Request Xuất hiện lỗi Swift_TransportException: Email to [email protected] failed khi cài smtp gmail

tieusuphu

Private
Tham gia
10/11/2020
Bài viết
10
Được Like
1
Xuất hiện lỗi Swift_TransportException: Email to [email protected] failed khi cài smtp gmail

cụ thể là em cài smtp gmail vô xenforo 2 thì bị báo lỗi như tn:
 • Swift_TransportException: Email to abc@gmail.com failed: Connection could not be established with host smtp.gmail.com :stream_socket_client(): unable to connect to ssl://smtp.gmail.com:465 (Connection refused)
 • src/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/StreamBuffer.php:269 • Stack Trace​

  #0 [internal function]: Swift_Transport_StreamBuffer->{closure}(2, 'stream_socket_c...', '/home/dxzzcpwfh...', 272, Array)
  #1 src/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/StreamBuffer.php(272): stream_socket_client('ssl://smtp.gmai...', 111, 'Connection refu...', 30, 4, Resource id #8)
  #2 src/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/StreamBuffer.php(58): Swift_Transport_StreamBuffer->establishSocketConnection()
  #3 src/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/AbstractSmtpTransport.php(143): Swift_Transport_StreamBuffer->initialize(Array)
  #4 src/XF/Mail/Mailer.php(286): Swift_Transport_AbstractSmtpTransport->start()
  #5 src/XF/Mail/Mail.php(404): XF\Mail\Mailer->send(Object(Swift_Message), Object(Swift_SmtpTransport), NULL, true)
  #6 src/XF/Service/User/AbstractConfirmationService.php(85): XF\Mail\Mail->send()
  #7 src/XF/Service/User/AbstractConfirmationService.php(63): XF\Service\User\AbstractConfirmationService->sendConfirmationEmail()
  #8 src/XF/Pub/Controller/LostPassword.php(45): XF\Service\User\AbstractConfirmationService->triggerConfirmation()
  #9 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(350): XF\Pub\Controller\LostPassword->actionIndex(Object(XF\Mvc\ParameterBag))
  #10 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(261): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchClass('XF:LostPassword', 'Index', Object(XF\Mvc\RouteMatch), Object(XF\Pub\Controller\LostPassword), NULL)
  #11 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(113): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchFromMatch(Object(XF\Mvc\RouteMatch), Object(XF\Pub\Controller\LostPassword), NULL)
  #12 src/XF/Mvc/Dispatcher.php(55): XF\Mvc\Dispatcher->dispatchLoop(Object(XF\Mvc\RouteMatch))
  #13 src/XF/App.php(2300): XF\Mvc\Dispatcher->run()
  #14 src/XF.php(465): XF\App->run()
  #15 index.php(20): XF::runApp('XF\\Pub\\App')
  #16 {main}


  Bác nào biết khắc phục lỗi này hướng dẫn em với em dùng host goddady thank nhiều ạ!
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile/Zalo: 0906081284

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom