Help Ai giúp mình chỉnh lại tiêu đề bài viết với hình ảnh của bài viết với

BinkyLee

Private
Tham gia
13/06/2016
Bài viết
38
Được Like
8
Chào các ae
Hiện tại mình có trang: Game Mới Open
1. Hình ảnh bài viết nó không hiện ra hình ảnh của bài viết đó mà nó về mặc định 1 ảnh
1_zpsajfyxmgy.png

2. Tiêu đề bài viết biến mất:
2_zpsx3qfbndt.png


giúp mình chỉnh lại 2 lỗi kia với, cảm ơn nhiều ạ
 
 • Like
Reactions: THB
V

vanphu113

Khách VNXF
Lỗi thứ 2.
Vào Page_container tìm:
<xen:hook name="page_container_content_title_bar">
thêm vào bên dưới đoạn code sau:
PHP:
<xen:if is="!{$noH1}">            
              <!-- h1 title, description -->
              <div class="titleBar">
                {xen:raw $beforeH1}
                <h1><xen:if
                  is="{$h1}">{xen:raw $h1}<xen:elseif
                  is="{$title}" />{xen:raw $title}<xen:else
                  />{$xenOptions.boardTitle}</xen:if></h1>
                
                <xen:if is="{$pageDescription.content}"><p id="pageDescription" class="muted {$pageDescription.class}">{xen:raw $pageDescription.content}</p></xen:if>
              </div>
            </xen:if>
 
V

vanphu113

Khách VNXF
Thứ 1 không phải lỗi mà là đó là mặc định, avatar của bạn nhé.
 
 • Like
Reactions: THB

BinkyLee

Private
Tham gia
13/06/2016
Bài viết
38
Được Like
8
Thứ 1 không phải lỗi mà là đó là mặc định, avatar của bạn nhé.
Ban đầu nó là ảnh của bài viết, nhưng mình không biết sửa chỗ nào, giờ quên mất nên nó thành thế. Bạn chỉ mình chỗ sữa lại với được không ?
 
 • Like
Reactions: THB
V

vanphu113

Khách VNXF
OK. chỉ bạn luôn. Bạn đang dùng WidgetFramework đúng không ?
Nếu đúng làm như sau:
- Mở template wf_widget_threads thay toàn bộ code bằng:
PHP:
<style>
.xp-thread-top .clear{
clear:both;
}
.xp-thread-bottom .xp-left{
float:left;
}
.xp-thread-bottom .xp-right a{
font-size: 15px;
}
.sidebar .avatarList .avatar img {
width:60px;
height:60px;
}
</style>
<xen:if hascontent="true">
  <div class="avatarList">
    <ul>
      <xen:contentcheck>
      <xen:foreach loop="$new" value="$thread">
        <li>
        <div class="xp-thread-bottom">
<div class="xp-left">
<xen:if is="{$thread.attachment}">
<a href="{xen:link threads, $thread}" class="avatar" class="Tooltip">
<img src="{$thread.attachment}" alt="{$thread.title}" title="{$thread.title}" />
</a>
<xen:else />
<xen:avatar user="$thread" size="m" img="true" />
</xen:if>
</div>
              <div class="xp-right">
  <xen:include template="wf_widget_threads_thread_title">
<xen:set var="$_showPrefix">{$widget.options.display.show_prefix}</xen:set>
</xen:include>
<div class="userTitle">{xen:phrase wf_x_posted, 'user={$thread.username}'} <xen:datetime time="{$thread.post_date}" /></div>
              </div>
            </div>
        </li>
      </xen:foreach>
      <xen:foreach loop="$recent" value="$thread">
        <li>
        <div class="xp-thread-bottom">
<div class="xp-left">
<xen:if is="{$thread.attachment}">
<a href="{xen:link threads, $thread}" class="avatar" class="Tooltip">
<img src="{$thread.attachment}" alt="{$thread.title}" title="{$thread.title}" />
</a>
<xen:else />
<xen:avatar user="$thread" size="m" img="true" />
</xen:if>
</div>
              <div class="xp-right">
              <xen:include template="wf_widget_threads_thread_title">
<xen:set var="$_showPrefix">{$widget.options.display.show_prefix}</xen:set>
<xen:set var="$_threadLink">{xen:if '{$visitor.user_id} > 0', {xen:link threads/unread, $thread}, {xen:link posts, {xen:array 'post_id={$thread.last_post_id}'}}}</xen:set>
</xen:include>
<div class="userTitle">{xen:phrase wf_x_replied, 'user={$thread.username}'} <xen:datetime time="{$thread.last_post_date}" /></div>
              </div>
            </div>
        </li>
      </xen:foreach>
      <xen:foreach loop="$popular" value="$thread">
        <li>
        <div class="xp-thread-bottom">
<div class="xp-left">
<xen:if is="{$thread.attachment}">
<a href="{xen:link threads, $thread}" class="avatar" class="Tooltip">
<img src="{$thread.attachment}" alt="{$thread.title}" title="{$thread.title}" />
</a>
<xen:else />
<xen:avatar user="$thread" size="m" img="true" />
</xen:if>
</div>
              <div class="xp-right">
              <xen:include template="wf_widget_threads_thread_title">
                <xen:set var="$_showPrefix">{$widget.options.display.show_prefix}</xen:set>
</xen:include>
<div class="userTitle">{xen:phrase wf_x_posted, 'user={$thread.username}'} <xen:datetime time="{$thread.post_date}" /></div>
              </div>
            </div>
        </li>
      </xen:foreach>
        <xen:foreach loop="$mostReplied" value="$thread">
        <li>
        <div class="xp-thread-bottom">
<div class="xp-left">
<xen:if is="{$thread.attachment}">
<a href="{xen:link threads, $thread}" class="avatar class="Tooltip">
<img src="{$thread.attachment}" alt="{$thread.title}" title="{$thread.title}" />
</a>
<xen:else />
<xen:avatar user="$thread" size="m" img="true" />
</xen:if>
</div>
              <div class="xp-right">
              <xen:include template="wf_widget_threads_thread_title">
                <xen:set var="$_showPrefix">{$widget.options.display.show_prefix}</xen:set>
</xen:include>
<div class="userTitle">{xen:phrase wf_x_posted, 'user={$thread.username}'}, {xen:phrase replies}: {xen:number $thread.reply_count}</div>
              </div>
            </div>
          </li>
      </xen:foreach>
        <xen:foreach loop="$mostLiked" value="$thread">
          <li>
        <div class="xp-thread-bottom">
<div class="xp-left">
<xen:if is="{$thread.attachment}">
<a href="{xen:link threads, $thread}" class="avatar" class="Tooltip">
<img src="{$thread.attachment}" alt="{$thread.title}" title="{$thread.title}" />
</a>
<xen:else />
<xen:avatar user="$thread" size="m" img="true" />
</xen:if>
</div>
              <div class="xp-right">
              <xen:include template="wf_widget_threads_thread_title">
                <xen:set var="$_showPrefix">{$widget.options.display.show_prefix}</xen:set>
</xen:include>
<div class="userTitle">
                {xen:phrase wf_x_posted, 'user=<a href="{xen:link 'members', {$thread}}">{$thread.username}</a>'},
                {xen:phrase likes}: <a href="{xen:link 'posts/likes', {xen:array 'post_id={$thread.first_post_id}'}}" class="OverlayTrigger">{xen:number $thread.first_post_likes}</a>
              </div>
              </div>
            </div>
           </li>
      </xen:foreach>
      <xen:foreach loop="$polls" value="$thread">
        <li>
        <div class="xp-thread-bottom">
<div class="xp-left">
<xen:if is="{$thread.attachment}">
<a href="{xen:link threads, $thread}" class="avatar" class="Tooltip">
<img src="{$thread.attachment}" alt="{$thread.title}" title="{$thread.title}" />
</a>
<xen:else />
<xen:avatar user="$thread" size="m" img="true" />
</xen:if>
</div>
              <div class="xp-right">
              <xen:include template="wf_widget_threads_thread_title">
<xen:set var="$_showPrefix">{$widget.options.display.show_prefix}</xen:set>
</xen:include>
<div class="userTitle">{xen:phrase wf_x_posted, 'user={$thread.username}'} <xen:datetime time="{$thread.post_date}" /></div>
              </div>
            </div>
           </li>
      </xen:foreach>
      </xen:contentcheck>
    </ul>
  </div>
</xen:if>
là xong
 

THB

Founder
Thành viên BQT
Tham gia
25/02/2015
Bài viết
6,650
Được Like
3,932
a nhớ hình như muốn lấy hình ảnh bài viết thì cài add thumnail thì phải? hiii. quên cái tên chính xác. gg chắc đc.
 

BinkyLee

Private
Tham gia
13/06/2016
Bài viết
38
Được Like
8
OK. chỉ bạn luôn. Bạn đang dùng WidgetFramework đúng không ?
Nếu đúng làm như sau:
- Mở template wf_widget_threads thay toàn bộ code bằng:
PHP:
<style>
.xp-thread-top .clear{
clear:both;
}
.xp-thread-bottom .xp-left{
float:left;
}
.xp-thread-bottom .xp-right a{
font-size: 15px;
}
.sidebar .avatarList .avatar img {
width:60px;
height:60px;
}
</style>
<xen:if hascontent="true">
  <div class="avatarList">
    <ul>
      <xen:contentcheck>
      <xen:foreach loop="$new" value="$thread">
        <li>
        <div class="xp-thread-bottom">
<div class="xp-left">
<xen:if is="{$thread.attachment}">
<a href="{xen:link threads, $thread}" class="avatar" class="Tooltip">
<img src="{$thread.attachment}" alt="{$thread.title}" title="{$thread.title}" />
</a>
<xen:else />
<xen:avatar user="$thread" size="m" img="true" />
</xen:if>
</div>
              <div class="xp-right">
  <xen:include template="wf_widget_threads_thread_title">
<xen:set var="$_showPrefix">{$widget.options.display.show_prefix}</xen:set>
</xen:include>
<div class="userTitle">{xen:phrase wf_x_posted, 'user={$thread.username}'} <xen:datetime time="{$thread.post_date}" /></div>
              </div>
            </div>
        </li>
      </xen:foreach>
      <xen:foreach loop="$recent" value="$thread">
        <li>
        <div class="xp-thread-bottom">
<div class="xp-left">
<xen:if is="{$thread.attachment}">
<a href="{xen:link threads, $thread}" class="avatar" class="Tooltip">
<img src="{$thread.attachment}" alt="{$thread.title}" title="{$thread.title}" />
</a>
<xen:else />
<xen:avatar user="$thread" size="m" img="true" />
</xen:if>
</div>
              <div class="xp-right">
              <xen:include template="wf_widget_threads_thread_title">
<xen:set var="$_showPrefix">{$widget.options.display.show_prefix}</xen:set>
<xen:set var="$_threadLink">{xen:if '{$visitor.user_id} > 0', {xen:link threads/unread, $thread}, {xen:link posts, {xen:array 'post_id={$thread.last_post_id}'}}}</xen:set>
</xen:include>
<div class="userTitle">{xen:phrase wf_x_replied, 'user={$thread.username}'} <xen:datetime time="{$thread.last_post_date}" /></div>
              </div>
            </div>
        </li>
      </xen:foreach>
      <xen:foreach loop="$popular" value="$thread">
        <li>
        <div class="xp-thread-bottom">
<div class="xp-left">
<xen:if is="{$thread.attachment}">
<a href="{xen:link threads, $thread}" class="avatar" class="Tooltip">
<img src="{$thread.attachment}" alt="{$thread.title}" title="{$thread.title}" />
</a>
<xen:else />
<xen:avatar user="$thread" size="m" img="true" />
</xen:if>
</div>
              <div class="xp-right">
              <xen:include template="wf_widget_threads_thread_title">
                <xen:set var="$_showPrefix">{$widget.options.display.show_prefix}</xen:set>
</xen:include>
<div class="userTitle">{xen:phrase wf_x_posted, 'user={$thread.username}'} <xen:datetime time="{$thread.post_date}" /></div>
              </div>
            </div>
        </li>
      </xen:foreach>
        <xen:foreach loop="$mostReplied" value="$thread">
        <li>
        <div class="xp-thread-bottom">
<div class="xp-left">
<xen:if is="{$thread.attachment}">
<a href="{xen:link threads, $thread}" class="avatar class="Tooltip">
<img src="{$thread.attachment}" alt="{$thread.title}" title="{$thread.title}" />
</a>
<xen:else />
<xen:avatar user="$thread" size="m" img="true" />
</xen:if>
</div>
              <div class="xp-right">
              <xen:include template="wf_widget_threads_thread_title">
                <xen:set var="$_showPrefix">{$widget.options.display.show_prefix}</xen:set>
</xen:include>
<div class="userTitle">{xen:phrase wf_x_posted, 'user={$thread.username}'}, {xen:phrase replies}: {xen:number $thread.reply_count}</div>
              </div>
            </div>
          </li>
      </xen:foreach>
        <xen:foreach loop="$mostLiked" value="$thread">
          <li>
        <div class="xp-thread-bottom">
<div class="xp-left">
<xen:if is="{$thread.attachment}">
<a href="{xen:link threads, $thread}" class="avatar" class="Tooltip">
<img src="{$thread.attachment}" alt="{$thread.title}" title="{$thread.title}" />
</a>
<xen:else />
<xen:avatar user="$thread" size="m" img="true" />
</xen:if>
</div>
              <div class="xp-right">
              <xen:include template="wf_widget_threads_thread_title">
                <xen:set var="$_showPrefix">{$widget.options.display.show_prefix}</xen:set>
</xen:include>
<div class="userTitle">
                {xen:phrase wf_x_posted, 'user=<a href="{xen:link 'members', {$thread}}">{$thread.username}</a>'},
                {xen:phrase likes}: <a href="{xen:link 'posts/likes', {xen:array 'post_id={$thread.first_post_id}'}}" class="OverlayTrigger">{xen:number $thread.first_post_likes}</a>
              </div>
              </div>
            </div>
           </li>
      </xen:foreach>
      <xen:foreach loop="$polls" value="$thread">
        <li>
        <div class="xp-thread-bottom">
<div class="xp-left">
<xen:if is="{$thread.attachment}">
<a href="{xen:link threads, $thread}" class="avatar" class="Tooltip">
<img src="{$thread.attachment}" alt="{$thread.title}" title="{$thread.title}" />
</a>
<xen:else />
<xen:avatar user="$thread" size="m" img="true" />
</xen:if>
</div>
              <div class="xp-right">
              <xen:include template="wf_widget_threads_thread_title">
<xen:set var="$_showPrefix">{$widget.options.display.show_prefix}</xen:set>
</xen:include>
<div class="userTitle">{xen:phrase wf_x_posted, 'user={$thread.username}'} <xen:datetime time="{$thread.post_date}" /></div>
              </div>
            </div>
           </li>
      </xen:foreach>
      </xen:contentcheck>
    </ul>
  </div>
</xen:if>
là xong
Vẫn không được bạn à
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom