Hướng dẫn cấu hình và quản trị AdminCP cho Xenforo

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,705
Việc Cấu hình và quản trị AminCP rất quan trọng giúp các bạn tránh được những kẻ phá hoại. Sau đây là bài viết giúp bạn Cấu hình và quản trị AminCP để bảo mật hơn cho xenforo.

FCd2ndh.jpg

Làm sao để loại bỏ index.php ra khỏi URL?
Bạn phải bật chức năng Friendly URLs tại ACP -> Options -> Search Engine Optimisation (SEO): Use Full Friendly URLs

Tôi có thể thay đổi cấu trúc URL không?
Chức năng tắt bật friendly URLs và sự riêng biệt của URL forum nên bạn không thể thay đổi cấu trúc được

Những cái gì được lưu lại trong hệ thống file?
Chỉ có Avatar và File đính kèm mới lưu trong hệ thống file, tất cả các thứ khác bao gồm cả template đều được lưu trong Database

Làm thế nào để thay thế Logo XenForo bằng Logo của tôi?
Upload ảnh logo của bạn lên server và thay đổi đường dẫn tại ACP -> Styles -> Style Properties -> Header and Navigation -> Settings: Header Logo Image Path

Làm sao để thay thế XenForo Facebook Like logo bằng logo của tôi?
Upload logo của bạn lên server và thay thế đường dẫn ACP -> Styles -> Style Properties -> Header and Navigation -> Settings: Facebook Open Graph Logo. Vì chế độ lưu bản ghi cache nên có thể mất 1 vài ngày logo của bạn mới được update trên server của Facebook.

Làm cách nào lựa chọn style mặc định cho từng diễn đàn?
Bạn có thể tạo trong ACP ở từng node và check khu vực Override user style choice, lựa chọn style bạn muốn hiển thị ở diễn đàn đó.

Làm sao để thay đổi kích thước Avatar?
Kích thước mặc định của avatar có 3 dạng (s, m, l) bạn chỉ có thể thay đổi trong nhân XenForo còn trong template thì không thể.

Làm sao để hạn chế các từ cấm?
Bạn thêm các từ cấm tại đây: ACP->Option->Censoring

Sự khác nhau giữa Super Administrator và Administrator?

Administator không thể tạo và chỉnh sửa Super Administrator được, Super Administrator luôn có quyền cao nhất tại ACP

Làm sao để tạo thêm các Super Administrator khác?
Bạn có thể thêm ID user tại library/config.php bằng cách thêm vào sau dấu phẩy
Mã:
$config['superAdmins'] = '1, 2, 3';

Chú ý: User đó phải là 1 Administrator

Làm sao để tất các các truy cập từ domain có www. và không có www. đều về site của tôi?
Bạn có thể chỉnh file .htacess theo cách:
Thay thế:
Mã:
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
    RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
    RewriteRule ^(data|js|styles|install) - [NC,L]
    RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]
</IfModule>

Bằng:
Mã:
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^vnxf\.vn$ [NC]
    RewriteRule ^(.*)$ http://www.vnxf.vn/$1 [R=301,L]
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
    RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
    RewriteRule ^(data|js|styles|install) - [NC,L]
    RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]
</IfModule>

Chú ý: nhớ thay bằng tên miền của bạn.

Tôi có thể kiểm tra thông tin PHP của server ở đâu?
Bạn kiểm tra thông tin tại http://www.youdomain.com/forum/admin.php?tools/phpinfo
Chú ý: youdomain.com là tên miền của bạn.

Làm thế nào để thay đổi đường dẫn đến mục JavaScript từ đường dẫn mặc định /js/?
Bạn sửa trong file library/config.php bằng cách thêm:
Mã:
$config['javaScriptUrl'] = 'new_js_url';

Trong đó 'new_js_url' là đường dẫn mới của bạn đến thư mục Javascript mới

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: congngheaz.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom