Addon Ads Manager by Siropu - Trình quản lý quảng cáo bởi Siropu

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Ads Manager by Siropu - Trình quản lý quảng cáo bởi Siropu 1.26.3

Ads Manager là một hệ thống quản lý quảng cáo nhẹ và mạnh mẽ cho phép bạn quản lý dễ dàng các quảng cáo của riêng bạn và bán quảng cáo sử dụng các gói.

Với Ads Manager, bạn có thể hiển thị 7 loại quảng cáo trên XenForo:
1. Code
Loại quảng cáo này cho phép bạn hiển thị quảng cáo HTML / JavaScript / Flash chẳng hạn như liên kết banner, widget sản phẩm của Amazon, Adsense, v.v.

2. Banners
Loại quảng cáo này cho phép bạn hiển thị quảng cáo banner mà bạn có thể tải lên trực tiếp.

3. Text
Loại quảng cáo này cho phép bạn hiển thị quảng cáo văn bản với tiêu đề và mô tả tùy chỉnh.

4. Links
Loại quảng cáo này cho phép bạn hiển thị quảng cáo liên kết với tiêu đề tùy chỉnh. Bạn có thể sử dụng nó để xây dựng danh sách liên kết trong sidebar diễn đàn hoặc hiển thị liên kết ngang ở những nơi khác.

5. Keywords
Loại quảng cáo này cho phép bạn biến đổi các từ khoá văn bản trong các bài viết và các cuộc thảo luận (tùy ý), vào các liên kết với mô tả chú giải công cụ (tùy ý).

6. Sticky Threads
Loại quảng cáo này cho phép bạn tạo/bán các chủ đề sticky trong các diễn đàn bạn muốn.

7. Featured Resources
Loại quảng cáo này cho phép bạn tạo/bán tài nguyên đặc trưng trong các danh mục bạn muốn.

Với Ads Manager, bạn có thể:
 1. Hiển thị quảng cáo ở 60 vị trí trở lên (Bạn có thể hiển thị quảng cáo giữa các chủ đề, cuộc trò chuyện và bài viết, giữa các diễn đàn, giữa các kết quả tìm kiếm, các mục Quản lý tài nguyên, các mục Media Gallery và hơn thế nữa)
 2. Hiển thị quảng cáo riêng lẻ, gộp nhóm hoặc xoay vòng
 3. Hiển thị cùng một quảng cáo trên nhiều vị trí cùng một lúc
 4. Xoay vòng nhiều quảng cáo trong bất kỳ 7 lệnh hiện có: Thứ tự quảng cáo asc/desc, Ngày tạo quảng cáo asc/desc, CTR quảng cáo asc/desc, ngẫu nhiên.
 5. Xem thống kê chi tiết cho mỗi quảng cáo
 6. Quản lý nhiều quảng cáo cùng một lúc
 7. Hiển thị/ẩn quảng cáo sau x giây
 8. Chọn những người sẽ thấy quảng cáo, ở đâu và khi nào
 9. Tự động hóa quy trình bán quảng cáo
Tính năng ACP:
 1. Tạo/quản lý quảng cáo
 2. Tạo/quản lý Packages
 3. Tạo/quản lý Promo Codes (Cho phép bạn cung cấp mã giảm giá cho nhà quảng cáo dưới dạng promo code dựa trên các tiêu chí khác nhau)
 4. Tạo/quản lý vị trí (60+ vị trí mặc định và bạn có thể thêm nhiều hơn)
 5. Tạo/quản lý vị trí Categories
 6. Style Properties để tùy chỉnh Ad Units
 7. Admin Options (Admin, General, Advertisers)
 8. Quản lý hoá đơn
 9. Xem Subscriptions
 10. User Permissions (Create Ads, View Ads, Use Geo Targeting, View Daily Stats, View Click Stats)
 11. Admin Permissions (Quản lý Ads Manager)
Tính năng Ads:
 • Đặt tên
 • Chọn package (không bắt buộc)
 • Chọn kế thừa hoặc không cài đặt gói
 • Chọn để loại trừ khỏi số chỗ đặt gói quảng cáo (tốt cho quảng cáo dự phòng)
 • Chọn vị trí (bạn có thể chọn nhiều vị trí)
 • Code (cho code quảng cáo tùy chỉnh)
 • Upload banner (cho banner quảng cáo)
 • Tiêu đề (cho văn bản và liên kết quảng cáo)
 • Mô tả (cho văn bản quảng cáo)
 • Keywords (cho từ khóa quảng cáo - bạn có thể đặt nhiều từ khoá)
 • Mô tả Keywords (nếu thiết lập, nó sẽ được hiển thị trong một Tooltip chú giải khi bạn di chuột qua các từ khoá)
 • Target URL
 • Thiết lập ngày bắt đầu (Cho phép bạn tự động bật quảng cáo vào đúng ngày)
 • Thiết lập ngày kết thúc (Cho phép bạn tự động vô hiệu hóa quảng cáo vào đúng ngày)
 • Thiết lập để đếm lượt xem (Cho phép bạn theo dõi số lần quảng cáo đã được xem)
 • Thiết lập giới hạn chế độ xem (Cho phép bạn tự động vô hiệu hóa quảng cáo sau x lượt xem)
 • Thiết lập để đếm số nhấp chuột (Cho phép bạn theo dõi số lần quảng cáo đã được nhấp vào)
 • Thiết lập giới hạn nhấp chuột (Cho phép bạn tự động vô hiệu hóa quảng cáo sau x nhấp chuột)
 • Thiết lập để kích hoạt thống kê số liệu hàng ngày (Theo dõi lượt xem và nhấp chuột nhận được mỗi giờ/ngày/tuần/tháng cho mỗi vị trí mà quảng cáo sử dụng)
 • Thiết lập để kích hoạt thống kê nhấp chuột (Theo dõi nhấp chuột với thông tin sau (ngày, trang, vị trí, khách truy cập [tên người dùng, giới tính, tuổi, ip, thiết bị] - nếu thông tin đó khả dụng) cho từng vị trí mà quảng cáo sử dụng)
 • Thiết lập để kích hoạt Thống kê Google Analytics (Theo dõi lần xem và số nhấp chuột cho mỗi quảng cáo cho mọi vị trí được sử dụng với Google Analytics)
 • Thiết lập liên kết là nofollow (Tốt cho SEO)
 • Thiết lập liên kết sẽ mở trong cửa sổ mới
 • Thiết lập quảng cáo được hiển thị cho robots (Cho phép bạn ẩn quảng cáo từ Công cụ Tìm kiếm)
 • Thiết lập thứ tự hiển thị
 • Thiết lập ưu tiên hiển thị
 • Hiển thị sau x giây
 • Ẩn sau x giây
 • Thiết lập giới hạn từ khoá cho mỗi bài đăng (từ khóa quảng cáo)
 • Tiêu chí vị trí (xem thông tin bên dưới)
 • Tiêu chí trang (cho phép bạn chỉ hiển thị quảng cáo trên các trang mà bạn muốn)
 • Tiêu chí người dùng (cho phép bạn chỉ hiển thị quảng cáo cho người dùng mà bạn muốn)
 • Tiêu chí ngày (chỉ cho phép bạn hiển thị quảng cáo vào thời điểm bạn muốn)
 • Tiêu chí thiết bị (cho phép bạn chỉ hiển thị quảng cáo cho khách truy cập sử dụng máy tính để bàn/máy tính bảng/điện thoại di động có nhắm mục tiêu thương hiệu)
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý (chỉ cho phép bạn hiển thị quảng cáo cho khách truy cập từ các quốc gia nhất định)
 • Thiết lập trạng thái (Hoạt động, Không hoạt động, Đang chờ xử lý, Đã được chấp thuận, Đã xếp hàng, Tạm dừng, Bị từ chối)
Quảng cáo cũng có tùy chọn nhân bản cho phép bạn dễ dàng tạo quảng cáo mới với cài đặt của một quảng cáo cụ thể.

Tính năng Packages:
 • Đặt tên
 • Thiết lập mô tả (đối với người mua)
 • Chọn loại (mã tùy chỉnh, banner, văn bản, liên kết, từ khóa, sticky)
 • Chọn vị trí (bạn có thể chọn nhiều vị trí)
 • Thiết lập chi phí và chi phí mỗi lần (ngày, tuần, tháng, năm, CPM - lượt xem, CPC - nhấp chuột)
 • Thiết lập một chi phí khác nhau dựa trên từ khoá hoặc dựa trên các diễn đàn
 • Thiết lập mua tối thiểu
 • Thiết lập mua tối đa
 • Thiết lập giảm giá dựa trên độ dài mua hàng (bạn có thể đặt nhiều chiết khấu)
 • Thiết lập kích thước đơn vị quảng cáo
 • Thiết lập căn chỉnh đơn vị quảng cáo
 • Thiết lập quảng cáo tối đa được phép
 • Thiết lập quảng cáo tối đa hiển thị
 • Thiết lập thứ tự hiển thị quảng cáo (thứ tự quảng cáo asc/desc, ngày tạo quảng cáo asc/desc, CTR quảng cáo asc/desc và ngẫu nhiên)
 • Thiết lập để xoay quảng cáo sử dụng JavaScript (Không yêu cầu AJAX)
 • Thiết lập đếm lượt xem
 • Thiết lập đếm số nhấp chuột
 • Thiết lập để bật thống kê hàng ngày
 • Thiết lập để bật thống kê nhấp chuột
 • Thiết lập liên kết là nofollow
 • Thiết lập liên kết mở trong cửa sổ mới
 • Thiết lập quảng cáo được hiển thị cho robot
 • Thiết lập giới hạn từ khoá cho mỗi bài đăng (từ khóa quảng cáo)
 • Tiêu chí vị trí
 • Tiêu chí trang
 • Tiêu chí người dùng
 • Tiêu chí ngày
 • Tiêu chí thiết bị
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nguyên tắc dành cho nhà quảng cáo
 • Tiêu chí của nhà quảng cáo (các gói nhắm đến các nhóm người dùng nhất định)
 • Bỏ qua thiết lập thừa kế quảng cáo
 • Bật liên kết "Quảng cáo ở đây"
 • Bật/tắt package
Package có thể được sử dụng cho cả quảng cáo bán và quản lý nhiều quảng cáo cùng một lúc.

Liên kết "Quảng cáo ở đây"
Nếu được bật, điều này sẽ thêm liên kết "Quảng cáo ở đây" bên dưới đơn vị quảng cáo nếu có sẵn vị trí quảng cáo để thu hút nhiều nhà quảng cáo hơn.

Một số tính năng khác:
Promo Codes
 • Code
 • Discount (percent or amount)
 • Set if applies only to selected packages
 • Set minimum invoice value
 • Set valid date
 • Set total usage limit
 • Set user usage limit
 • User Criteria
 • Date Criteria
A cool feature of promo codes is that it allows you to offer free advertising. All you have to do is create a promo code of 100% discount, and once applied, the invoice will be marked as "Completed" and the ad will be automatically activated. You can give such kind of promo codes as gifts to users when they upgrade their account or as a prize for contests, etc.

Promo codes can be applied to pending invoices.

Tools

 • Manage Placeholders
 • Email Advertisers (with filters)
 • Change Ad Owner (allows you to easily change the owner of multiple ads at the same time)
 • Import ads and packages
Placeholders
Placeholders are special package ads used for displaying an "advertise here" ad on empty package positions, in order to attract advertisers.

Placeholders can be generated for active packages that have a set price. They don't work with sticky or keyword ads.

Placeholders are enabled automatically when there are no active ads and disabled when there are active ads.

Banner and code ads are using a banner image placeholder that can be customized (background and text color) from the admin options.

Position Criteria
Item ID - Allows you to display ads after/in any profile posts, a forum category ID, node or thread ID, search result or tag result, according to your selected positions.

This option has 3 flags:

R - Allows you to target random result/post on page.
U - Allows you to target the first unread thread post.
L - Allows you to target the last result/post on page.

The "U" flag can be used with other flags or post numbers.
The "R" flag works with most of the positions designed for "Item ID" option.

Thread ID is
Allows you to target specific threads based on thread ID. You can use multiple IDs by separating them with a comma.

Thread ID is NOT
Allows you to not display ads on certain treads based on thread ID. You can use multiple IDs by separating them with a comma.

Thread Tag is
Allows you to target specific threads based on thread tags. You can use multiple tags by separating them with a comma.

Thread Tag is NOT
Allows you to not display ads on certain treads based on thread tags. You can use multiple tags by separating them with a comma.

This option also works with the position "Tag results after x result", which can be used with "Item ID" option.

Thread Title Contains
Allows you to target specific threads based on thread title keywords. You can use multiple keywords by separating them with a comma.

Thread Title Does NOT Contains
Allows you to not display ads on certain treads based on thread title keywords. You can use multiple keywords by separating them with a comma.

First Post Contains
Allows you to target specific threads based on first post keywords. You can use multiple keywords by separating them with a comma.

First Post Does NOT Contains
Allows you to not display ads on certain threads based on first post keywords. You can use multiple keywords by separating them with a comma.

Post Contains
Allows you to display ads on certain threads based on post keywords when using positions from "Thread Post" position category. You can use multiple keywords by separating them with a comma.

Post Does NOT Contains
Allows you to not display ads on certain threads based on post keywords when using positions from "Thread Post" position category. You can use multiple keywords by separating them with a comma.

Keyword is
Allows you to target specific keywords on search results page based on search keywords. You can use multiple keywords by separating them with a comma.

Keyword is NOT
Allows you to not display ads on specific keywords on search results page based on search keywords. You can use multiple keywords by separating them with a comma.

This option works with the position "Search results after x result", which can be used with "Item ID" option.

Minimum Results on Page
The minimum results/posts on page required in threads, conversations, profile posts, search results and tag page for the ads to display.

Custom Criteria
Ads Manager adds some custom criteria to XF's page & date criteria:

Page Criteria
- Page is NOT Within Nodes + Display outside of selected nodes
- Content Template is NOT

Date Criteria
- Day of the week is

Admin Options Page [Admin]

 1. Enable Admin Home Menu
 2. Create Ads Menu Style (Buttons or Dropdown)
 3. Disable Low CTR Ads after x days
Admin Options Page [General]
 1. Unique View Count Condition (If set, views from the same users will count again after x hours, instead of counting every view)
 2. Unique Click Count Condition (If set, clicks from the same users will count again after x hours, instead of counting every click)
 3. View Count Method (When ad is viewed or When ad is displayed)
 4. Set keyword limit per post (keyword ads)
 5. Maximum AdSense Ads on Page
 6. Exclude forums from having keyword ads
 7. Display keyword ads in conversations
 8. Minimum Results on Page (The minimum results/posts on page required in threads, conversations, profile posts, search results and tag page for the ads to display)
 9. Custom Ad Sizes (Predefined custom ad sizes from which you can choose when creating packages)
 10. If AdBlock is Detected...
Admin Options Page [Advertisers]
 1. Enable user Ads Manager
 2. Enable User Navigation Tab (You can set the tab position as well)
 3. Enable User Navigation Link (Ads link to user Ads Manager in the footer of the site)
 4. Admin Email Notifications (Allows you to receive an email each time someone creates an ad)
 5. Guest Mode (Allows guests to view the available advertising packages but can't create ads. When they click on "Create Ad", they will get redirected to a custom page (Login/Register or any other page you set))
 6. Free Mode (A feature that can be used by forum owners that don't want to sell ads but want to provide users the option to promote stuff for free)
 7. Allow Flash Banners
 8. Set ad title maximum length (For text and link ads)
 9. Set ad description maximum length (For text ads)
 10. Set how many stickies are allowed per forum (globally, including moderator made stickies)
 11. Set maximum stickies a user can create per forum
 12. Select forums in which you want to sell sticky threads
 13. Select thread prefix (Optional)
 14. Select actions to be taken when the sticky expires (Close thread, Remove prefix, Remove from public view)
 15. Maximum words in a keyword (For keyword ads)
 16. Allow keyword description
 17. Set keyword description maximum length
 18. Set preferred currency
 19. Currency Code Translate
 20. Invoice Time Limit (If the invoice is not paid within the set hours, the invoice will be cancelled and the ads rejected)
 21. Allow users to pause ads (with length limit)
 22. Banner Placeholder Background Color
 23. Banner Placeholder Text Color
 24. Terms and Conditions
 25. Advertiser User Groups (Add advertiser to one or more custom user groups until their ads expire)
There are also options for PayPal, Payza, ROBOKASSA, ZarinPal Bitcoin, Bank Transfer and for custom payment instructions.

User Group Permissions
 • View Ads
 • Create Ads
 • Use Geo Targeting
 • View Daily Statistics
 • View Clicks Statistics
 • Use Banner Code
 • Use Additional Banners
UCP Features for Buyers (Has it's own tab and page):
 • Create/manage Ads
 • View statistics (If enabled and have permissions)
 • Pause Ads for a period of time (If enabled)
 • Extends Ads before they expire
 • Tab and page alerts when Ads are about to expire
 • View/pay invoices
Payment Options Supported
 1. PayPal
 2. Payza
 3. ROBOKASSA
 4. ZarinPal
 5. Stripe
 6. Skrill
 7. Bitcoin (BitPay, CoinBase, Blockchain & manual mode)
 8. Bank Transfer/Wire (Manual)

ACPAds.png ACPAdsCreateBanner.png ACPAdsCreateBannerSettings.png ACPAdsList.png ACPCreatePackage.png ACPCreatePackageSettings.png ACPCreatePromoCode.png AdsManagerMainPage.png Placeholders.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • Ads.Manager.by.Siropu.v1.26.3.zip
  1,007.9 KB · Lượt xem: 76

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom