{$isIndexPage} AND {$canSearch}"> <script type="application/ld+json"> { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "{xen:jsescape {xen:link canonical:index}}", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "{xen:jsescape {xen:link canonical:search/search}}{xen:if $xenOptions.useFriendlyUrls, '?', '&'}keywords={search_keywords}", "query-input": "required name=search_keywords" } } </script> </xen:if> </xen:hook> </body> </html>
Trên là bài hướng dẫn dành cho XF 2 trong khi bạn lại đang sử dụng XF 1. Đây là vấn đề chung của nhiều bạn đặt câu hỏi nhờ trợ giúp nhưng lại không nói rõ đang sử dụng phiên bản Xenforo nào.

Bạn nên nâng cấp lên XF 2 và sử dụng code trên, bây giờ không ai sửa lại code từ XF 2 sang XF 1 cho bạn đâu vì mất nhiều thời gian lắm, đôi khi có vấn đề hay và có bài hướng dẫn cho XF 1 thì sẽ có pro sửa lại code cho tương thích với XF 2.
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Đúng rồi, hiện tại mình đã ngưng hỗ trợ cho XF1, tất cả những bài mới đều cho XF2 cả.
 

ntzthanh

Sergeant
Tham gia
07/08/2015
Bài viết
404
Được Like
129
Đúng rồi, hiện tại mình đã ngưng hỗ trợ cho XF1, tất cả những bài mới đều cho XF2 cả.
em không biết nâng cấp xf2 , nâng cấp lên như nào vậy ạ ? nâng cấp xong liệu diễn đàn có bị lỗi hay mất bài viết không ạ ?
 

thahtrung06

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
12/11/2019
Bài viết
1,082
Được Like
444
em không biết nâng cấp xf2 , nâng cấp lên như nào vậy ạ ? nâng cấp xong liệu diễn đàn có bị lỗi hay mất bài viết không ạ ?
Khi nâng cấp lên XF2 sẽ ko bị mất bài viết, nhưng sẽ bị lỗi addons dẫn đến việc có thể ko truy cập được vào diễn đàn. Bạn có thể inbox cho mình tài khoản admin để mình kiểm tra và nâng cấp giúp bạn.
 

ENXF NET

Corporal
Tham gia
11/12/2018
Bài viết
167
Được Like
69
tắt cái search ở dưới sao bác nhỉ @PVS
 

Đính kèm

 • 1624541007829.png
  1624541007829.png
  4.4 KB · Lượt xem: 10

thahtrung06

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
12/11/2019
Bài viết
1,082
Được Like
444
Ngoài css ra có cách nào xoá thủ công nó k bác
Như bác @PVS hướng dẫn, bạn tìm code này và xóa nhé!
Mã:
<a href="{{ link('search') }}"
              class="p-navgroup-link p-navgroup-link--iconic p-navgroup-link--search"
              data-xf-click="menu"
              data-xf-key="{{ phrase('shortcut.search_menu')|for_attr }}"
              aria-label="{{ phrase('search')|for_attr }}"
              aria-expanded="false"
              aria-haspopup="true"
              title="{{ phrase('search')|for_attr }}">
              <i aria-hidden="true"></i>
              <span class="p-navgroup-linkText">{{ phrase('search') }}</span>
            </a>
 

ENXF NET

Corporal
Tham gia
11/12/2018
Bài viết
167
Được Like
69
Như bác @PVS hướng dẫn, bạn tìm code này và xóa nhé!
Mã:
<a href="{{ link('search') }}"
              class="p-navgroup-link p-navgroup-link--iconic p-navgroup-link--search"
              data-xf-click="menu"
              data-xf-key="{{ phrase('shortcut.search_menu')|for_attr }}"
              aria-label="{{ phrase('search')|for_attr }}"
              aria-expanded="false"
              aria-haspopup="true"
              title="{{ phrase('search')|for_attr }}">
              <i aria-hidden="true"></i>
              <span class="p-navgroup-linkText">{{ phrase('search') }}</span>
            </a>
Ok, cảm ơn bác
 

Top Bottom