Help Xóa url index.php ở xenforo

tapchigame

Private
Tham gia
28/09/2023
Bài viết
1
Được Like
0
Xin chào. Website mình muốn xóa index.php ở xenforo. Đã thử tick vào 2 options freindly url ở basic options
Thì nó đã xóa được index.php. Nhưng khi click vào các url khác thì báo lỗi 404
Ae xem giúp. Mình chạy Nginx
Website: tapchigame.com/forum
 

NOKIAPRO

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/05/2016
Bài viết
266
Được Like
79
Xin chào. Website mình muốn xóa index.php ở xenforo. Đã thử tick vào 2 options freindly url ở basic options
Thì nó đã xóa được index.php. Nhưng khi click vào các url khác thì báo lỗi 404
Ae xem giúp. Mình chạy Nginx
Website: tapchigame.com/forum
mình vào rồi nó ko bị 404 bạn ơi, dùng trình duyệt khác mà vào
 

PhuongBinzz

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
21/07/2016
Bài viết
1,212
Được Like
453
edit file Rewrite Rules thành như này. file này do CyberPanel. chạy os nào báo để mình check nhé


Mã:
### Rewrite Rules Added by CyberPanel Rewrite Rule Generator

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]

### End CyberPanel Generated Rules.

#  Mod_security can interfere with uploading of content such as attachments. If you
#  cannot attach files, remove the "#" from the lines below.
#<IfModule mod_security.c>
#  SecFilterEngine Off
#  SecFilterScanPOST Off
#</IfModule>

ErrorDocument 401 default
ErrorDocument 403 default
ErrorDocument 404 default
ErrorDocument 405 default
ErrorDocument 406 default
ErrorDocument 500 default
ErrorDocument 501 default
ErrorDocument 503 default

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]
  #  If you are having problems with the rewrite rules, remove the "#" from the
  #  line that begins "RewriteBase" below. You will also have to change the path
  #  of the rewrite to reflect the path to your XenForo installation.
  #RewriteBase /xenforo

  #  This line may be needed to workaround HTTP Basic auth issues when using PHP as a CGI.
  #RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
  RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
  RewriteRule ^(data/|js/|styles/|install/|favicon\.ico|crossdomain\.xml|robots\.txt) - [NC,L]
  RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]
</IfModule>
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom