Tutorial 2x Add a radio block on the Sidebar - Thêm block radio vào Sidebar của XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Add a radio block on the Sidebar - Thêm block radio vào Sidebar của XenForo 2

Cách làm như sau:

Vào ACP / Appearance / Widgets / add a Widget.

Thiết lập các thông số như sau:
  • Widget definition : HTML
  • Widget key : Radio_By_ZOOM
  • Title : Radio
  • Forums list : Right sidebar
  • Positioning : 100
1530275587631.png

Template :
Mã:
<!--Début : Radio By ZOOM -->
<div class="block-container" style="text-align:center;">
<a href="http://cdn.nrjaudio.fm/audio1/fr/30401/mp3_128.mp3?origine=fluxradios" onclick="window.open('','popup','width=245,height=65,top=200,left=150,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')" target="popup"><tooltip" title="Rire et Chanson"><img src="https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/1/1529313585-r-c.png" max-width="32px" height="32px">
</tooltip"></a><a href="http://chai5she.cdn.dvmr.fr/mouvxtra-midfi.mp3" onclick="window.open('','popup','width=245,height=65,top=200,left=150,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')" target="popup"><tooltip" title="MOUV"><img src="https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/1/1529312927-mouv.png" max-width="32px" height="32px">
</tooltip"></a><a href="http://cdn.nrjaudio.fm/audio1/fr/30001/mp3_128.mp3?origine=fluxradios" onclick="window.open('','popup','width=245,height=65,top=200,left=150,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')" target="popup"><tooltip" title="NRJ"><img src="https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/1/1529313948-nrj.png" max-width="32px" height="32px">
</tooltip"></a><a href="http://www.skyrock.fm/stream.php/tunein16_128mp3.mp3" onclick="window.open('','popup','width=245,height=65,top=200,left=150,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')" target="popup"><tooltip" title="Skyrock"><img src="https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/1/1529314285-sky.png" max-width="32px" height="32px">
</tooltip"></a><a href="http://cdn.nrjaudio.fm/audio1/fr/30201/mp3_128.mp3?origine=fluxradios" onclick="window.open('','popup','width=245,height=65,top=200,left=150,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')" target="popup"><tooltip" title="Chérie FM"><img src="https://image.noelshack.com/fichiers/2018/25/1/1529314646-cherie-logo1995.jpg" max-width="32px" height="32px">
</tooltip"></a><a href="http://streaming.radio.funradio.fr/fun-1-48-192" onclick="window.open('','popup','width=245,height=65,top=200,left=150,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')" target="popup"><tooltip" title="FUN Radio"><img src="https://image.prntscr.com/image/72d243bb990d43cd86cafa18fc644157.jpg" max-width="32px" height="32px">
</tooltip"></a><a href="http://cdn.nrjaudio.fm/audio1/fr/30601/mp3_128.mp3?origine=fluxradios" onclick="window.open('','popup','width=245,height=65,top=200,left=150,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')" target="popup"><tooltip" title="Nostalgie"><img src="https://image.prntscr.com/image/5936f2c0728c442cbaef3eeba51139f9.jpg" max-width="32px" height="32px">
</tooltip"></a><a href="http://vr-live-mp3-128.scdn.arkena.com/virginradio.mp3" onclick="window.open('','popup','width=245,height=65,top=200,left=150,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')" target="popup"><tooltip" title="Virgine Radio"><img src="https://image.prntscr.com/image/a20c90c90e7b4f6e94d557876f8ce3da.jpg" max-width="32px" height="32px">
</tooltip"></a><a href="http://mp3lg4.tdf-cdn.com/9240/lag_180945.mp3" onclick="window.open('','popup','width=245,height=65,top=200,left=150,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')" target="popup"><tooltip" title="Europe 1"><img src="https://image.prntscr.com/image/0af194dc6d1d40a89b5d6bf63846d25e.jpg" max-width="32px" height="32px">
</tooltip"></a><a href="http://chai5she.cdn.dvmr.fr/rmcinfo" onclick="window.open('','popup','width=245,height=65,top=200,left=150,toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizable=0')" target="popup"><tooltip" title="RMC"><img src="https://image.prntscr.com/image/03d622881edb46ef83b6399984fac72e.jpg" max-width="32px" height="32px">
</tooltip"></a>
</div>

<!--Fin : Radio By ZOOM-->

Bạn chỉ cần thay đổi (stream và icon) của radio mà bạn chọn

Kết quả :

1530275931484.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
  • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom