Addon 2x Alert Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Alert Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2 2.7.4

Một bộ sưu tập các cải tiến cho hệ thống cảnh báo của XenForo.

Add-on này đòi hỏi php 5.6 hoặc mới hơn

Tính năng
 • Đối với các trang chủ đề/conversation/profile, tự động đánh dấu các cảnh báo là đã đọc từ nội dung trên một trang nhất định khi được xem.
 • Liên kết đánh dấu chưa đọc cho các cảnh báo riêng lẻ trên trang Alerts.
 • Hỗ trợ add-on sau:
  • Content Ratings
 • Global Optional, tóm tắt cảnh báo theo loại nội dung hoặc người dùng được chọn
 • User Option để ngăn đánh dấu là đã đọc khi truy cập /accounts/alerts page.
 • User Option để ngăn chặn tóm tắt khi truy cập /accounts/alerts page.
 • User Option để điều chỉnh ngưỡng tóm tắt
Các loại nội dung được hỗ trợ cho cảnh báo tóm tắt
 • Bài viết, cuộc trò chuyện, bài viết trên profile, Like bình luận bài viết trên profile
 • Xếp hạng (Từ Content Ratings)

Tác động hiệu suất
 • Thêm cột bổ sung vào xf_alert.
Mã:
alter table xf_user_alert summerize_id add int(10) unsigned DEFAULT NULL
 • 1 truy vấn SELECT thêm cho mỗi yêu cầu trang chủ đề khi người dùng có nhiều hơn 0 cảnh báo hoạt động.
  • Nếu có các cảnh báo để đánh dấu là đã đọc, thì cần có thêm UPDATE.
Tác động hiệu suất cảnh báo tóm tắt
 • Khi truy cập các cảnh báo phía trên ngưỡng tóm tắt, hãy tìm nạp tất cả các cảnh báo chưa đọc và cố gắng nhóm chúng trong PHP.
 • Khi tạo thành công các cảnh báo tóm tắt, 2 truy vấn được thực hiện. 1 để chèn thêm cảnh báo tóm tắt, 1 để cập nhật cảnh báo tóm tắt.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-AlertImprovements-2.0.0.zip
  31.7 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.0.1.zip
  31.7 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.0.2.zip
  37.4 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.0.3.zip
  37.6 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.0.4.zip
  37.7 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.1.0.zip
  45 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.2.0.zip
  46.6 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.3.0.zip
  47.2 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.4.0.zip
  48.6 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.4.1.zip
  48.6 KB · Lượt xem: 4
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.4.2.zip
  48.4 KB · Lượt xem: 4
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.4.3.zip
  48.5 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.4.5.zip
  50.3 KB · Lượt xem: 4
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.4.6.zip
  50.3 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.4.7.zip
  53.2 KB · Lượt xem: 4
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.5.0.zip
  55.3 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.5.1.zip
  55.7 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.5.2.zip
  55.7 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.5.3.zip
  55.7 KB · Lượt xem: 4
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.6.0.zip
  56.1 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.6.1.zip
  56.2 KB · Lượt xem: 4
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.6.2.zip
  56.2 KB · Lượt xem: 4
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.6.3.zip
  55 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.6.4.zip
  55 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.6.5.zip
  55.2 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.6.6.zip
  55.2 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.6.7.zip
  56 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.7.0.zip
  56.5 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.7.1.zip
  57.4 KB · Lượt xem: 4
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.7.2.zip
  57.5 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.7.3.zip
  57.5 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-AlertImprovements-2.7.4.zip
  57.6 KB · Lượt xem: 10

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 2.0.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 2.0.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 2.0.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 2.0.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 2.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 2.2.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 2.3.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 2.4.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 2.4.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 2.4.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 2.4.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 2.4.5
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 2.4.6
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 2.4.7
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 2.5.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 2.5.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 2.5.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 2.5.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Update phiên bản 2.6.0
 

Top Bottom