Deadlock Avoidance - Tránh Deadlock

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Deadlock Avoidance - Tránh Deadlock 1.0.21

XenForo's Datawriters có phương pháp a _postSaveAfterTransaction(). Phương pháp này được thiết kế để chạy sau khi một giao dịch cơ sở dữ liệu hoàn thành, nhưng nếu DataWriter được gọi là từ bên trong một DataWriter, điều này không xảy ra.

Điều này phải gánh chịu rủi ro mà các hành động thông báo khác nhau sẽ kéo trong các truy vấn lớn vào giao dịch, trong đó làm tăng nguy cơ deadlocks trên một diễn đàn đông đúc.

Add-on này chỉ dành cho các diễn đàn bận rộn mà đôi khi kinh nghiệm deadlocks về điều kiện niêm yết. Hãy kiểm tra cẩn thận nếu như add-on này có thể phá vỡ các tiện ích khác.

Add-on này đòi hỏi php +5.5, và sẽ không làm việc với các phiên bản trước đó.
 • Race condition for watch thread toggle
 • Deadlock trên đối thoại
 • Deadlock trên bài viết
 • Deadlock trên giải quyết/từ chối báo cáo
Race condition for watch thread toggle
Sửa chữa một điều kiện race khi tạo/gỡ bỏ trạng thái xem chủ đề

Deadlock trên đối thoại
Cung cấp một cách giải quyết cho một vấn đề thiết kế XenForo khi cập nhật bộ đếm cuộc trò chuyện có thể gây ra deadlocks.
 • xây dựng lại bộ đếm cuộc trò chuyện dùng xảy ra bên trong một giao dịch lớn, và dễ deadlock.
Deadlock trên bài viết
Cung cấp một cách giải quyết cho một vấn đề thiết kế XenForo khi thêm/gỡ bỏ các bài viết có thể gây ra deadlocks.
 • cập nhật sử dụng bộ đếm cảnh báo xảy ra bên trong một giao dịch lớn, và dễ deadlock.
Deadlock trên giải quyết/từ chối báo cáo
Cung cấp một cách giải quyết cho một vấn đề thiết kế XenForo khi thêm/gỡ bỏ các bài viết có thể gây ra deadlocks.
 • Gửi báo cáo giải quyết/từ chối cảnh báo bên trong các giao dịch.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-DeadlockAvoidance-1.0.3.zip
  10 KB · Lượt xem: 4
 • addon-DeadlockAvoidance-1.0.4.zip
  10.1 KB · Lượt xem: 4
 • addon-DeadlockAvoidance-1.0.6a.zip
  11.3 KB · Lượt xem: 3
 • addon-DeadlockAvoidance-1.0.7.zip
  11.4 KB · Lượt xem: 7
 • addon-DeadlockAvoidance-1.0.8a.zip
  11.9 KB · Lượt xem: 6
 • addon-DeadlockAvoidance-1.0.11.zip
  12.7 KB · Lượt xem: 4
 • addon-DeadlockAvoidance-1.0.13.zip
  15.9 KB · Lượt xem: 4
 • addon-DeadlockAvoidance-1.0.14.zip
  16 KB · Lượt xem: 7
 • addon-DeadlockAvoidance-1.0.16.zip
  17.3 KB · Lượt xem: 4
 • addon-DeadlockAvoidance-1.0.17.zip
  17.5 KB · Lượt xem: 3
 • addon-DeadlockAvoidance-1.0.18.zip
  17.5 KB · Lượt xem: 4
 • addon-DeadlockAvoidance-1.0.19.zip
  18.2 KB · Lượt xem: 3
 • addon-Xon-DeadlockAvoidance-1.0.20.zip
  18.5 KB · Lượt xem: 4
 • addon-Xon-DeadlockAvoidance-1.0.21.zip
  18.6 KB · Lượt xem: 3

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Update phiên bản 1.0.4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Update phiên bản 1.0.6a
 
 • Like
Reactions: THB

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Update phiên bản 1.0.7
 
 • Like
Reactions: THB

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Update phiên bản 1.0.8a
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Update phiên bản 1.0.11
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Update phiên bản 1.0.13
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Update phiên bản 1.0.14
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Update phiên bản 1.0.16
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Update phiên bản 1.0.17
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Update phiên bản 1.0.18
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Update phiên bản 1.0.19
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Update phiên bản 1.0.20
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Update phiên bản 1.0.21
 
Người đăng Chủ đề tương tự Diễn đàn Trả lời Ngày đăng
C Add-ons Xenforo 0

Chủ đề tương tự


Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom