nut

 1. PVS

  Tutorial 2x New Post Button in Post - Thêm nút Đăng Bài Mới trong bài viết cho XenForo 2

  New Post Button in Post - Thêm nút Đăng Bài Mới trong bài viết cho XenForo 2 Đơn giản chỉ cần vào ACP --> Template --> thread_view và tìm: <xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" /> Thay bằng đoạn code sau: <xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" /> <xf:pageaction...
 2. PVS

  Tutorial 2x Download button always on right side - Chuyển nút Download sang bên phải cho XenForo 2

  Download button always on right side - Gắn nút Download luôn ở bên phải cho XenForo 2 Khi chưa gắn code thì sẽ có trường hợp sau: Sau khi thêm code vào: Như bạn thấy thì nút Download bây giờ sẽ luôn ở phía bên phải. Để đạt được điều này, thêm đoạn code sau vào template extra.less của...
 3. PVS

  Tutorial 2x Icons for Login and Register buttons - Thêm biểu tượng cho nút Login và Register của XenForo 2

  Icons for Login and Register buttons - Thêm biểu tượng cho nút Login và Register của XenForo 2 Demo: Thêm đoạn code sau vào template extra.less của bạn: /* Icons for Login and Register buttons */ .p-navgroup-link.p-navgroup-link--textual.p-navgroup-link--logIn:before { font-family...
 4. PVS

  Addon 2x Conversation Button - Thêm nút Conversation cho XenForo 2

  Conversation Button - Thêm nút Conversation cho XenForo 2 1.2.0 Một số quản trị viên muốn nhấn nút trò chuyện để dễ dàng liên lạc với người dùng, vì vậy add-on này sẽ thêm một nút hoặc biểu tượng cuộc trò chuyện vào message block user. Tính năng: thêm nút conversation bên dưới user details...
 5. PVS

  Hướng dẫn Hướng dẫn thêm nút đăng bài mới khi xem bài viết trên XenForo 2.x

  Hướng dẫn thêm nút đăng bài mới khi xem bài viết trên XenForo 2.x Hiện tại XenForo 2 mới ra nên hầu như chưa có bài hướng dẫn nào, và bài viết hướng dẫn này cũng khá đơn giản, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm nút đăng bài mới trong trang bài viết của XenForo 2. Cách làm như sau: Các bạn vào...
 6. PVS

  Other Pulsing Register Button - Hiệu ứng đập nhịp cho nút đăng ký XenForo 2

  Pulsing Register Button - Hiệu ứng đập nhịp cho nút đăng ký XenForo 2 Bài viết này sẽ giúp các bạn thêm hiệu ứng đập nhịp cho nút đăng ký. Xem hình ảnh minh họa bên dưới để hiểu rõ hơn. Thêm đoạn code sau vào template extra.less: /* PULSE ANIMATION */ .pulse { position: relative...
 7. PVS

  Hướng dẫn Add "Chat With Me" button everywhere - Thêm nút "Chat With Me" mọi nơi (cho cometchat)

  Add "Chat With Me" button everywhere - Thêm nút "Chat With Me" mọi nơi (cho cometchat) Nếu bạn cài đặt comechat, bạn sẽ thấy một nút "Chat With Me" bên dưới avatar trong tin nhắn. (Tất nhiên nếu bạn thiết lập nó trong ACP) Theo mặc định nó có các vấn đề khác nhau: Thậm chí khách có thể thấy nó...
 8. PVS

  Addon Thêm nút Rsvp vào tin nhắn

  Thêm nút Rsvp vào tin nhắn 2.7 Cung cấp một nút RSVP trong một tin nhắn mà các thành viên có thể đăng ký cho một sự kiện. Nút RSVP và danh sách trong một tin nhắn Overlay RSVP Code RSVP khi chỉnh sửa một tin nhắn Liên kết RSVP trong Thread Tools Overlay RSVP Expire Date Danh...
 9. PVS

  Hướng dẫn Thêm nút "Report" vào Membercards

  Thêm nút "Report" vào Membercards Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm nút "Report" vào Membercard của người dùng. Cách làm như sau: Vào ACP và đến template member_card, tìm: <xen:hook name="member_card_links"> <a href="{xen:link members, $user}">{xen:phrase profile_page}</a> <xen:if...
Top Bottom