Tutorial 2x Add a radio block on the Sidebar - Thêm block radio vào Sidebar của XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Add a radio block on the Sidebar - Thêm block radio vào Sidebar của XenForo 2

Cách làm như sau:

Vào ACP / Appearance / Widgets / add a Widget.

Thiết lập các thông số như sau:
  • Widget definition : HTML
  • Widget key : Radio_By_ZOOM
  • Title : Radio
  • Forums list : Right sidebar
  • Positioning : 100
1530275587631.png

Template :
Mã:
<!--Début : Radio By ZOOM -->
<div class="block-container" style="text-align:center;">
<a href="http://cdn.nrjaudio.fm/audio1/fr/30401/mp3_128.mp3?origine=fluxradios" onclick="window.open('','popup','width=245,height=65,top=200,left=150,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')" target="popup"><tooltip" title="Rire et Chanson"><img src="https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/1/1529313585-r-c.png" max-width="32px" height="32px">
</tooltip"></a><a href="http://chai5she.cdn.dvmr.fr/mouvxtra-midfi.mp3" onclick="window.open('','popup','width=245,height=65,top=200,left=150,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')" target="popup"><tooltip" title="MOUV"><img src="https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/1/1529312927-mouv.png" max-width="32px" height="32px">
</tooltip"></a><a href="http://cdn.nrjaudio.fm/audio1/fr/30001/mp3_128.mp3?origine=fluxradios" onclick="window.open('','popup','width=245,height=65,top=200,left=150,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')" target="popup"><tooltip" title="NRJ"><img src="https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/1/1529313948-nrj.png" max-width="32px" height="32px">
</tooltip"></a><a href="http://www.skyrock.fm/stream.php/tunein16_128mp3.mp3" onclick="window.open('','popup','width=245,height=65,top=200,left=150,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')" target="popup"><tooltip" title="Skyrock"><img src="https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/1/1529314285-sky.png" max-width="32px" height="32px">
</tooltip"></a><a href="http://cdn.nrjaudio.fm/audio1/fr/30201/mp3_128.mp3?origine=fluxradios" onclick="window.open('','popup','width=245,height=65,top=200,left=150,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')" target="popup"><tooltip" title="Chérie FM"><img src="https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/1/1529314646-cherie-logo1995.jpg" max-width="32px" height="32px">
</tooltip"></a><a href="http://streaming.radio.funradio.fr/fun-1-48-192" onclick="window.open('','popup','width=245,height=65,top=200,left=150,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')" target="popup"><tooltip" title="FUN Radio"><img src="https://image.prntscr.com/image/72d243bb990d43cd86cafa18fc644157.jpg" max-width="32px" height="32px">
</tooltip"></a><a href="http://cdn.nrjaudio.fm/audio1/fr/30601/mp3_128.mp3?origine=fluxradios" onclick="window.open('','popup','width=245,height=65,top=200,left=150,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')" target="popup"><tooltip" title="Nostalgie"><img src="https://image.prntscr.com/image/5936f2c0728c442cbaef3eeba51139f9.jpg" max-width="32px" height="32px">
</tooltip"></a><a href="http://vr-live-mp3-128.scdn.arkena.com/virginradio.mp3" onclick="window.open('','popup','width=245,height=65,top=200,left=150,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')" target="popup"><tooltip" title="Virgine Radio"><img src="https://image.prntscr.com/image/a20c90c90e7b4f6e94d557876f8ce3da.jpg" max-width="32px" height="32px">
</tooltip"></a><a href="http://mp3lg4.tdf-cdn.com/9240/lag_180945.mp3" onclick="window.open('','popup','width=245,height=65,top=200,left=150,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')" target="popup"><tooltip" title="Europe 1"><img src="https://image.prntscr.com/image/0af194dc6d1d40a89b5d6bf63846d25e.jpg" max-width="32px" height="32px">
</tooltip"></a><a href="http://chai5she.cdn.dvmr.fr/rmcinfo" onclick="window.open('','popup','width=245,height=65,top=200,left=150,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')" target="popup"><tooltip" title="RMC"><img src="https://image.prntscr.com/image/03d622881edb46ef83b6399984fac72e.jpg" max-width="32px" height="32px">
</tooltip"></a>
</div>

<!--Fin : Radio By ZOOM-->

Bạn chỉ cần thay đổi (stream và icon) của radio mà bạn chọn

Kết quả :

1530275931484.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
  • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top