Addon 2x Report Improvements - Cải tiến báo cáo cho XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Report Improvements - Cải tiến báo cáo cho XenForo 2 2.6.0

Bộ sưu tập các cải tiến cho hệ thống báo cáo của XF. Phrase đầy đủ.

Trong khi cài đặt, tất cả các cảnh báo hiện tại sẽ được sao chép vào một bản ghi thay đổi cảnh báo theo dõi mới và kết hợp với các báo cáo. Quá trình này xảy ra như là một tác vụ chạy nền, và không gây gián đoạn.

Danh sách tính năng:
 • Cải thiện hiệu suất của Report Center bằng cách giảm hành vi truy vấn XenForo N + 1
 • Quyền truy cập dựa trên Report Center:
  • Quyền mặc định được đặt cho các nhóm (global/content) cho các nhóm có cảnh báo hoặc chỉnh sửa các quyền profile cơ bản.
  • Quyền mới:
   • Xem Report Center
   • Bình luận về Report mở
   • Bình luận về Report đóng
   • Cập nhật trạng thái Report
   • Chỉ định Report
   • Xem tên người Report
 • Gửi một thông báo cho moderator đã bình luận/báo cáo về một Report.
  • Chỉ gửi cảnh báo nếu cảnh báo trước chưa được xem
  • Liên kết Report Alerts đến các bình luận thực tế để Report dài hơn
  • Report Alerts bao gồm tiêu đề của Report
 • Liên kết Warning cho Report.
 • Liên kết trả lời cấm cho Report
 • Liên kết Report cho Warning
 • Tự động tạo một Report để cảnh báo.
 • Khi đưa ra Warning, tùy chọn để giải quyết mọi Report được liên kết.
 • Khả năng tùy chọn để đăng nhập Warning vào Report khi chúng hết hạn.
 • Thích bình luận Report.
 • Tìm kiếm bình luận Report
 • Khả năng tùy chọn để tìm kiếm bình luận Report theo các điểm cảnh báo liên quan và cảnh báo người dùng. (Yêu cầu add-on Enhanced Search Improvements)
 • Thứ tự ngược của bình luận Report (bị tắt mặc định)
 • Tùy chọn tự động từ chối/giải quyết các Report cũ đầy đủ (bị tắt mặc định)
 • Hiển thị ngày nội dung khi xem Report
 • Hiển thị diễn đàn cho bài Report trong danh sách Report
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-ReportImprovements-2.0.0.zip
  74.8 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.1.0.zip
  76.6 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.1.1.zip
  76.3 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.1.2.zip
  79 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.1.3.zip
  79.5 KB · Lượt xem: 4
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.1.6.zip
  79.7 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.1.7.zip
  79.7 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.1.8.zip
  79.8 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.1.9.zip
  79.8 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.2.0.zip
  80.6 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.2.1.zip
  80.6 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.2.2.zip
  84.5 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.2.3.zip
  84.5 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.2.4.zip
  85 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.2.5.zip
  85 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.2.6.zip
  85.6 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.2.7.zip
  86.1 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.2.8.zip
  86.1 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.3.0.zip
  87 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.3.1.zip
  86.3 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.3.2.zip
  87.6 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.3.4.zip
  86.4 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.3.5.zip
  86.4 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.3.6.zip
  86.5 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.4.0.zip
  87.6 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.4.1.zip
  87.6 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.4.2.zip
  87.6 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.4.3.zip
  87.6 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.4.4.zip
  87.7 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.4.6.zip
  87.9 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.4.8.zip
  90.2 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.4.9.zip
  90.3 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.5.2.zip
  91.5 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.5.3.zip
  91.4 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.5.4.zip
  91.5 KB · Lượt xem: 9
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.5.5.zip
  92.7 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-ReportImprovements-2.6.0.zip
  79.2 KB · Lượt xem: 13

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Update phiên bản 2.1.0
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Update phiên bản 2.1.1
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Update phiên bản 2.1.2
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Update phiên bản 2.1.3
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Update phiên bản 2.1.6
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Update phiên bản 2.1.7
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Update phiên bản 2.1.8
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Update phiên bản 2.1.9
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Update phiên bản 2.2.0
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Update phiên bản 2.2.1
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Update phiên bản 2.2.2
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Update phiên bản 2.2.3
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Update phiên bản 2.2.4
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Update phiên bản 2.2.5
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Update phiên bản 2.2.6
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Update phiên bản 2.2.7
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Update phiên bản 2.2.8
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Update phiên bản 2.3.0
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Update phiên bản 2.3.1
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom