Help [ Help ] lỗi cài đặt xenprota

anhfc

Private
Tham gia
19/08/2015
Bài viết
4
Được Like
2
Tình hình là em mới tìm hiểu xenforo
khi em cài đặt xenprota thì trang chủ ảnh mờ nhìn rất khó chịu mặc dù ảnh gốc trang forum rất chuẩn

Read more: http://www.vnxf.vn/threads/help-loi-cai-dat-xenprota.3759.html#ixzz3jq9yqSCA
ScreenShot_20150825212602.png
em làm theo hướng dẫn http://htcviet.net/threads/share-xenporta-dep-giong-htcviet-net.2917.html
anh chị nào giúp em làm sao cho ảnh rõ được không ak.như tinhte ấy
em đang xài bản 1.4.10 dùng style Flat Awesome
cái nữa là làm sao có được cái này vậy mấy anh
ScreenShot_20150825212813.png
nhờ mấy anh giúp em với
em mới tìm hiểu nên còn nhiều điều chưa biết. mong các anh chỉ giáo
 

anhfc

Private
Tham gia
19/08/2015
Bài viết
4
Được Like
2
Quăng cái temp đó lên đây b
Mã:
<xen:require css="message_user_info.css" />
<xen:require css="bb_code.css" />
<xen:require css="EWRblock_RecentNews.css" />
<div id="recentNews">
  <xen:foreach loop="$RecentNews" value="$news">
    <div class="content_container" id="{$news.thread_id}">
        <div id="VQ_DT" class="content_threadtitle">
          <div style="float: right; white-space: nowrap;">
            <xen:if is="{$visitor.permissions.EWRporta.canPromote}">
              &nbsp; (<a href="{xen:link 'threads/edit', $news}" class="OverlayTrigger">{xen:phrase edit}</a>)
            </xen:if>
          </div>
          <h2 title="{$news.title}"><a href="{xen:link threads, $news}" class="newsTitle">{xen:helper threadPrefix, $news}{$news.title}</a></h2>
        </div>
          <div class="content_threadinfo">
    <span class="user"><a href="{xen:link members, $news}">{$news.username}</a></span>
        <span class="time">{xen:time $news.post_date, 'absolute'}</span>
        <span class="view">{xen:number $news.view_count}</span>
        <span class="reply">{xen:number $news.reply_count}</span>
        <span class="like">{xen:number $news.first_post_likes}</span>
        </div>
                <div class="content_threadcontent">
        <xen:if is="{$news.promote_icon} != 'disabled'">
        <xen:if hascontent="true">
          <div class="imgrcn">
            <div class="avatarHolder">
              <xen:contentcheck>
              <xen:if is="{$news.attach}">
                <a href="{xen:link threads, $news}"><img src="{$news.attach.thumbnailUrl}" title="{$news.title}" alt="{xen:helper stripHtml,{xen:helper Tinhte_XenTag_getImplodedTagsFromThread, $news, 1}}" style="width: 400px;" /></a>
              <xen:elseif is="{$news.medio}" />
                <div style="text-align: center;">
                  <a href="{xen:link threads, $news}" class="imgrcn"><img alt="{xen:helper stripHtml,{xen:helper Tinhte_XenTag_getImplodedTagsFromThread, $news, 1}}" title="{$news.title}" src="{xen:helper medio, $news.medio}" width="320" height="180" /></a>
                </div>
              <xen:elseif is="{$news.image}" />
                <a href="{xen:link threads, $news}"><img title="{$news.title}" src="{$news.image}" alt="{xen:helper stripHtml,{xen:helper Tinhte_XenTag_getImplodedTagsFromThread, $news, 1}}" style="max-width: 500px;" /></a>
              <xen:else />
                <xen:avatar user="$news" size="l" itemprop="photo" />
              </xen:if>
              </xen:contentcheck>
            </div>
          </div>
        </xen:if>
        </xen:if>
        <div class="messageContent baseHtml">
          <div class="newsText"><xen:set var="$leti">{xen:raw $news.messageHtml}</xen:set>{xen:helper stripHtml, $leti}</div>
          <div class="clearFix"></div>
        </div>
        <div class="content_threadtools">
          <xen:if is="{$option.social}">
            <xen:if hascontent="true">
              <div class="sharePage">
                <xen:require css="share_page.css" />
                <xen:contentcheck>
                  <xen:hook name="recentnews_share_page_options" params="{xen:array 'url={xen:link canonical:threads, $news}'}">
                  <xen:if is="{$xenOptions.tweet.enabled}">
                    <div class="tweet shareControl">
                      <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button"
                        data-count="horizontal"
                        data-lang="{xen:helper twitterLang, $visitorLanguage.language_code}"
                        data-url="{xen:link canonical:threads, $news}"
                        {xen:if {$news.title}, 'data-text="{$news.title}"'}
                        {xen:if {$xenOptions.tweet.via}, 'data-via="{$xenOptions.tweet.via}"'}
                        {xen:if {$xenOptions.tweet.related}, 'data-related="{$xenOptions.tweet.related}"'}>{xen:phrase tweet}</a>
                    </div>
                  </xen:if>
                  <xen:if is="{$xenOptions.plusone}">
                    <div class="plusone shareControl">
                      <div class="g-plusone" data-size="medium" data-count="true" data-href="{xen:link canonical:threads, $news}" data-lang="{$visitorLanguage.language_code}"></div>
                    </div>
                  </xen:if>
                  <xen:if is="{$xenOptions.facebookLike}">
                    <div class="facebookLike shareControl">
                      <xen:container var="$facebookSdk">1</xen:container>
                      <fb:like href="{xen:link canonical:threads, $news}" layout="button_count" action="{$xenOptions.facebookLikeAction}" font="trebuchet ms" colorscheme="@fbColorScheme"></fb:like>
                    </div>
                  </xen:if>
                  </xen:hook>
                </xen:contentcheck>
              </div>
            </xen:if>
          <xen:else />
            <div class="categories">
              <ul>
                <xen:if is="{$visitor.permissions.EWRporta.canPromote}">
                  <a href="{xen:link 'threads/category', $news}" class="button OverlayTrigger">+</a>
                </xen:if>
                <xen:foreach loop="$news.categories" value="$subCat">
                  <li><a href="{xen:link 'articles', $subCat}" class="button">{$subCat.category_name}</a></li>
                </xen:foreach>
              </ul>
            </div>
          </xen:if>
          <div class="continue">
            <a class="content_readmore" href="{xen:link threads, $news}">
              <div class="redirect"></div>
              {xen:phrase continue_reading}
            </a>
          </div>
        </div>
                </div>
    </div>
  </xen:foreach>
  <xen:if hascontent="true">
  <div class="section sectionMain">
    <xen:contentcheck>
    <xen:if is="{$option.pagenav} && {$option.count} > {$option.limit}">
      <xen:if is="{$category}">
        <xen:pagenav link="articles" linkdata="{$category}" page="{$page}" perpage="{$option.limit}" total="{$option.count}" />
      <xen:else />
        <xen:pagenav link="portal" page="{$page}" perpage="{$option.limit}" total="{$option.count}" />
      </xen:if>
    </xen:if>
    </xen:contentcheck>
  </div>
  </xen:if>
</div>
Mã:
.content_container {
  margin-top: 5px;
  padding: 5px;
  background-color: #FFF;
  box-shadow: 0 0 6px #EBEBEB;
}

.content_threadtitle {
  font-family: Arial,Tahoma,sans-serif;
  font-size: 13pt;
  font-weight: normal;
  color: #2b2b2b;
  text-align: left;
  display: block;
  padding: 8px;
  overflow: hidden;
  white-space: nowrap;
  text-overflow: ellipsis;
  background-color: #176093;
  margin: -6px -5px;
  margin-bottom: 0px;
  color: #FFF;
}

.content_threadtitle h2 {
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
}

.content_threadtitle a:hover {
  text-decoration: none;
  color: #EEE;
}

.content_threadtitle a {
  color: #FFF;
  text-decoration: none;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
}

.content_threadtools .continue {
  float: right;
}

.content_threadtools .sharePage {
  float: left;
}

.content_threadinfo {
  display: block;
  font-family: Tahoma,Arial,sans-serif;
  font-size: 12px;
  font-weight: normal;
  color: #999999;
  text-align: left;
  margin: 0px -5px;
  padding: 8px 5px 7px 9px;
  position: relative;
  background-color: #EAF3FB;
}

.content_threadtools {
  display: block;
  margin: 0;
  max-height: 25px;
  overflow: hidden;
  margin-top: 5px;
  padding-top: 5px;
  border-top: 1px dashed #A7B1B6;
}

.content_threadtools .content_readmore {
  display: block !important;
  background-color: #FFB636;
  color: #FFF !important;
  padding: 5px 10px !important;
  margin: -2px 0 0 0;
  float: right !important;
  text-decoration: none;
}

.content_threadcontent {
  display: block;
  text-align: justify;
  margin-top: 17px;
  margin-bottom: 5px;
  font-family: Arial,Tahoma,sans-serif;
  font-size: 15px;
  font-weight: normal;
  color: #333333;
  line-height: 1.4;
  padding: 0 10px;
}

content_container img {
  text-align: center;
  max-width: 600px;
}

.avatarHolder {
  text-align: center;
}

.content_threadinfo .user,.content_threadinfo .time,.content_threadinfo .view,.content_threadinfo .reply,.content_threadinfo .like {
  display: inline-block;
  background: url("http://htcviet.net/styles/default/homeicon.png") no-repeat;
  padding: 3px 0 0 24px;
  margin: 0 10px 0 0;
  height: 20px;
  color: #999 !important;
}

.content_threadinfo .user {
  background-position: 0 0;
}

.content_threadinfo .user a {
  color: #999;
}

.content_threadinfo .user a:hover {
  color: #FF5302;
}

.content_threadinfo .time {
  background-position: 0 -32px;
}

.content_threadinfo .view {
  padding-left: 32px;
  background-position: 0 -57px;
}

.content_threadinfo .reply {
  background-position: 0 -84px;
}

.content_threadinfo .like {
  background-position: 0 -111px;
}

.avatar .img.l {
  width: 192px;
  height: 192px;
  display: block;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}

.imgrcn {
  display: block;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
}

#content.EWRporta_Portal .titleBar {
  display: none;
}
bạn xem giùm mình nhé
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile: 0906081284

Zalo: 0988488096

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom