Other Gamer 3 Membercard - Thẻ thành viên Gamer 3 v1

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,611
Được Like
12,668
Gamer 3 Membercard - Thẻ thành viên Gamer 3 v1

Tóm tắt: Thẻ thành viên Gamer 3

preview.png

Cài đặt: Giải nén file zip và tải lên tất cả nội dung vào thư mục /overlay của bạn hoặc thư mục overlay của các style tùy chỉnh.

Sau khi bạn đã tải lên nội dung của file zip sao chép css sau và thêm vào template EXTRA.CSS của bạn:
Mã:
.xenOverlay.memberCard {
width: 600px !important;
height: 300px !important;
}
.xenOverlay.memberCard .userInfo {
  right: 40px;
  top: 13px !important;
}
.xenOverlay.memberCard .avatarCropper {
  left: 20px !important;
  top: 60px !important;
  background-color: transparent !important;
}
.xenOverlay.memberCard .avatar img {
  background-color: transparent !important;
}
.xenOverlay.memberCard .userInfo h3 {
  color: #AABBAA;
  font-size: 18px;
  margin-bottom: 50px;
}
.xenOverlay.memberCard a.close {
  background-image: url("@imagePath/xenforo/overlay/mclose.png");
  height: 25px !important;
  width: 25px !important;
  top: 12px !important;
  opacity: 0.4;
}
.xenOverlay.memberCard .close:hover {
  opacity: 1.0;
}
.xenOverlay.memberCard .userLinks {
  border-bottom: 0px solid #556655 !important;
  background: url("@imagePath/xenforo/overlay/mc_spacer.png") no-repeat center bottom transparent;
  padding: 5px 0 !important;
}
.xenOverlay.memberCard .lastActivity {
  border-top: 0px solid #556655 !important;
  background: url("@imagePath/xenforo/overlay/mc_spacer.png") no-repeat center top transparent;
}

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • gamer3 membercard (BBSmiley.com).zip
  42.8 KB · Lượt xem: 0

Top Bottom