Hướng dẫn chuyển đổi từ MyISAM sang InnoDB

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,832
Được Like
12,694
Vnxf.vn - Bạn thấy rằng bạn đã và imported DB của bạn thành một máy chủ mới mà đã có công cụ mặc định như MyISAM mà không có InnoDB cấu hình cho mySQL.

Đầu tiên, chúng ta hãy mở đầu với lời cảnh báo: TRƯỚC KHI CHẠY HÃY CHẮC CHẮN LÀ BẠN ĐÃ SAO LƯU DATABASE!

Điều này sẽ làm việc trên bất kỳ series 5.x của máy chủ mySQL, nhưng điều này đã được thực hiện trên một Percona 5.6 phát hành và xác nhận để làm việc (như tôi đã quên để cho phép InnoDB như một động cơ và gán nó như một mặc định trên máy chủ thử nghiệm).

Vâng, đây là các bảng (tối thiểu) mà bạn sẽ cần phải thay đổi một lần InnoDB được kích hoạt. Điều này được thiết lập để sử dụng cho phpMyAdmin trong hộp SQL Query. Đây là những gì mà tôi biết, và tôi khá chắc chắn rằng nó bao gồm tất cả những mặc định.

Bạn vẫn sẽ cần phải đi qua, kiểm tra lại và chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều gì - và điều này KHÔNG chuyển đổi bất kỳ các add-ons.

Các trường này là để duy trì MyISAM

Mã:
xf_import_log
xf_search_index
xf_session
xf_session_admin

và những 3 trường vẫn duy trì là bộ nhớ

Mã:
xf_attachment_view
xf_session_activity
xf_thread_view

Một khi bạn đã xác nhận rằng bạn đã lưu trữ InnoDB được kích hoạt, bạn sẽ cần phải chạy các truy vấn sau đây (được hiển thị trong hộp mã dưới đây) trong phpMyAdmin trong khu vực truy vấn SQL

Screen Shot 2015-02-02 at 1.43.57 AM.png

hoặc nếu sử dụng phương pháp khác sau đó sử dụng mã dưới đây sẽ làm việc để chạy các truy vấn (nhưng như ký hiệu trước đó, đây là mục tiêu của người sử dụng phpMyAdmin).
Mã:
ALTER TABLE `xf_warning_definition` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_warning_action_trigger` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_warning_action` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_warning` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_upgrade_log` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_upgrade_expired` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_upgrade_active` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_upgrade` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_trophy` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_title_ladder` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_status` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_profile` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_privacy` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_option` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_news_feed_cache` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_ignored` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_group_relation` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_group_promotion_log` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_group_promotion` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_group_change` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_group` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_follow` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_field_value` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_field` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_external_auth` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_confirmation` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_change_temp` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_change_log` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_ban` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_authenticate` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_alert_optout` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user_alert` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_user` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_upgrade_log` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_trophy_combination` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_trophy_category` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_trophy` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_tmdb_ratings` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_thread_watch` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_thread_user_post` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_thread_reply_ban` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_thread_redirect` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_thread_read` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_thread_prefix_group` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_thread_prefix` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_thread` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_template_phrase` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_template_modification_log` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_template_modification` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_template_map` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_template_include` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_template_history` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_template_compiled` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_template` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_style_property_group` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_style_property_definition` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_style_property` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_style` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_stats_daily` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_spam_trigger_log` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_spam_cleaner_log` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_smilie_category` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_smilie` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_sitemap` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_search` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_route_prefix` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_route_filter` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_report_comment` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_report` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_registration_spam_cache` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_profile_post_comment` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_profile_post` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_post` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_poll_vote` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_poll_response` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_poll` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_phrase_map` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_phrase_compiled` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_phrase` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_permission_interface_group` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_permission_group` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_permission_entry_content` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_permission_entry` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_permission_combination` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_permission_cache_content` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_permission` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_page` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_option_group_relation` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_option_group` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_option` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_notice_dismissed` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_notice` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_node_type` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_node` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_news_feed` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_moderator_log` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_moderator_content` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_moderator` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_moderation_queue` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_mail_queue` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_login_attempt` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_link_proxy` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_link_forum` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_liked_content` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_language` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_ip_match` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_ip` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_install_upgrade_login` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_image_proxy` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_help_page` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_forum_watch` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_forum_read` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_forum_prefix` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_forum` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_flood_check` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_feed_log` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_feed` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_error_log` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_email_template_phrase` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_email_template_modification_log` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_email_template_modification` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_email_template_compiled` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_email_template` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_email_bounce_soft` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_email_bounce_log` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_edit_history` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_draft` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_deletion_log` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_deferred` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_data_registry` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_cron_entry` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_conversation_user` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_conversation_recipient` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_conversation_message` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_conversation_master` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_content_type_field` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_content_type` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_content_spam_cache` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_code_event_listener` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_code_event` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_captcha_question` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_captcha_log` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_bb_code_parse_cache` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_bb_code_media_site` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_bb_code` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_ban_email` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_attachment_data` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_attachment` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_admin_template_phrase` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_admin_template_modification_log` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_admin_template_modification` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_admin_template_include` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_admin_template_compiled` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_admin_template` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_admin_search_type` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_admin_permission_entry` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_admin_permission` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_admin_navigation` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_admin_log` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_admin` ENGINE=InnoDB;
ALTER TABLE `xf_addon` ENGINE=InnoDB;
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mobile/Zalo: 0906081284

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom