Contact Us Thread - Chủ đề liên hệ

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Contact Us Thread - Chủ đề liên hệ 1.3.0

Khi form Contact Us được sử dụng, addon này sẽ tạo ra một thread trong một diễn đàn quy định.

Liên kết các sở hữu chủ đề với sử dụng đăng nhập hoặc như một người khách, và sử dụng phrase để định dạng nội dung tin nhắn.

Tên người dùng cho người dùng của khách phải vượt qua các yêu cầu cấu hình tên người dùng. Nếu họ chọn một tên người dùng đó đã được khẳng định, nó sẽ sử dụng các cụm từ ContactUs_Guest cố gắng để làm cho tên người dùng duy nhất.

Phrases (được sử dụng tùy thuộc vào nếu người dùng đang đăng nhập hay không):
 • ContactUs_Message
 • ContactUs_Message_Guest
Biến gửi đến phrase
 • username
 • subject
 • message
 • email
 • ip
Theo mặc định, phrase ContactUs_Message_Guest sẽ làm cho email vào tin nhắn.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-ContactUsThread-1.0.3.zip
  5.2 KB · Lượt xem: 4
 • addon-ContactUsThread-1.0.4.zip
  5.4 KB · Lượt xem: 4
 • addon-ContactUsThread-1.0.5.zip
  5.9 KB · Lượt xem: 2
 • addon-ContactUsThread-1.0.6.zip
  5.9 KB · Lượt xem: 2
 • addon-XenForo-ContactUsThread-1.0.7.zip
  5.9 KB · Lượt xem: 5
 • addon-ContactUsThread-1.1.3.zip
  7.5 KB · Lượt xem: 3
 • addon-ContactUsThread-1.2.0.zip
  7.7 KB · Lượt xem: 8
 • addon-ContactUsThread-1.3.0.zip
  8.2 KB · Lượt xem: 5

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.0.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.0.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.0.5
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.0.6
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.0.7
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.1.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.2.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,824
Được Like
12,687
Update phiên bản 1.3.0
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom