Addon 2x [BS] Real time chat - Chat thời gian thực cho XenForo 2 1.2.1

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
[BS] Real time chat - Chat thời gian thực cho XenForo 2 1.2.1
 • Tất cả các thay đổi xảy ra trong thời gian thực (bài mới, xóa, chỉnh sửa, v.v.)
 • Chỉnh sửa tin nhắn riêng/tất cả tin nhắn
 • Xóa tin nhắn riêng/tất cả tin nhắn
 • Xóa trò chuyện (lệnh /clear)
 • Lệnh xử lý
 • Thông báo trò chuyện
 • Âm thanh thông báo trong trò chuyện
 • Quảng cáo trò chuyện trên tin nhắn
 • Tên người dùng hiện đang nhập tin nhắn
 • Chèn tên người dùng bằng cách nhấp vào nó
 • Chèn và xử lý BBCode
 • Đề cập thông qua lệnh /to
 • Tin nhắn riêng thông qua lệnh /pm
 • Thoát khỏi chế độ chỉnh sửa bằng phím escape
 • Cấm người dùng
 • Danh sách người dùng bị cấm
 • Báo cáo tin nhắn
 • Lịch sử trò chuyện
1571237550981.png1571237578095.png1571237606693.png1571237635657.png1571237649946.png1571237668432.png1571237733599.png1571237780997.png1571237949872.png1571238014830.png1571238059306.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • BS-RealTimeChat-1.2.1.zip
  358.3 KB · Lượt xem: 17

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top