Addon Custom User Fields Permissions - Quyền tùy chỉnh lĩnh vực người dùng

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Custom User Fields Permissions - Quyền tùy chỉnh lĩnh vực người dùng

Trình bày addon
Addon này cho phép bạn thiết lập quyền cho Custom Fields viên:
  • Input permissions: chọn nhóm thành viên có thể truy cập và chỉnh sửa các lĩnh vực tùy chỉnh (hỗ trợ 3 vị trí ban đầu).
  • Output permissions trên trang profile: chọn nhóm thành viên có thể truy cập vào các lĩnh vực tùy chỉnh trên trang hồ sơ cá nhân.
  • Output permissions trong message user info: chọn nhóm thành viên có thể truy cập vào các lĩnh vực tùy chỉnh trong message user info.
screenshot.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • xen_CufPerms-master.zip
    12 KB · Lượt xem: 19

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top