Hướng dẫn Bảo vệ trang admin.php của bạn

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,827
Được Like
12,687
Bảo vệ trang admin.php của bạn

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách để bảo vệ trang admin.php của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả!

Đối với điều này, bạn phải thêm code vào tập tin .htaccess (tập tin trong thư mục chính của bạn) và thêm vào cuối đoạn code sau:
Mã:
<Files admin.php>
AuthType Basic
AuthName "ACP"
AuthUserFile "path/to/passwd/file"
Require valid-user
</Files>

<Files admin.php> URL admin.php
AuthType Basic Kiểu kết nối "Basique"
AuthName "ACP" Tên trang
AuthUserFile "path/to/passwd/file" Cho phép tìm .htpasswd
Require valid-user Yêu cầu một người dùng hợp lệ
</Files>

Một khi code được thiết lập để thêm tập tin "htpasswd" vào thư mục của bạn và tạo ra một mật khẩu với các trang web, ví dụ.

Bây giờ một định danh được yêu cầu để truy cập vào trang admin.php!

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xensupport.fr​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom