Request [XTR] Quick Touch Block

Binvnhehe999

MasterCorporal
Tham gia
05/08/2023
Bài viết
209
Được Like
26
Quick Touch Block.pngQuick Block is really time-saving and efficient add-on for community staffs and users.
If your website hasn’t got the Quick Block yet, you might consider adding it easily.

You can configure the [XTR] Quick Touch Block add-on from the Style properties page.

Quick Touch Block_Style_Properties.pngQuick Touch Block_Permission.png
 

Hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom