Other Angry Bird Notification - Thông báo nền Angry Bird v1

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Angry Bird Notification - Thông báo nền Angry Bird v1

Tóm tắt: Bạn cần phải có add-on Xen Notices.

angrybird-preview.png

Lưu ý quan trọng: Thông báo này được thiết kế để sử dụng đầy đủ chiều rộng vì vậy nếu bạn hiển thị hình ảnh avatar nó có thể vít lên bố trí bạn sẽ phải điều chỉnh và thêm css cho phù hợp. Thông báo này đã được thiết kế cho không có hình ảnh được sử dụng.

Cài đặt: Tải lên hình ảnh trong file zip và đặt trong thư mục /gradients của bạn. Sau đó bạn sẽ phải tạo thông báo của bạn và sử dụng custom field và chèn "bbsmileyabnotification" (không có dấu ngoặc kép), và sau đó dán đoạn mã sau vào template Extra.css của bạn và thực hiện.
Mã:
/*Angry Bird NOTIFICATION ENHANCEMENT*/
.bbsmileyabnotification .gritter-item {
  background: url("@imagePath/xenforo/gradients/angrybird_notification.png") no-repeat scroll center bottom transparent !important;
  width: 300px;
  height: 215px; }
.bbsmileyabnotification .gritter-title {
  color: #e1fcfd;
  text-shadow: 0 0 0 transparent, 0 1px 2px #003a3c;
  padding-top: 37px;
  text-align: center; }
.bbsmileyabnotification .gritter-item p { width: 260px; padding-left: 25px; }
.bbsmileyabnotification .gritter-close {
  background: url("@imagePath/xenforo/gradients/bbsmiley_close_angrybirdnotification.png") no-repeat scroll left top transparent;
  right: 140px !important;
  top: 10px !important;
  width: 50px; }
.bbsmileyabnotification .gritter-dismiss { right: 110px !important; bottom: 5px !important; font-size: 9px;}
.bbsmileyabnotification .gritter-dismiss a { color: #01a5ac;}
.bbsmileyabnotification .gritter-dismiss a:hover { color: #55dae0; }
/*Angry Bird NOTIFICATION ENHANCEMENT*/

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • Angry Birds Notification (BBSmiley.com).zip
  35.2 KB · Lượt xem: 0

Top Bottom