Daily Post Limit - Giới hạn bài viết hàng ngày 1.0.1

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Daily Post Limit - Giới hạn bài viết hàng ngày 1.0.1

Add-on này cho biết thêm cho phép người sử dụng mới để hạn chế số lượng các hoạt động nào đó mà người dùng có thể thực hiện mỗi ngày. Cố gắng vượt giới hạn sẽ dẫn đến một lỗi được hiển thị.

Lưu ý rằng bài viết, gửi hồ sơ và cập nhật trạng thái chia sẻ cùng một giới hạn.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • addon-DailyPostLimit-1.0.1.1406852468.zip
    35.4 KB · Lượt xem: 43

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
tính chung tất cả diễn đàn bạn
 

Top Bottom