Giúp đở, Tag Cloud bị lỗi

Ken Điên

Private
cái tag cloud em add xong bây giờ tag được nhưng phần hiển thị nó lổi
mỏi tag nó xuống hàng và chử nhỏ

TWJfgoD.png


xin giúp em làm được tag cloud như thế này ạ
eTgU531.jpg
 

CNTT01

Snow Flower ✔
Bạn vào tem pờ lay : wf_default_EXTRA.css
Sửa chổ display: none thành display: block
sai sót ae fix lại nha :)

Mã:
<xen:comment>Customization should go here</xen:comment>

.Tinhte_XenTag_WidgetRenderer_Cloud h3 { display: block }
 
 • Like
Reactions: THB

thonhi

Private
Bạn vào Appearance > Templates rồi edit toàn bộ tinhte_xentag.css như của mình thử xem
Mã:
.Tinhte_XenTag_TagsEditor {
  overflow: auto;
}
  .ctrlUnit dd .Tinhte_XenTag_TagsEditor li,
  .Tinhte_XenTag_TagsEditor li {
    float: left;
    display: block;
    border-radius: 5px;
    margin: 2px 5px 2px 0;
  }
  
  .Tinhte_XenTag_TagsEditor .Tinhte_XenTag_Tag {
    @property "secondaryContent.background";
    background-color: #fff;
    @property "/secondaryContent.background";
    
    color: @textCtrlText;
    padding: 3px;
    border: 1px solid @primaryLight;
  }
    .Tinhte_XenTag_TagsEditor .Tinhte_XenTag_Tag:hover {
      background-color: @primaryLighterStill;
    }
    .Tinhte_XenTag_TagsEditor .Tinhte_XenTag_Tag a.delete {
      color: #777777;
      cursor: pointer;
      font-size: 12px;
      font-weight: bold;
      outline: medium none;
      text-decoration: none;
      padding: 2px 0 2px 3px;
    }
    
  .Tinhte_XenTag_TagsEditor .Tinhte_XenTag_TagNew {
    padding: 2px 4px 1px 0;
  }
    .Tinhte_XenTag_TagsEditor .Tinhte_XenTag_TagNew .textCtrl.Tinhte_XenTag_TagNewInput {
      margin: 0 !important;
      padding: 3px !important;
      border: none !important;
      width: inherit !important;
      background: transparent !important;
    }
    .Tinhte_XenTag_TagsEditor .Tinhte_XenTag_TagNew .textCtrl.Tinhte_XenTag_TagNewInput:focus {
      border: none !important;
      background: transparent !important;
    }

.Tinhte_XenTag_TagsInlineEditorForm {
  /* this class is added to the form by javascript */
}
  .xenForm.Tinhte_XenTag_TagsInlineEditorForm {
    margin: 0;
    width: auto;
  }
  .Tinhte_XenTag_TagsInlineEditorForm .Tinhte_XenTag_TagsEditor.textCtrl {
    border: 0;
    background: transparent;
  }

/* Tag cloud */

.Tinhte_XenTag_TagCloud {
}
{xen:helper clearfix, '.Tinhte_XenTag_TagCloud'}

  .Tinhte_XenTag_TagCloud .Tinhte_XenTag_TagCloudTag {
    background: @primaryMedium;
    color: @primaryLightest;
    display: inline;
    float: left;
    margin: 0.2em;
    padding: 0;
  }

  .Tinhte_XenTag_TagCloud .Tinhte_XenTag_TagCloudTag:hover {
    background: @secondaryLighter;
    color: @primaryDark;
  }
  
  .Tinhte_XenTag_TagCloud .Tinhte_XenTag_TagCloudTag a {
    color: inherit;
    display: block;
    font-size: 1em;
    font-weight: bold;
    margin: 0.5em;
    text-decoration: none;
    white-space: nowrap;
  }

  .Tinhte_XenTag_TagCloud .Tinhte_XenTag_TagCloud_Level1 { background-color: @primaryLighterStill; color: @primaryMedium; }
  .Tinhte_XenTag_TagCloud .Tinhte_XenTag_TagCloud_Level2 { background-color: @primaryLighter; }
  .Tinhte_XenTag_TagCloud .Tinhte_XenTag_TagCloud_Level3 { background-color: @primaryLight; }
  
.tinhte_xentag_tag_list .xenForm fieldset {
  /* disable the separating line for fieldset */
  border: 0;
}

.Tinhte_XenTag_Copyright {
  float: right;
}

<xen:if is="@tinhte_xentag_showIconInTagLink">
a.Tinhte_XenTag_TagLink:link,
a.Tinhte_XenTag_TagLink:visited,
a.Tinhte_XenTag_TagLink:hover,
a.Tinhte_XenTag_TagLink:focus {
  background: url('@imagePath/Tinhte/XenTag/tag.png') bottom right no-repeat;
  padding-right: 12px !important;
}
</xen:if>

.Tinhte_XenTag_TagResult {
}
  .Tinhte_XenTag_TagResult_ContentCount {
    float: right;
  }
bạn có thể xem demo tại site mình:
http://vnspeed.net/
 
 • Like
Reactions: THB

Ken Điên

Private
Bạn vào Appearance > Templates rồi edit toàn bộ tinhte_xentag.css như của mình thử xem
Mã:
.Tinhte_XenTag_TagsEditor {
  overflow: auto;
}
  .ctrlUnit dd .Tinhte_XenTag_TagsEditor li,
  .Tinhte_XenTag_TagsEditor li {
    float: left;
    display: block;
    border-radius: 5px;
    margin: 2px 5px 2px 0;
  }
 
  .Tinhte_XenTag_TagsEditor .Tinhte_XenTag_Tag {
    @property "secondaryContent.background";
    background-color: #fff;
    @property "/secondaryContent.background";
   
    color: @textCtrlText;
    padding: 3px;
    border: 1px solid @primaryLight;
  }
    .Tinhte_XenTag_TagsEditor .Tinhte_XenTag_Tag:hover {
      background-color: @primaryLighterStill;
    }
    .Tinhte_XenTag_TagsEditor .Tinhte_XenTag_Tag a.delete {
      color: #777777;
      cursor: pointer;
      font-size: 12px;
      font-weight: bold;
      outline: medium none;
      text-decoration: none;
      padding: 2px 0 2px 3px;
    }
   
  .Tinhte_XenTag_TagsEditor .Tinhte_XenTag_TagNew {
    padding: 2px 4px 1px 0;
  }
    .Tinhte_XenTag_TagsEditor .Tinhte_XenTag_TagNew .textCtrl.Tinhte_XenTag_TagNewInput {
      margin: 0 !important;
      padding: 3px !important;
      border: none !important;
      width: inherit !important;
      background: transparent !important;
    }
    .Tinhte_XenTag_TagsEditor .Tinhte_XenTag_TagNew .textCtrl.Tinhte_XenTag_TagNewInput:focus {
      border: none !important;
      background: transparent !important;
    }

.Tinhte_XenTag_TagsInlineEditorForm {
  /* this class is added to the form by javascript */
}
  .xenForm.Tinhte_XenTag_TagsInlineEditorForm {
    margin: 0;
    width: auto;
  }
  .Tinhte_XenTag_TagsInlineEditorForm .Tinhte_XenTag_TagsEditor.textCtrl {
    border: 0;
    background: transparent;
  }

/* Tag cloud */

.Tinhte_XenTag_TagCloud {
}
{xen:helper clearfix, '.Tinhte_XenTag_TagCloud'}

  .Tinhte_XenTag_TagCloud .Tinhte_XenTag_TagCloudTag {
    background: @primaryMedium;
    color: @primaryLightest;
    display: inline;
    float: left;
    margin: 0.2em;
    padding: 0;
  }

  .Tinhte_XenTag_TagCloud .Tinhte_XenTag_TagCloudTag:hover {
    background: @secondaryLighter;
    color: @primaryDark;
  }
 
  .Tinhte_XenTag_TagCloud .Tinhte_XenTag_TagCloudTag a {
    color: inherit;
    display: block;
    font-size: 1em;
    font-weight: bold;
    margin: 0.5em;
    text-decoration: none;
    white-space: nowrap;
  }

  .Tinhte_XenTag_TagCloud .Tinhte_XenTag_TagCloud_Level1 { background-color: @primaryLighterStill; color: @primaryMedium; }
  .Tinhte_XenTag_TagCloud .Tinhte_XenTag_TagCloud_Level2 { background-color: @primaryLighter; }
  .Tinhte_XenTag_TagCloud .Tinhte_XenTag_TagCloud_Level3 { background-color: @primaryLight; }
 
.tinhte_xentag_tag_list .xenForm fieldset {
  /* disable the separating line for fieldset */
  border: 0;
}

.Tinhte_XenTag_Copyright {
  float: right;
}

<xen:if is="@tinhte_xentag_showIconInTagLink">
a.Tinhte_XenTag_TagLink:link,
a.Tinhte_XenTag_TagLink:visited,
a.Tinhte_XenTag_TagLink:hover,
a.Tinhte_XenTag_TagLink:focus {
  background: url('@imagePath/Tinhte/XenTag/tag.png') bottom right no-repeat;
  padding-right: 12px !important;
}
</xen:if>

.Tinhte_XenTag_TagResult {
}
  .Tinhte_XenTag_TagResult_ContentCount {
    float: right;
  }
bạn có thể xem demo tại site mình:
http://vnspeed.net/
đc rồi, cảm ơn bạn nhé
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top