canh bao

 1. PVS

  Addon 2x Report Improvements - Cải tiến báo cáo cho XenForo 2

  Report Improvements - Cải tiến báo cáo cho XenForo 2 2.6.0 Bộ sưu tập các cải tiến cho hệ thống báo cáo của XF. Phrase đầy đủ. Trong khi cài đặt, tất cả các cảnh báo hiện tại sẽ được sao chép vào một bản ghi thay đổi cảnh báo theo dõi mới và kết hợp với các báo cáo. Quá trình này xảy ra như là...
 2. PVS

  Addon 2x Warning system - Hệ thống cảnh báo cho XenForo 2

  Warning system - Hệ thống cảnh báo cho XenForo 2 1.0.2 Tính năng: Các thông báo khác nhau có thể được viết cho mỗi diễn đàn. Danh sách chủ đề có thể được hiển thị dưới dạng vị trí trên, dưới. Trong chủ đề, trình soạn thảo có thể được hiển thị dưới dạng chủ đề phía trên trình soạn thảo...
 3. PVS

  Addon Resource Delete Alert - Cảnh báo khi xóa tài nguyên

  Resource Delete Alert - Cảnh báo khi xóa tài nguyên 1.2 Với addon này, bạn có thể dễ dàng cung cấp lý do cho bất kỳ ai đã tải xuống tài nguyên thông qua trường văn bản tùy chọn cho cửa sổ resource delete. Như thế này: Lý do được cung cấp sẽ được gửi đến mọi người thông qua một cảnh báo...
 4. PVS

  Addon 2x Alert Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2

  Alert Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2 2.7.4 Một bộ sưu tập các cải tiến cho hệ thống cảnh báo của XenForo. Add-on này đòi hỏi php 5.6 hoặc mới hơn Tính năng Đối với các trang chủ đề/conversation/profile, tự động đánh dấu các cảnh báo là đã đọc từ nội dung trên một trang nhất...
 5. PVS

  Addon 2x Alerts - Cảnh báo cho XenForo 2

  Alerts - Cảnh báo cho XenForo 2 1.0 Cập nhật số lượng cảnh báo khi một chủ đề được xem. Add-on này giúp khắc phục sự cố bằng cách cập nhật cảnh báo liên quan đến chủ đề bạn đang xem. Lưu ý rằng cảnh báo liên quan chỉ được cập nhật sau khi bạn xem một số liên kết khác trước, như cách nhấp vào...
 6. PVS

  Addon 2x Warning Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2

  Warning Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2 2.5.3 Bộ sưu tập cải tiến hệ thống cảnh báo của XF Add-on này mong muốn tất cả người dùng có thể phát hành cảnh báo để trở thành thành viên của nhóm Registered User mặc định. Nếu không phải như vậy, bạn sẽ không được phép phát hành cảnh...
 7. PVS

  Addon 2x Can Warn Staff - Có thể cảnh báo Staff cho XenForo 2

  Can Warn Staff - Có thể cảnh báo Staff cho XenForo 2 2.1.0 Cho phép người dùng có thể cảnh báo moderator và administrator. AdminCP truy cập rõ ràng là có thể bỏ qua bất kỳ cảnh báo đưa ra, và cảnh báo họ có thể được chỉnh sửa hoặc xóa bỏ tùy thuộc vào các điều khoản cho người dùng. Giới thiệu...
 8. PVS

  Addon Read PC Alert Confirmation - PC đọc cảnh báo xác nhận

  Read PC Alert Confirmation - PC đọc cảnh báo xác nhận 1.2.1 Bạn có cho rằng người nhận tin nhắn đã đọc tin nhắn bạn gửi đến? Để chắc chắn rằng người nhận đã đọc tin nhắn của bạn, tiện ích này được sinh ra để làm điều đó. Bằng cách gửi một thông báo cảnh báo máy tính cho bạn (người gửi), bạn sẽ...
 9. PVS

  Addon Alert Message While Entering on Board - Tin nhắn cảnh báo khi vào Board

  Alert Message While Entering on Board - Tin nhắn cảnh báo khi vào Board 1.5.a Thông báo một tin nhắn cơ bản cho khách truy cập của bạn khi họ truy cập vào board của bạn. Và để không gây khó chịu cho họ, tập lệnh kiểm soát tần suất của cảnh báo này hoặc chỉ một lần mỗi phiên trình duyệt hoặc...
 10. PVS

  Addon Title Warning - Tiêu đề cảnh báo

  Title Warning - Tiêu đề cảnh báo 1.1 Ngăn các phrase nhất định được sử dụng trong một tiêu đề. Trang Options Tin nhắn báo lỗi Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu với titlewarning_ thuận tiện cho bạn. Cài đặt: Tải về titlewarning_v1.1.zip và giải nén ra. Upload thư mục "library" lên thư mục...
 11. PVS

  Addon The Following Alerts - Cảnh báo theo dõi

  The Following Alerts - Cảnh báo theo dõi 1.1.2 Mô tả: Nhận cảnh báo từ những người bạn theo dõi. Điều này cũng như chúng ta xem diễn đàn thì nhận được thông báo từ đó. Và bây giờ điều này cũng có sẵn với mọi người (bạn theo dõi). Mặc dù nhận được cảnh báo từ đó, nhưng bạn có thể chọn nhận các...
Top Bottom