Addon 2x User Criteria Extended - Mở rộng tiêu chí người dùng cho XenForo 2

Thảo luận trong 'Add-ons Xenforo' bắt đầu bởi PVS, 22/03/2018.

 1. PVS

  PVS Cộng Sự Đặc Biệt Thành viên BQT

  Tham gia:
  28/02/2015
  Bài viết:
  11,307
  Đã được thích:
  6,711
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Huế
  Web:
  User Criteria Extended - Mở rộng tiêu chí người dùng cho XenForo 2 1.0.5
  Mở rộng phạm vi các tiêu chí sẵn có của người dùng bằng cách bổ sung các tiêu chí trái ngược cho hầu hết các tiêu chí hiện tại, cùng với một loạt các tiêu chí mới mà hầu hết có thể được bắt nguồn từ việc thiết lập tiêu chuẩn XenForo hiện tại mà không cần phải tính thêm chi phí.

  Tính năng:
  Basic:
  • Miscellaneous
   • Criterion is [always / never] met
  • Privileges and status
   • User state is not X
   • User is [a / no] staff member
  • User behaviour
   • User has [no more than / at least] X warning points
  • Social
   • User is [following / ignoring] [no more than / at least] X people
   • User has [no more than / at least] X unread conversations
  • Connected accounts
   • User is associated with none of the selected account providers
   • User has [no more than / at least] X connected account providers
  • Content and achievements
   • User has added no more than X [media items / albums / resources]
   • User has a reaction score of no more than X
   • Users reaction score to message ratio is no more than X
   • User has no more than X trophy points
   • User has been registered for no more than X days
  • User profile and options
   • User is [not] visiting with one of the selected styles
   • User is [not] visiting with one of the selected languages
   • User is not browsing with the selected language
   • User has [not] enabled two-step verification
   • User has [not] filled out the [location / about you / website] field
   • User has [a / no] [signature / custom title]
   • Users custom title does [not] match regular expression
   • Users [day / month / year] of birth is [not] X
   • User is [not] surfing invisible
  • Password
   • Users password is [older / younger] than X days
  • Specific users
   • Username does [not] match regular expression
   • Username is not X
   • Username does not contain X
   • Users email address does not contain X
  Advanced:
  • User behavior
   • User has [no more than / at least] X [open / closed / total] reports
   • User has [no more than / at least] X [active / expired / total] warnings
  • Social
   • User has [no more than / at least] X followers
  • Subscriptions
   • User has [a / no] active user upgrade
   • Users user upgrade is expiring within the next X days
   • User has [no more than/at least] X expired user upgrades
  • User profile and options
   • User is [a / no] super administrator
   • User has [a / no] API key
   • User has [no] active push subscription
  • Content and achievements
   • User has [no more than / at least] X bookmarks
   • User has posted [no more than / at least] X profile posts
   • User has posted [no more than / at least] X profile post comments
   • User has uploaded [no more than / at least] X attachments
   • User has voted on [no more than / at least] X polls
   • User has created [no more than / at least] X threads
   • User has added [no more than / at least] X tags
   • Users threads has received [no more than / at least] X replies
   • Users most active thread has received [no more than / at least] X replies
   • User has [no more than / at least] X threads in [one / all combined / each] of the selected forums
   • User has [no more than / at least X posts in [one / all combined / each] of the selected forums
   • User has [given / received [no more than / at least] X reactions of [one / all combined / each] of the selected reactions
   • User has earnt [at least one / none / each] of the selected trophies
   • User has [no more than / at least] X posts in each of the defined threads
  • Watched content
   • User is watching [no more than / at least] X [forums / threads / resources categories / resources / media categories / albums /media items]
  • XenForo Resource Manager
   • User has [no more than / at least] X resources in [one / all combined / each] of the selected categories
   • User has [given / received] [no more than / at least] X reviews
   • User has published [no more than / at least] X updates
   • Users most downloaded resource has [no more than / at least] X downloads
   • Users resources have [no more than / at least] X total downloads
   • Users most viewed resource has [no more than / at least] X views
   • Users resources have [no more than / at least] X total views
   • Users highest rated resource has a rating of [no more than / at least] X
   • Users average resource rating is [no more than / at least] X
  • XenForo Media Gallery
   • User has [no more than / at least] X media items in [one / all combined / each] of the selected categories
   • Users albums have [no more than / at least] X views
   • Users highest viewed album has [no more than / at least] X views
   • Users media items have [no more than / at least] X views
   • Users highest viewed media item has [no more than / at least] X views
   • Users albums have received [no more than / at least] X comments
   • Users highest commented album has [no more than / at least] X comments
   • Users media items have received [no more than / at least] X comments
   • Users highest commented media item has [no more than / at least] X comments
   • Users highest rated album has a rating of [no more than / at least] X
   • Users albums have an average rating of [no more than / at least] X
   • Users albums have been rated [no more than / at least] X times
   • User has rated [no more than / at least] X albums
   • Users highest rated media item has a rating of [no more than / at least] X
   • Users media items have an average rating of [no more than / at least] X
   • Users media items have been rated [no more than / at least] X times
   • User has rated [no more than / at least] X media items
  User fields:
  • User has provided [a / no] value
  • Users provided value matches regular expression
  • Dates
   • [Day / month / year] equals X
   • Date [before / after] X
  • Colors
   • [Red / green / blue] component [above / below] X
  • E-mails
   • Domain matches X
  • Numbers
   • Value is [above / below] X

  add-promotion-advanced-criteria.jpg add-promotion-apply-1.jpg add-promotion-apply-2.jpg add-promotion-apply-3.jpg add-promotion-user-field.jpg

  Chúc các bạn thành công.


  Nguồn: xenforo.com​
   

  Các file đính kèm:

 2. PVS

  PVS Cộng Sự Đặc Biệt Thành viên BQT

  Tham gia:
  28/02/2015
  Bài viết:
  11,307
  Đã được thích:
  6,711
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Huế
  Web:
  Update phiên bản 1.0.0 Beta 4
   
 3. PVS

  PVS Cộng Sự Đặc Biệt Thành viên BQT

  Tham gia:
  28/02/2015
  Bài viết:
  11,307
  Đã được thích:
  6,711
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Huế
  Web:
  Update phiên bản 1.0.1
   
 4. PVS

  PVS Cộng Sự Đặc Biệt Thành viên BQT

  Tham gia:
  28/02/2015
  Bài viết:
  11,307
  Đã được thích:
  6,711
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Huế
  Web:
  Update phiên bản 1.0.3
   
 5. PVS

  PVS Cộng Sự Đặc Biệt Thành viên BQT

  Tham gia:
  28/02/2015
  Bài viết:
  11,307
  Đã được thích:
  6,711
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Huế
  Web:
  Update phiên bản 1.0.3 Patch Level 1
   
 6. PVS

  PVS Cộng Sự Đặc Biệt Thành viên BQT

  Tham gia:
  28/02/2015
  Bài viết:
  11,307
  Đã được thích:
  6,711
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Huế
  Web:
  Update phiên bản 1.0.4
   
 7. PVS

  PVS Cộng Sự Đặc Biệt Thành viên BQT

  Tham gia:
  28/02/2015
  Bài viết:
  11,307
  Đã được thích:
  6,711
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Huế
  Web:
  Update phiên bản 1.0.4 Patch Level 1
   
 8. PVS

  PVS Cộng Sự Đặc Biệt Thành viên BQT

  Tham gia:
  28/02/2015
  Bài viết:
  11,307
  Đã được thích:
  6,711
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Huế
  Web:
  Update phiên bản 1.0.4 Patch Level 2
   
 9. PVS

  PVS Cộng Sự Đặc Biệt Thành viên BQT

  Tham gia:
  28/02/2015
  Bài viết:
  11,307
  Đã được thích:
  6,711
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Huế
  Web:
  Update phiên bản 1.0.5
   

Chia sẻ trang này