Disable Lost Password - Vô hiệu hóa mất mật khẩu 1.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,632
Được Like
12,671
Disable Lost Password - Vô hiệu hóa mất mật khẩu 1.0

Một add-on nhỏ mà thêm 1 phép "Disable Lost Password".
Nếu bạn thêm nó cho User hoặc User Group, thì sau đó họ sẽ không thể sử dụng chức năng phục hồi mật khẩu.

Các văn bản lỗi được đặt trong cụm từ "this_group_cannot_lost_passw", bạn có thể thay đổi nó với bất kỳ nội dung khác.

Nếu đột nhiên bạn đã tắt khôi phục mật khẩu cho các quản trị viên và đã quên mật khẩu của người quản trị, bạn có thể vô hiệu hóa add-on.
Đối với tập tin này /library/config.php thêm một dòng ở cuối:
$ config ['disableLostOff'] = true;

dilostpassw1.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • XenForo_addon_disable_lost_password_100.zip
    3.5 KB · Lượt xem: 4

Top Bottom