Help Help me!!! Lỗi 404 khi chuyển sang chế độ URL friendly

cudem205

Private
chào mọi người, hiện tại mình đang làm 1 website: abc.com và forum: abc.com/forum/index.php.
Khi mình chuyển sang chế độ url friendly thì mất index.php, nhưng các link của forums, thread list...đều bị lỗi 404, mình tìm hiểu thì sửa trong file htaccess nhưng vẫn không có tác dụng. Mọi người giúp mình vấn đền này nhé. Thanks!

Đây là file htaccess bên mình:
Mã:
#  Mod_security can interfere with uploading of content such as attachments. If you
#  cannot attach files, remove the "#" from the lines below.
#<IfModule mod_security.c>
#  SecFilterEngine Off
#  SecFilterScanPOST Off
#</IfModule>
ErrorDocument 401 default
ErrorDocument 403 default
ErrorDocument 404 default
ErrorDocument 500 default
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
RewriteRule t([\d]+)-([\d]+)/ /threads/$1?page=$2 [L,R=301]
RewriteRule t([\d]+)/ /threads/$1 [L,R=301]
RewriteRule f([\d]+)-([\d]+)/ /forums/$1?page=$2 [L,R=301]
RewriteRule f([\d]+)/ /forums/$1 [L,R=301]
  #  If you are having problems with the rewrite rules, remove the "#" from the
  #  line that begins "RewriteBase" below. You will also have to change the path
  #  of the rewrite to reflect the path to your XenForo installation.
  #RewriteBase /xenforo
  #  This line may be needed to enable WebDAV editing with PHP as a CGI.
  #RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
  RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
  RewriteRule ^(data/|js/|styles/|install/|favicon\.ico|crossdomain\.xml|robots\.txt) - [NC,L]
</IfModule>
 
 • Like
Reactions: THB

Bon

MasterCorporal
Tắt cái romanize đi là được . Nhớ đổi file htacess.txt thành .htacess nhé
image.png
 
 • Like
Reactions: THB

Bon

MasterCorporal
Xoá .htacess trên host đi rồi úp cái htacess mặc định của xenforo lên
 
 • Like
Reactions: THB

htmart2604

Private
fix mãi chưa được

HTmart - Giải pháp quản lý siêu thị. Chuyên cung cấp Thiết bị siêu thị, mã số mã vạch, phần mềm quản lý siêu thị, thiết bị an ninh siêu thị, giải pháp quản lý kho hàng
 
Sửa lần cuối:

pdinh97qng

MasterCorporal
;) Hosting phải có hàm curl và phải sử dụng apache (Cpanel, Directadmin, zPanel,...) Những hệ thống khác phải viết lại (nginx, plesk)
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top