Help giúp chỉnh css Modern Statistics

sanhpv1

Corporal
Tham gia
15/07/2020
Bài viết
105
Được Like
2
mọi người cho em hỏi e thêm dòng gạch ô đỏ vào kia đúng chưa ạ. e muốn chỉnh độ rộng giữa 2 post

Screenshot (1).png
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
Như code của bạn thì nó sẽ tăng độ rộng của mỗi post, còn nếu muốn chỉnh khoảng cách giữa 2 post thì thêm vào ở class khác.
 

sanhpv1

Corporal
Tham gia
15/07/2020
Bài viết
105
Được Like
2
sau khi mình thêm dòng kia vào thì web thông báo lỗi như này. sửa kiểu gì ạ
Server error log
  • XF\CssRenderException: Error rendering template public:brms_modern_statistic.less: ParseError: missing opening `{` in public:brms_modern_statistic.less on line 4311, column 1 (on or near line 4311)
  • src/XF/CssRenderException.php:87
  • Generated by: Unknown account
  • Feb 11, 2022 at 2:30 AM

Stack trace​

4308 | }
4309 | }
4310 |
*4311*| }
------------

#0 src/XF/CssRenderer.php(408): XF\CssRenderException::createFromLessException()
#1 src/XF/CssRenderer.php(342): XF\CssRenderer->renderToCss()
#2 src/XF/CssRenderer.php(250): XF\CssRenderer->renderTemplate()
#3 src/XF/CssRenderer.php(116): XF\CssRenderer->renderTemplates()
#4 src/XF/CssWriter.php(53): XF\CssRenderer->render()
#5 css.php(30): XF\CssWriter->run()
#6 {main}

-------------

Previous Less_Exception_Chunk: ParseError: missing opening `{` in anonymous-file-276.less on line 4311, column 1
4309| }
4310|
4311| } - src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Parser.php:677
#0 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Parser.php(621): Less_Parser->GetRules()
#1 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Parser.php(449): Less_Parser->_parse()
#2 src/XF/CssRenderer.php(404): Less_Parser->parse()
#3 src/XF/CssRenderer.php(342): XF\CssRenderer->renderToCss()
#4 src/XF/CssRenderer.php(250): XF\CssRenderer->renderTemplate()
#5 src/XF/CssRenderer.php(116): XF\CssRenderer->renderTemplates()
#6 src/XF/CssWriter.php(53): XF\CssRenderer->render()
#7 css.php(30): XF\CssWriter->run()
#8 {main}

Request state​

array(4) {
["url"] => string(217) "/css.php?css=public%3AEWRporta.less%2Cpublic%3Abrms_modern_statistic.less%2Cpublic%3Anode_list.less%2Cpublic%3Asiropu_shoutbox.less%2Cpublic%3Aextra.less&s=1&l=2&d=1644521409&k=979eaade5bcf26b93cff9660c6f3e42aa495afc7"
["referrer"] => string(24) "
["_GET"] => array(5) {
["css"] => string(122) "public:EWRporta.less,public:brms_modern_statistic.less,public:node_list.less,public:siropu_shoutbox.less,public:extra.less"
["s"] => string(1) "1"
["l"] => string(1) "2"
["d"] => string(10) "1644521409"
["k"] => string(40) "979eaade5bcf26b93cff9660c6f3e42aa495afc7"
}
["_POST"] => array(0) {
}
}
 

thahtrung06

Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
12/11/2019
Bài viết
1,082
Được Like
444
sau khi mình thêm dòng kia vào thì web thông báo lỗi như này. sửa kiểu gì ạ
Server error log
  • XF\CssRenderException: Error rendering template public:brms_modern_statistic.less: ParseError: missing opening `{` in public:brms_modern_statistic.less on line 4311, column 1 (on or near line 4311)
  • src/XF/CssRenderException.php:87
  • Generated by: Unknown account
  • Feb 11, 2022 at 2:30 AM

Stack trace​

4308 | }
4309 | }
4310 |
*4311*| }
------------

#0 src/XF/CssRenderer.php(408): XF\CssRenderException::createFromLessException()
#1 src/XF/CssRenderer.php(342): XF\CssRenderer->renderToCss()
#2 src/XF/CssRenderer.php(250): XF\CssRenderer->renderTemplate()
#3 src/XF/CssRenderer.php(116): XF\CssRenderer->renderTemplates()
#4 src/XF/CssWriter.php(53): XF\CssRenderer->render()
#5 css.php(30): XF\CssWriter->run()
#6 {main}

-------------

Previous Less_Exception_Chunk: ParseError: missing opening `{` in anonymous-file-276.less on line 4311, column 1
4309| }
4310|
4311| } - src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Parser.php:677
#0 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Parser.php(621): Less_Parser->GetRules()
#1 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Parser.php(449): Less_Parser->_parse()
#2 src/XF/CssRenderer.php(404): Less_Parser->parse()
#3 src/XF/CssRenderer.php(342): XF\CssRenderer->renderToCss()
#4 src/XF/CssRenderer.php(250): XF\CssRenderer->renderTemplate()
#5 src/XF/CssRenderer.php(116): XF\CssRenderer->renderTemplates()
#6 src/XF/CssWriter.php(53): XF\CssRenderer->render()
#7 css.php(30): XF\CssWriter->run()
#8 {main}

Request state​

array(4) {
["url"] => string(217) "/css.php?css=public%3AEWRporta.less%2Cpublic%3Abrms_modern_statistic.less%2Cpublic%3Anode_list.less%2Cpublic%3Asiropu_shoutbox.less%2Cpublic%3Aextra.less&s=1&l=2&d=1644521409&k=979eaade5bcf26b93cff9660c6f3e42aa495afc7"
["referrer"] => string(24) "
["_GET"] => array(5) {
["css"] => string(122) "public:EWRporta.less,public:brms_modern_statistic.less,public:node_list.less,public:siropu_shoutbox.less,public:extra.less"
["s"] => string(1) "1"
["l"] => string(1) "2"
["d"] => string(10) "1644521409"
["k"] => string(40) "979eaade5bcf26b93cff9660c6f3e42aa495afc7"
}
["_POST"] => array(0) {
}
}
Hỏi như bạn thì trả lời sẽ rất khó vì bạn chỉ nêu lỗi, còn ko biết nội dung file bạn thêm như thế nào.
 

sanhpv1

Corporal
Tham gia
15/07/2020
Bài viết
105
Được Like
2
Hỏi như bạn thì trả lời sẽ rất khó vì bạn chỉ nêu lỗi, còn ko biết nội dung file bạn thêm như thế nào.
à file như trong bài #1 mình có chỉnh sửa thêm dòng code khoanh màu đỏ vào file đó
 
Top Bottom