Help Hỏi về cách đóng hẳn chương trình khi click button mới

vobatung

Private
Tham gia
06/09/2019
Bài viết
1
Được Like
0
Hi 4Rum!
E tìm đc 1 đoạn code phân trang trên mạng. Code này khi click vào button 1 thì sẽ hiện thì nội dung trong content 1 . Tuy nhiên là nó chỉ chèn các bài viết hoặc tranh ảnh. Nếu chèn video sẽ xảy ra hiện tượng bật sang button 2 thì content ở button 1 nó vẫn chạy. Giờ e muốn hỏi có cách nào . Khi click vào button 2 -> content 2 mở và content 1 đóng hẳn chương trình không ạ. Các báo chỉ giáo em với
Thank !
Mã:
jQuery('.button_3').click(function(){
jQuery('.content_1').fadeOut('fast');
  jQuery('.content_2').fadeOut('fast');
jQuery('.content_3').fadeIn('slow');
jQuery('.content_4').fadeOut('fast');
jQuery('.content_5').fadeOut('fast');
jQuery(this).css('background','#F4655F');
jQuery(this).css('color','#fff');
jQuery('.button_1').css('background','#fff');
jQuery('.button_1').css('color','#F4655F');
jQuery('.button_2').css('background','#fff');
jQuery('.button_2').css('color','#F4655F');
jQuery('.button_4').css('background','#fff');
jQuery('.button_4').css('color','#F4655F');
jQuery('.button_5').css('background','#fff');
jQuery('.button_5').css('color','#F4655F');
return false;
});
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom