Full Message Text Permission - Quyền xem đầy đủ tin nhắn văn bản

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Full Message Text Permission - Quyền xem đầy đủ tin nhắn văn bản 1.3.0

Thêm quyền để bao gồm đầy đủ tin nhắn văn bản trong các email, cho mỗi usergroup.

Hoạt động trên:
 • Chủ đề mới
 • Trả lời cho chủ đề
 • Cuộc trò chuyện mới
 • Tham gia cuộc trò chuyện
 • Trả lời cuộc trò chuyện
Hai điều khoản:
 • Full message text notification emails (conversation)
 • Full message text notification emails (posts/threads)
Những điều này sẽ ghi đè lên tùy chọn "Include full message text in watched thread/forum notification emails." hoặc "Include full message text personal conversation notification emails.".

Lựa chọn để luôn gửi email kích hoạt bằng cách cảnh báo các cuộc hội thoại đầy đủ. Xem thêm addon Warning Improvements để luôn gửi email khi một cuộc trò chuyện cảnh báo được tạo ra.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-FullMessageTextPerm-1.0.1.zip
  5 KB · Lượt xem: 2
 • addon-FullMessageTextPerm-1.1.0.zip
  9.1 KB · Lượt xem: 2
 • addon-FullMessageTextPerm-1.2.0.zip
  10.4 KB · Lượt xem: 5

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.2.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.3.0
 

Đính kèm

 • addon-FullMessageTextPerm-1.3.0.zip
  9.9 KB · Lượt xem: 2

Top Bottom