Other Compile/Install OpenLiteSpeed on Debian - Biên soạn/Cài đặt OpenLiteSpeed trên Debian

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,694
Compile/Install OpenLiteSpeed on Debian - Biên soạn/Cài đặt OpenLiteSpeed trên Debian

Đây là cho việc cài đặt cơ bản và tổng hợp của OLS 1.2.9 trên một máy chủ Debian Wheezy.

Nếu bạn đang chạy một cài đặt tối thiểu của Debian và muốn sử dụng OpenLiteSpeed và biên dịch từ mã nguồn (và sử dụng các tùy chọn PHP tiêu chuẩn cho một diễn đàn) sau đó bạn sẽ cần phải cài đặt một số phần mềm bổ sung.

Ít nhất, bạn sẽ cần phải chạy
Mã:
apt-get install libssl-dev make automake build-essential g++ libpcre3 libpcre3-dev libexpat1-dev libgeoip-dev libcurl4-openssl-dev libbz2-dev libjpeg8-dev libpng-dev libfreetype6-dev libmagickwand-dev libmcrypt-dev

PHP biên soạn tùy chọn thời gian tôi sử dụng là
Mã:
'--with-mysql' '--with-mysqli' '--with-mysql-sock=/var/run/mysqld/mysqld.sock' '--with-zlib' '--with-gd' '--enable-shmop' '--enable-sockets' '--enable-sysvmsg' '--enable-sysvsem' '--enable-sysvshm' '--enable-mbstring' '--with-iconv' '--with-libdir=lib64' '--with-litespeed' '--with-curl' '--enable-zip' '--with-bz2' '--with-jpeg-dir=lib64' '--enable-bcmath' '--enable-calendar' '--enable-ftp' '--enable-gd-native-ttf' '--enable-exif' '--with-openssl' '--with-xmlrpc' '--with-freetype-dir=lib64' '--with-png-dir=lib64' '--enable-inline-optimization' '--enable-xml' '--with-opcache' '--with-mcrypt=mcrypt'

Để biên soạn các phiên bản mới hơn của PHP mà không được hiển thị trong trình đơn, chỉ cần đi vào /usr/local/lsws/admin/html.open/utility/build_php chỉnh sửa buildconf.inc.php và tìm
Mã:
$PHP_VER = array('5'=>
         array(
            '5.5.7',
            '5.4.23',
            '5.3.28',
            '5.2.17'),

và sửa đổi thành:
Mã:
$PHP_VER = array('5'=>
         array(
            '5.5.11',
            '5.5.9',
            '5.5.8',
            '5.5.7',
            '5.4.23',
            '5.3.28',
            '5.2.17'),

Điều này có thể biên soạn phiên bản 5.5.8, 5.5.9 và 5.5.11. Chỉ cần thêm bất kỳ những gì mới hơn trong việc sử dụng các định dạng trên (hoặc thay thế một nhưng tôi sẽ đề nghị giữ ít nhất mới nhất 2-3 ở đầu trang).

Nếu bạn muốn sử dụng ImageMagick và GeoIP bạn sẽ cần phải chạy (sau khi biên soạn PHP tùy chỉnh của bạn)
Mã:
/usr/local/lsws/lsphp5/bin/pecl install imagick
/usr/local/lsws/lsphp5/bin/pecl install geoip

và sau đó thêm
Mã:
extension=/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so
extension=/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/geoip.so
zend_extension=/usr/local/lsws/lsphp5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/opcache.so

php.ini của bạn (mà bạn cần di chuyển - hoặc tạo ra một liên kết tượng trưng đến - thư mục /usr/local/lsws/lsphp5/lib.

Bạn cũng có thể cần thêm (cho thiết lập múi giờ)
Mã:
date.timezone='US/Central'

US/Central tương ứng với múi giờ của bạn.

Ngay cả sau khi làm điều này, tôi thấy rằng trang web của tôi đã không chạy php đúng và thấy rằng khi tôi chạy
Mã:
/usr/local/lsws/fcgi-bin/lsphp5 -i

Tôi đã nhận được
Mã:
PHP Fatal error: Directive 'allow_call_time_pass_reference' is no longer available in PHP in Unknown on line 0

là một lỗi.

Cho ý kiến ra allow_call_time_pass_reference hoặc thay đổi on thành off trong php.ini giải quyết vấn đề đó và các trang web chạy tốt.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile: 0906081284

Zalo: 0988488096

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom