Other Change popup menu delay - Thay đổi sự chậm trễ của menu popup

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,625
Được Like
12,670
Change popup menu delay - Thay đổi sự chậm trễ của menu popup

Điều này sẽ thay đổi sự chậm trễ cho các menu popup trong thanh điều hướng. Ví dụ:

1.png

Chỉnh sửa tập tin js/xenforo/xenforo.js

Thay đổi số màu đỏ của interval:100 trong đoạn mã sau:
Mã:
XenForo.PopupMenu.prototype={__construct:function(a){this.$container=a;this.$menu=this.$container.find(".Menu").appendTo("body");this.menuVisible=!1;if(!this.$menu.length)return console.warn("Unable to find menu for Popup %o",this.$container),!1;this.$menu.id=XenForo.uniqueId(this.$menu);this.contentSrc=
this.$menu.data("contentSrc");this.contentDest=this.$menu.data("contentDest");this.unreadDisplayTimeout=this.loading=null;this.newlyOpened=!1;this.$clicker=a.find('[rel="Menu"]').first().click(c.context(this,"controlClick"));XenForo.isTouchBrowser()||this.$clicker.mouseover(c.context(this,"controlHover")).hoverIntent({sensitivity:1,interval:100,timeout:0,over:c.context(this,"controlHoverIntent"),out:function(){}});this.$control=this.addPopupGadget(this.$clicker);this.popupGroup=this.$control.closest("[data-popupGroup]").data("popupGroup")},

Thiết lập nó là 0 sẽ khiến các menu bật lên ngay lập tức mà không có bất kỳ sự chậm trễ. Bạn đang chỉnh sửa javascript minified như vậy có vẻ lộn xộn do không có định dạng.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
Top Bottom