Help Cần Người giúp Thêm Thuộc Tính ALT Cho Xeforo

yeuyeu

Private
Qua Nhiêu Bài Hướng Dẫn trên Google Tìm Mãi Vẫn không Ra, Vì Cái Tag Này Là Mặc Định Của Styles. Không Phải Của TinhTe Gì Đó , Nên Mò Mãi Cũng Không ra
Cần Các bạn Admin Và Những Người Khác Trợ Giúp
Untitled.png
 

2L.Ohayo

Fieldmarshal
Thành viên BQT
Lấy title làm alt cho hình ảnh trong bài viết. Thêm đoạn code sau vào cuối template thread_view hoặc message
Mã:
<script type="text/javascript">
    $('.bbCodeImage').attr({
    alt: '{$thread.title}'
});
</script>
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top