Help giúp chỉnh css Modern Statistics

sanhpv1

Corporal
mọi người cho em hỏi e thêm dòng gạch ô đỏ vào kia đúng chưa ạ. e muốn chỉnh độ rộng giữa 2 post

Screenshot (1).png
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Như code của bạn thì nó sẽ tăng độ rộng của mỗi post, còn nếu muốn chỉnh khoảng cách giữa 2 post thì thêm vào ở class khác.
 

sanhpv1

Corporal
sau khi mình thêm dòng kia vào thì web thông báo lỗi như này. sửa kiểu gì ạ
Server error log
  • XF\CssRenderException: Error rendering template public:brms_modern_statistic.less: ParseError: missing opening `{` in public:brms_modern_statistic.less on line 4311, column 1 (on or near line 4311)
  • src/XF/CssRenderException.php:87
  • Generated by: Unknown account
  • Feb 11, 2022 at 2:30 AM

Stack trace​

4308 | }
4309 | }
4310 |
*4311*| }
------------

#0 src/XF/CssRenderer.php(408): XF\CssRenderException::createFromLessException()
#1 src/XF/CssRenderer.php(342): XF\CssRenderer->renderToCss()
#2 src/XF/CssRenderer.php(250): XF\CssRenderer->renderTemplate()
#3 src/XF/CssRenderer.php(116): XF\CssRenderer->renderTemplates()
#4 src/XF/CssWriter.php(53): XF\CssRenderer->render()
#5 css.php(30): XF\CssWriter->run()
#6 {main}

-------------

Previous Less_Exception_Chunk: ParseError: missing opening `{` in anonymous-file-276.less on line 4311, column 1
4309| }
4310|
4311| } - src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Parser.php:677
#0 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Parser.php(621): Less_Parser->GetRules()
#1 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Parser.php(449): Less_Parser->_parse()
#2 src/XF/CssRenderer.php(404): Less_Parser->parse()
#3 src/XF/CssRenderer.php(342): XF\CssRenderer->renderToCss()
#4 src/XF/CssRenderer.php(250): XF\CssRenderer->renderTemplate()
#5 src/XF/CssRenderer.php(116): XF\CssRenderer->renderTemplates()
#6 src/XF/CssWriter.php(53): XF\CssRenderer->render()
#7 css.php(30): XF\CssWriter->run()
#8 {main}

Request state​

array(4) {
["url"] => string(217) "/css.php?css=public%3AEWRporta.less%2Cpublic%3Abrms_modern_statistic.less%2Cpublic%3Anode_list.less%2Cpublic%3Asiropu_shoutbox.less%2Cpublic%3Aextra.less&s=1&l=2&d=1644521409&k=979eaade5bcf26b93cff9660c6f3e42aa495afc7"
["referrer"] => string(24) "
["_GET"] => array(5) {
["css"] => string(122) "public:EWRporta.less,public:brms_modern_statistic.less,public:node_list.less,public:siropu_shoutbox.less,public:extra.less"
["s"] => string(1) "1"
["l"] => string(1) "2"
["d"] => string(10) "1644521409"
["k"] => string(40) "979eaade5bcf26b93cff9660c6f3e42aa495afc7"
}
["_POST"] => array(0) {
}
}
 

thahtrung06

MasterSergeant
sau khi mình thêm dòng kia vào thì web thông báo lỗi như này. sửa kiểu gì ạ
Server error log
  • XF\CssRenderException: Error rendering template public:brms_modern_statistic.less: ParseError: missing opening `{` in public:brms_modern_statistic.less on line 4311, column 1 (on or near line 4311)
  • src/XF/CssRenderException.php:87
  • Generated by: Unknown account
  • Feb 11, 2022 at 2:30 AM

Stack trace​

4308 | }
4309 | }
4310 |
*4311*| }
------------

#0 src/XF/CssRenderer.php(408): XF\CssRenderException::createFromLessException()
#1 src/XF/CssRenderer.php(342): XF\CssRenderer->renderToCss()
#2 src/XF/CssRenderer.php(250): XF\CssRenderer->renderTemplate()
#3 src/XF/CssRenderer.php(116): XF\CssRenderer->renderTemplates()
#4 src/XF/CssWriter.php(53): XF\CssRenderer->render()
#5 css.php(30): XF\CssWriter->run()
#6 {main}

-------------

Previous Less_Exception_Chunk: ParseError: missing opening `{` in anonymous-file-276.less on line 4311, column 1
4309| }
4310|
4311| } - src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Parser.php:677
#0 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Parser.php(621): Less_Parser->GetRules()
#1 src/vendor/oyejorge/less.php/lib/Less/Parser.php(449): Less_Parser->_parse()
#2 src/XF/CssRenderer.php(404): Less_Parser->parse()
#3 src/XF/CssRenderer.php(342): XF\CssRenderer->renderToCss()
#4 src/XF/CssRenderer.php(250): XF\CssRenderer->renderTemplate()
#5 src/XF/CssRenderer.php(116): XF\CssRenderer->renderTemplates()
#6 src/XF/CssWriter.php(53): XF\CssRenderer->render()
#7 css.php(30): XF\CssWriter->run()
#8 {main}

Request state​

array(4) {
["url"] => string(217) "/css.php?css=public%3AEWRporta.less%2Cpublic%3Abrms_modern_statistic.less%2Cpublic%3Anode_list.less%2Cpublic%3Asiropu_shoutbox.less%2Cpublic%3Aextra.less&s=1&l=2&d=1644521409&k=979eaade5bcf26b93cff9660c6f3e42aa495afc7"
["referrer"] => string(24) "
["_GET"] => array(5) {
["css"] => string(122) "public:EWRporta.less,public:brms_modern_statistic.less,public:node_list.less,public:siropu_shoutbox.less,public:extra.less"
["s"] => string(1) "1"
["l"] => string(1) "2"
["d"] => string(10) "1644521409"
["k"] => string(40) "979eaade5bcf26b93cff9660c6f3e42aa495afc7"
}
["_POST"] => array(0) {
}
}
Hỏi như bạn thì trả lời sẽ rất khó vì bạn chỉ nêu lỗi, còn ko biết nội dung file bạn thêm như thế nào.
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top