Tutorial 2x Hiển thị với người dùng Adblock một thông báo yêu cầu vô hiệu Adblock cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,703
Hiển thị với người dùng Adblock một thông báo yêu cầu vô hiệu Adblock cho XenForo 2

Với script này bạn có thể hiển thị cho người dùng Adblock một thông báo đơn giản không gây phiền toái để yêu cầu họ vô hiệu hóa Adblock.

Ví dụ:

Zstdbpg.png

Đầu tiên bạn phải tạo một advertisement mới (hoặc chỉnh sửa một advertisement hiện có). (/admin.php?advertising/)

Ở đây mình chọn "Container breadcrumb (top): Above".

Thêm đoạn code sau vào HTML:
Mã:
<div class="blockMessage blockMessage--important blockMessage--iconic fuckAdblock-message" style="display: none;">
Please disable Adblock and help us to pay server costs.
</div>
 
<script>function adBlockDetected() { // If Adblocker detected show "Please disable Adblock message" otherwise stay hidden.  $(".fuckAdblock-message").show();}if(typeof fuckAdBlock !== 'undefined' || typeof FuckAdBlock !== 'undefined') {  adBlockDetected();} else {  var importFAB = document.createElement('script');  importFAB.onload = function() {    fuckAdBlock.onDetected(adBlockDetected)    fuckAdBlock.onNotDetected(adBlockNotDetected);  };  importFAB.onerror = function() {    adBlockDetected();  };  importFAB.integrity = 'sha256-xjwKUY/NgkPjZZBOtOxRYtK20GaqTwUCf7WYCJ1z69w=';  importFAB.crossOrigin = 'anonymous';  importFAB.src = 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fuckadblock/3.2.1/fuckadblock.min.js';  document.head.appendChild(importFAB);}</script>

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom