Addon 2x Alert Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2 2.8.3

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Alert Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2 2.8.3

Một bộ sưu tập các cải tiến cho hệ thống cảnh báo của XenForo.

Add-on này yêu cầu php 7.0.x hoặc mới hơn.
Add-on này yêu cầu XF 2.1.x hoặc mới hơn.

Không sử dụng sao chép dựa trên câu lệnh MySQL với add-on này

Tính năng
 • Đối với các trang chủ đề/conversation/profile, tự động đánh dấu các cảnh báo là đã đọc từ nội dung trên một trang nhất định khi được xem.
 • Liên kết đánh dấu chưa đọc cho các cảnh báo riêng lẻ trên trang Alerts.
 • Hỗ trợ add-on sau:
  • Content Ratings
 • Global Optional, tóm tắt cảnh báo theo loại nội dung hoặc người dùng được chọn
 • User Option để ngăn đánh dấu là đã đọc khi truy cập /accounts/alerts page.
 • User Option để ngăn chặn tóm tắt khi truy cập /accounts/alerts page.
 • User Option để điều chỉnh ngưỡng tóm tắt
Các loại nội dung được hỗ trợ cho cảnh báo tóm tắt
 • Bài viết, cuộc trò chuyện, bài viết trên profile, Like bình luận bài viết trên profile
 • Xếp hạng (Từ Content Ratings)

Tác động hiệu suất
 • Thêm cột bổ sung vào xf_alert.
Mã:
alter table xf_user_alert summerize_id add int(10) unsigned DEFAULT NULL
 • 1 truy vấn SELECT thêm cho mỗi yêu cầu trang chủ đề khi người dùng có nhiều hơn 0 cảnh báo hoạt động.
  • Nếu có các cảnh báo để đánh dấu là đã đọc, thì cần có thêm UPDATE.
Tác động hiệu suất cảnh báo tóm tắt
 • Khi truy cập các cảnh báo phía trên ngưỡng tóm tắt, hãy tìm nạp tất cả các cảnh báo chưa đọc và cố gắng nhóm chúng trong PHP.
 • Khi tạo thành công các cảnh báo tóm tắt, 2 truy vấn được thực hiện. 1 để chèn thêm cảnh báo tóm tắt, 1 để cập nhật cảnh báo tóm tắt.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-AlertImprovements-2.8.3.zip
  51.4 KB · Lượt xem: 6

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom