Tutorial 2x New Post Button in Post - Thêm nút Đăng Bài Mới trong bài viết cho XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
New Post Button in Post - Thêm nút Đăng Bài Mới trong bài viết cho XenForo 2

Đơn giản chỉ cần vào ACP --> Template --> thread_view và tìm:
Mã:
<xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" />

Thay bằng đoạn code sau:
Mã:
<xf:breadcrumb source="$forum.getBreadcrumbs()" />
<xf:pageaction if="$forum.canCreateThread()">
    <xf:button href="{{ link('forums/post-thread', $forum) }}" class="button--cta" icon="write">
        {{ phrase('post_thread') }}
    </xf:button>
</xf:pageaction>

Screenshot-2017-12-29 Das Buch des Teufels, Originalausgabe.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top